Print

Người bệnh ung thư được hưởng quyền lợi KCB BHYT như thế nào?

Thứ Tư, 15 /03/2023 11:07

Bạn đọc có nick name lienkien hỏi: Em tôi có thời gian tham gia BHXH tính đến tháng 11/2022 là 16 năm 7 tháng. Em tôi đang điều trị ung thư giai đoạn cuối tại BV K Tân Triều Hà Nội từ tháng 2/2022 đến nay. Xin hỏi, em tôi được hưởng những quyền lợi gì khi khám và điều trị bệnh, đặc biệt là quyền lợi khi có trên 15 năm tham gia BHXH?

Trả lời:

Điểm đ, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT khi đồng thời đạt đủ các điều kiện sau đây:

- Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên;

- Có số tiền cùng chi trả chi phí KCB của những lần đi KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 8.940.000 đồng);

- Đi KCB đúng tuyến.

Như vậy, khi đạt đủ các điều kiện nêu trên, người nhà của bạn sẽ không phải cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm đó ngay tại cơ sở KCB.

Cơ sở KCB sẽ có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan BHXH cấp Giấy miễn cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm đó.

BBT