Print

Bến Tre: Quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Thứ Tư, 22 /03/2023 13:22

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre và BHXH tỉnh vừa phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh. Tại 166 điểm cầu cấp huyện, cấp xã có gần 4.300 đại biểu đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ban Tuyên giáo, BHXH cấp huyện; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện; đại diện các phòng, ban, tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện; đại diện thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND 157 xã, phường, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã; Bí thư Chi bộ và các Trưởng ấp, Trưởng khu phố.

Ông Cao Văn Dũng- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Cao Văn Dũng- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre đã triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị, quan điểm chỉ đạo, tầm quan trọng trong thống nhất nhận thức vai trò trụ cột an sinh của chính sách BHXH, BHYT; vai trò của các ngành chức năng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

“BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người tham gia, góp phần thực hiện công bằng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Thực hiện tốt các mục tiêu của Chỉ thị là góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, an sinh, hạnh phúc…”- ông Cao Văn Dũng nhấn mạnh.

Ông Dương Văn Thắng- Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre cũng nhấn mạnh các nội dung trọng tâm và sự cần thiết ban hành Chỉ thị, cũng như quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy Bến Tre về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, giải thích rõ những lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tính nhân văn ưu việt của chính sách trong việc đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của người dân, nhất là đối với lao động tự do, người yếu thế trong xã hội.

Cũng tại Hội nghị, 18 câu hỏi trọng tâm liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã được đại diện BHXH tỉnh Bến Tre giải đáp một cách thấu đáo, làm hài lòng người dân.

Đáng chú ý, để chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phát triển mạnh hơn nữa, đại diện BHXH tỉnh Bến Tre đã đề xuất 9 nhóm giải pháp để các ngành chức năng và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp cùng chung tay triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.

“Sau một buổi làm việc, gần 4.300 đại biểu tại các điểm cầu đã được quán triệt nội dung cốt lõi của Chỉ thị, các nội dung cơ bản về tình hình thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trên cơ sở đó, giúp cho toàn hệ thống chính trị nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm được cấp ủy, chính quyền địa phương giao, sớm bắt tay ngay vào thực thi nhiệm vụ, đưa chính sách đi vào đời sống"- đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Hội nghị.

Lê Văn