Print

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp

Thứ Hai, 27 /03/2023 14:56

Bạn đọc thuongao hỏi: Đơn vị chúng tôi có ký HĐLĐ với người nước ngoài và từ tháng 11/2022 sẽ tham gia đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho người này. Vậy, đơn vị chúng tôi có được tự nguyện tham gia BH thất nghiệp cho lao động nước ngoài? Khi lao động này chấm dứt làm việc thì họ có nhận được trợ cấp BH thất nghiệp hay không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 43 Luật Việc làm 2013, NLĐ là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn, xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì không thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp theo quy định, nên cơ quan BHXH không có căn cứ để thu BH thất nghiệp đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

BBT