Print

Quy định về tuổi hưởng lương hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu

Thứ Sáu, 24 /03/2023 13:28

Bạn đọc địa chỉ email: hangtbc@gmail.com hỏi: Trường hợp NLĐ sinh tháng 10/1966, đóng BHXH từ tháng 6/1990, do điều kiện sức khỏe nên nghỉ việc từ tháng 6/2022. Tính đến thời điểm nghỉ việc có thời gian đóng BHXH là 32 năm 1 tháng. Toàn bộ quá trình làm việc của người này nằm trong danh mục công việc nặng nhọc độc hại do Bộ LĐ-TB&XH ban hành. Vậy, người này có được tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đủ 35 năm, để hưởng mức lương hưu bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH hay không?

Trả lời:

1. Về tuổi hưởng lương hưu:

Theo Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

NLĐ có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm; hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

2. Tỷ lệ hưởng lương hưu:

+ Đối với lao động nam nghỉ hưu, cứ 20 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

+ Đối với lao động nữ nghỉ hưu, cứ 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

+ Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, NLĐ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ (giới tính NLĐ, thời điểm NLĐ đề nghị hưởng lương hưu), nên chúng tôi không đủ căn cứ để trả lời cụ thể. Vì vậy, chúng tôi chỉ cung cấp thông tin quy định về tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu nêu trên để bạn được biết, đồng thời đối chiếu với thông tin cụ thể của NLĐ tại đơn vị nơi bạn công tác để giải đáp cho NLĐ được biết.

BBT