Print

BHXH tỉnh Lai Châu cần đi đầu trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân

Thứ Sáu, 24 /03/2023 23:50

Ngày 24/3, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Lai Châu về giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Lai Châu, trong năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và thay đổi chính sách ảnh hưởng đến khoảng 25% người dân, nhưng BHXH tỉnh vẫn hoàn thành công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT được BHXH Việt Nam giao, với 29.523 người tham gia BHXH bắt buộc, 7.540 người tham gia BHXH tự nguyện, 393.656 người tham gia BHYT- đạt tỷ lệ bao phủ 82,1% dân số. Số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT chỉ chiếm 0,9% so với số phải thu.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong 3 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Vì vậy, các chỉ tiêu về phát triển người tham gia và số thu đều tăng, trong khi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT tiếp tục giảm...

Tại buổi làm việc, đại diện BHXH tỉnh Lai Châu, đại diện các phòng trực thuộc và BHXH cấp huyện đã nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Theo đó, hiện toàn tỉnh có trên 21.000 lao động từ đủ 18 tuổi trở lên báo tạm vắng do di cư sang các tỉnh, thành phố khác để làm việc; đa số DN đang hoạt động tại địa phương sử dụng rất ít lao động (có trên 60% số DN sử dụng dưới 5 lao động)... Vì vậy, qua thống kê của BHXH tỉnh cho thấy, số người tham gia BHXH trên địa bàn đạt kết quả không cao.

Việc mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu cũng gặp nhiều khó khăn, khi trên địa bàn chỉ có Bưu điện và một DN ngoài nhà nước tham gia. Hơn nữa, hiệu quả phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng của tổ chức dịch vụ thu không đạt kỳ vọng của BHXH tỉnh. Ngoài ra, Lai Châu bị tác động lớn do thay đổi chính sách vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Mặc dù BHXH tỉnh đã chủ động báo cáo và kiến nghị các chính sách hỗ trợ đóng, tuy nhiên địa phương chưa bố trí được nguồn kinh phí...

Nhiều khó khăn, thách thức được BHXH tỉnh nêu rõ tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, chia sẻ từ phía BHXH tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã đánh giá, thông tin thêm về công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng thời, trực tiếp trao đổi làm rõ và giải đáp một số kiến nghị của BHXH tỉnh liên quan các lĩnh vực: Thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tháo gỡ vướng mắc liên quan chính sách BHYT; thanh tra, kiểm tra; ứng dụng CNTT và truyền thông…

Theo ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ, khó khăn lớn nhất của Lai Châu hiện nay là việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT- do điều kiện kinh tế của người dân còn hạn chế, địa bàn rộng, phức tạp, dân cư thưa thớt, phân bố không đồng đều. Vì vậy, BHXH tỉnh cần bám sát, linh hoạt triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về công tác này. Bên cạnh đó, cần chú trọng mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; tham mưu, đề xuất mời các đống chí lãnh đạo trong Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh về làm việc tại các xã nhằm khích lệ, đôn đốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở.

Lãnh đạo Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ cũng gợi ý một số mô hình hay của nhiều địa phương để BHXH tỉnh có thể học tập, áp dụng trong công tác phát triển người tham gia như: Lập các tổ xung kích; phát huy vai trò của các hội, đoàn thể (thanh niên, phụ nữ, nông dân); lựa chọn những nhóm đối tượng khó khăn nhất trên địa bàn để truyền thông, vận động, tham mưu chính sách hỗ trợ (như nhóm nông-lâm nghiệp không còn được NSNN hỗ trợ tham gia BHYT)...

Liên quan lĩnh vực BHYT, ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT nhận định, do đặc thù địa bàn rộng, đi lại khó khăn, nên tuyến y tế cơ sở, tuyến xã của tỉnh đang phát huy hiệu quả cao. Chính vì vậy, BHXH tỉnh Lai Châu cần tăng cường phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho chính quyền địa phương nâng cao chất lượng của tuyến này, để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Riêng về quy trình giám định BHYT mới vừa được BHXH Việt Nam tập huấn, ông Phúc lưu ý sẽ có một số khó khăn, vướng mắc ban đầu khi triển khai. Do đó, BHXH tỉnh cần tổ chức thông tin, tập huấn đến các cơ sở y tế để phối hơp thực hiện cho thông suốt, thuận lợi.

Ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Quản lý Thu-Sổ thẻ gợi ý một số cách làm hay

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà BHXH tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, lãnh đạo Ngành luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để BHXH tỉnh thực hiện nhiệm vụ. Theo Tổng Giám đốc, Lai Châu là tỉnh còn rất nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng một nửa so với bình quân chung cả nước, chênh lệch giàu nghèo lớn, đồng bào DTTS chiếm hơn 90% dân số… Những điều này tác động rất lớn đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT... “Với một tỉnh biên giới, miền núi còn nhiều khó khăn, thì công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong đó, ngành chúng ta cần phải nỗ lực đi đầu”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, BHXH tỉnh Lai Châu cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào Nghị quyết của HĐND các cấp; cũng như giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, chủ động tham mưu kế hoạch, nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

BHXH tỉnh Lai Châu cũng cần nắm chắc, bám sát địa bàn để có các giải pháp truyền thông phù hợp, linh hoạt; tập trung vào các hình thức truyền thông trực tiếp, theo nhóm nhỏ trong cộng đồng, tổ chức các lễ ra quân; huy động, phát huy được vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản. Cần đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia, qua đó góp phần lan tỏa về vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Y tế tăng cường chất lượng KCB tại tuyến cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT để khắc phục khoảng cách, khó khăn trong đi lại.

Ngoài ra, theo Tổng Giám đốc, BHXH tỉnh Lai Châu cũng cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các bộ phận và các cấp, để việc phân cấp, phân công nhiệm vụ được hiệu quả. Đặc biệt, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy hơn nữa tinh thần phục vụ.

Thanh Hằng