Print

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT

Thứ Năm, 23 /03/2023 11:59

Ngày 21/3, UBND TP.Hải Phòng có Công văn số 578/UBND-VX chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, BHXH Thành phố và các cơ sở KCB trên địa bàn tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí KCB BHYT.

Ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT

Cụ thể, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Sở Y tế phối hợp BHXH Thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở KCB có gia tăng chi phí bất thường, chú trọng kiểm tra việc chỉ định điều trị nội trú...; kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Người dân Hải Phòng làm thủ tục KCB BHYT

Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc đắt tiền.

Tăng cường chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về công tác KCB, chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú và Chỉ thị số 10/CT-BYT của Bộ Y tế ngày 9/9/2019 về việc tăng cường công tác phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đồng thời, tăng cường ứng dụng CNTT, cải cách TTHC và nâng cao chất lượng KCB.

Trên cơ sở đề xuất của BHXH Thành phố và công tác rà soát đối tượng của các cơ quan chuyên môn, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Sở Tài chính thực hiện chuyển đầy đủ và kịp thời kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do NSNN đảm bảo theo quy định.

BHXH Thành phố thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT với các cơ sở KCB theo đúng quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hằng tháng, quý phân tích, đánh giá dữ liệu chi phí KCB BHYT mà các cơ sở KCB đề nghị thanh toán trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, xác định các cơ sở KCB có chi phí gia tăng bất thường. Tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao, nâng cao vai trò giám sát chi KCB BHYT của người tham gia BHYT khi đi KCB.

Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT thực hiện nghiêm túc quy trình giám định BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thuyết minh nguyên nhân vượt dự toán (nếu có), báo cáo UBND Thành phố và BHXH Việt Nam theo quy định.

Với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn, UBDN Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 9/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT và Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB BHYT. Thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị, không để người bệnh BHYT phải tự mua các thuốc, vật tư y tế trong phạm vi được hưởng BHYT; bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người bệnh BHYT theo quy định.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả chi phí KCB BHYT; chỉ định dịch vụ KCB, điều trị nội trú, dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng (xét nghiệm, nội soi, chẩn đoán hình ảnh...) đúng tình trạng bệnh; tránh tình trạng kê đơn thuốc quá mức cần thiết, ghi tên dịch vụ kỹ thuật, tên chẩn đoán không đúng với tình trạng bệnh nhằm thanh toán với giá dịch vụ cao hơn.

Công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc BHYT thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh để chiếm dụng thuốc, tiền của quỹ BHYT.

Tăng cường ứng dụng CNTT, cải cách TTHC trong KCB; nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Thực hiện việc trích chuyển dữ liệu điện tử chi phí KCB BHYT theo đúng quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT về quy định trích chuyển dữ liệu diện tử trong quản lý thanh toán chi phí KCB BHYT. Khẩn trương rà soát, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm quản lý thông tin bệnh viện để đáp ứng thực hiện các quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/1/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí KCB và giải quyết các chế độ liên quan.

Các cơ sở KCB phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của chứng từ và dữ liệu chi phí KCB BHYT đề nghị cơ quan BHXH thanh toán theo đúng quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Thông tư số 48/2017/TT-BYT. Nghiêm cấm việc lập hồ sơ, bệnh án khống để thanh toán BHYT (khám, kê đơn thuốc dù không có bệnh nhân nằm viện/bệnh nhân mượn thẻ BHYT; kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh...).

Bên cạnh đó, đề nghị các cơ sở KCB đẩy mạnh phổ biến, quán triệt sâu sắc tới nhân viên y tế về Điều 215- Tội gian lận trong lĩnh vực BHYT của Bộ luật Hình sự 2015, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán (TAND Tối cao) hướng dẫn áp dụng Điều 215 về tội gian lận trong lĩnh vực BHYT. Người đứng đầu cơ sở KCB chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao quản lý, phụ trách.

Cơ quan BHXH chủ động triển khai các giải pháp

Hiện nay, trên địa bàn Hải Phòng có 59 cơ sở KCB BHYT, trong đó có 14 cơ sở tuyến tỉnh, 23 cơ sở ngoài công lập, với quy mô 1,9 triệu người dân tham gia BHYT. Năm 2022, số lượt KCB BHYT tại Hải Phòng đã tăng 6% so với năm trước đó; con số cụ thể là trên 2,06 triệu lượt. Năm 2023, dự báo số lượt KCB BHYT sẽ tiếp tục tăng, từ đó áp lực với công tác quản lý chi phí KCB BHYT cũng sẽ lớn hơn. Trong bối cảnh đó, các giải pháp đã và đang được cơ quan BHXH chú trọng thực hiện từ đầu năm.

Theo ông Bùi Minh Đức- Giám đốc BHXH TP.Hải Phòng, trên cơ sở kinh nghiệm năm trước và số giao dự toán của năm 2023, BHXH TP.Hải Phòng đã thường xuyên báo cáo UBND Thành phố về tình hình thực tế chi, số gia tăng các nhóm chi phí chủ yếu (thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế, ngày giường điều trị...) để lãnh đạo UBND nắm được và có chỉ đạo với Sở Y tế.

Ông Bùi Minh Đức cho biết thêm, sự phối hợp với Sở Y tế trong quản lý chi phí KCB BHYT luôn được đảm bảo chặt chẽ. Hằng tháng, cơ quan BHXH luôn có văn bản báo cáo, cập nhật số liệu thống kê về tổng chi và các nhóm chi phí tương ứng để chỉ đạo chấn chỉnh ngay với từng cơ sở KCB có dấu hiệu gia tăng chi phí bất hợp lý. Tương tự, BHXH Thành phố cũng luôn có các chỉ đạo cụ thể đối với BHXH các quận, huyện về xử lý các vấn đề liên quan chi phí KCB BHYT, nhất là với nhóm chi phí gia tăng đột biến cần theo dõi, giám định chặt chẽ.

“Ngay từ tháng 1, chúng tôi đã tiếp tục chỉ đạo bố trí cán bộ giám định trực thường xuyên tại các cơ sở KCB và yêu cầu theo sát tình hình thực tế, kết hợp với phân tích dữ liệu từ Hệ thống thông tin giám định BHYT, để kịp thời đưa ra các cảnh báo về phát sinh chi phí bất hợp lý”- ông Bùi Minh Đức nhấn mạnh.

Minh Đức