Print

Ông Huỳnh Thanh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Thứ Tư, 22 /03/2023 14:04

Sáng 22/3, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 13 (khóa XII), ông Huỳnh Thanh Xuân- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Trình bày Tờ trình kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, từ sau Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 đến nay có 1 đồng chí thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 3 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, 2 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra. 

Các tân Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII ra mắt tại Hội nghị

Tại thời điểm Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam có 168/175 Ủy viên Ban Chấp hành, 21/27 Ủy viên Đoàn Chủ tịch, 14/17 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Sau khi có 4 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, 1 đồng chí thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 2 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra, hiện còn 164/175 Ủy viên Ban Chấp hành, 20/27 Ủy viên Đoàn Chủ tịch, 4/5 đồng chí Phó Chủ tịch, 12/17 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

Để đảm bảo cơ cấu theo Đề án nhân sự, Đoàn Chủ tịch đề nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành, 5 Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 1 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Trong đó, ông Huỳnh Thanh Xuân- nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Huỳnh Thanh Xuân- tân Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Trước đó, chiều 17/3, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Huỳnh Thanh Xuân (sinh năm 1966, quê quán xã Hoài Châu, TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và đồng ý giới thiệu để Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Xuân từng trải qua các chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn (Bình Định), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định.

Như vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam hiện có 5 Phó Chủ tịch gồm: Ông Trần Thanh Hải, ông Phan Văn Anh, bà Thái Thu Xương, ông Ngọ Duy Hiểu và ông Huỳnh Thanh Xuân.

T.Hằng