Print

Hà Nội kiện toàn BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Thứ Hai, 06 /02/2023 21:53

Ngày 6/2, ông Trần Sỹ Thanh- Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ký Quyết định số 762/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách BHXH, BHYT Thành phố.

Theo Quyết định này, Trưởng BCĐ là ông Lê Hồng Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; ông Phan Văn Mến- Giám đốc BHXH TP.Hà Nội là Phó Trưởng ban Thường trực; các Phó Trưởng BCĐ là Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và Giám đốc Sở Y tế. Ngoài ra, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội còn có 15 ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành chức năng; đồng thời mời đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể cùng tham gia.

Ông Phan Văn Mến chủ trì cuộc họp của BHXH TP.Hà Nội 

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội có trách nhiệm tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, cũng như các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với đó, BCĐ có trách nhiệm tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT; cải cách TTHC, ứng dụng CNTT hiệu quả, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về BHXH, BHYT. Đây là những yếu tố nền tảng để Hà Nội thực hiện mục tiêu giao dịch điện tử về BHXH, BHYT đạt 100%; hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT hằng năm; tăng nguồn thu, giảm tỷ lệ nợ BHXH; phòng chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT…

Đặc biệt, BCĐ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phát triển số người tham gia chính sách; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT.

Trước mắt, BCĐ sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành 3 chỉ tiêu quan trọng, đó là: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5% dân số; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 43% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2% lực lượng lao động; tỷ lệ tham gia BH thất nghiệp đạt 39% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trước đó, trong tháng 1/2023, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2023. Trên cơ sở đó, BHXH TP.Hà Nội đã chủ động tạm giao kế hoạch thu, giảm nợ và phát triển người tham gia năm 2023 cho BHXH các quận, huyện, thị xã…

Châu Anh