Print

BHXH tỉnh Đồng Nai cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ được giao

Thứ Năm, 23 /03/2023 16:47

Ngày 23/3, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa dẫn đầu đã có làm việc với BHXH tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết, về thực hiện chính sách BHYT, đến nay BHXH tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT với 99 cơ sở KCB, trong đó có 25 cơ sở công lập và 74 cơ sở ngoài công lập. Tính đến 20/3/2023, toàn tỉnh có 235/258 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt tỷ lệ 91,1%), với 533.978 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD (trong đó có 397.628 lượt tra cứu thành công).

Số lượng số ĐDCN/CCCD được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực để đi KCB bằng CCCD trên toàn tỉnh là 1.917.970 người. Trong quý I/2023, BHXH tỉnh Đồng Nai giám định chi phí KCB BHYT cho trên 1,25 triệu lượt người, với số tiền khoảng 548 tỷ đồng, tăng 24% về số lượt và tăng 29% về số tiền so với cùng kỳ năm 2022...

Bên cạnh một số thuận lợi, BHXH tỉnh Đồng Nai đang tích cực phối hợp tháo gỡ, giải quyết một số vướng mắc liên quan chi phí còn tồn trước năm 2021. Theo đó, tổng số chi phí KCB BHYT trước năm 2021 còn vướng mắc của 13 cơ sở KCB trên địa bàn Đồng Nai là trên 318 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế cùng các cơ sở KCB rà soát, giải trình số liệu và thống nhất đề nghị thanh toán trên 282,8 tỷ đồng.

Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHYT, trong đó có việc phân bổ thẻ và thanh quyết toán BHYT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, BHXH tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho người bệnh theo Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác phát triển người tham gia, tính đến ngày 17/3/2023, toàn tỉnh có 2.819.747 người tham gia BHXH, BHYT (giảm 57.196 người so với cuối năm 2022); 2.808.147 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 90,2% dân số. Như vậy, đến cuối năm 2023, tỉnh còn phải phấn đấu tăng thêm 2,8% để đạt 93% so với chỉ tiêu được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Về BHXH bắt buộc có 771.644 người tham gia, chiếm 50% lực lượng lao động; từ nay đến cuối năm còn phải phấn đấu tăng thêm 4% để đạt 54% được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.

Về công tác giải quyết các chế độ tiếp tục được BHXH tỉnh Đồng Nai đảm bảo kịp thời, đúng quy định; tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để quản lý người tham gia và người hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp từ cơ sở. BHXH tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp. Số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh tại khu vực đô thị là 45,7% (tỷ lệ chung các khu vực là 41,6%); tỷ lệ người hưởng các chế độ BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp đạt 100%.

Ông Phạm Minh Thành- Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, trong quý I/2023, bối cảnh kinh tế-xã hội tại địa phương có nhiều diễn biến bất lợi như: Nhiều DN gặp khó khăn, NLĐ mất việc làm, thu nhập người dân giảm sút… Tuy nhiên, các phòng trực thuộc và BHXH các huyện, thành phố cùng với toàn thể CCVC, NLĐ trong đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm, chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, đáng ghi nhận, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao.

Đáng chú ý, việc quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật. BHXH tỉnh tăng cường cải cách TTHC, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng kế hoạch theo nội dung tại Đề án 06 của Chính phủ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ CCVC trong toàn đơn vị...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đánh giá cao tinh thần đoàn kết của đội ngũ CCVC BHXH tỉnh Đồng Nai, nhất là đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành cũng như những khó khăn, thách thức phải đối mặt trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đề nghị tập thể BHXH tỉnh Đồng Nai cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là phối hợp giải quyết một số tồn đọng, khó khăn trong việc thực hiện chính sách BHYT.

Trà Giang