Print

BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số”

Thứ Ba, 28 /03/2023 10:40

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số”. Hội thảo dự kiến tổ chức trong 2 ngày 30-31/3 tại TP.Hải Phòng, với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế...

Trong những năm qua, cơ chế hợp tác giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) khu vực Mekong đã và đang có những đóng góp hết sức quan trọng đối với sự phát triển chung của khu vực, thúc đẩy tiến trình liên kết kinh tế, cải thiện cuộc sống người dân, an ninh- ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội của các nước trong khu vực.

Ngành BHXH Việt Nam có nhiều thành công trong lĩnh vực chuyển đổi số

Tại Việt Nam, BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, đặc biệt là tham gia hệ thống dịch vụ công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, công tác chuyển đổi số của Ngành tiếp tục có những bước tiến vững chắc, đặc biệt là trong việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Công tác này đã và đang mang lại những thay đổi mang tính “bước ngoặt” trong mọi hoạt động của Ngành, góp phần dần kiến tạo và xây dựng thành công ngành BHXH Việt Nam số theo đúng định hướng về Chính phủ số của Đảng và Nhà nước ta.

Trong năm qua, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục quyết liệt triển khai, vận hành hệ thống CNTT của Ngành theo định hướng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế; với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao, được vận hành bởi nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và DN toàn diện hơn trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Theo Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 (do Bộ TT-TT công bố), BHXH Việt Nam đứng thứ 3 trong Bảng xếp hạng và đứng đầu trong Khối cơ quan Trung ương thuộc Chính phủ. Trong xếp hạng chuyển đổi số, BHXH Việt Nam có nhiều chỉ số chính đạt thứ hạng cao như: Nhân lực số xếp thứ 1; Hoạt động chuyển đổi số xếp thứ 2; Nhận thức số xếp thứ 3.

Những thành tựu trong công tác chuyển đổi số của BHXH Việt Nam được nhiều đối tác, tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế… đánh giá cao và khuyến khích chia sẻ tới các đối tác tại các nước trong khu vực Tiểu vùng Mekong để nghiên cứu, học tập. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới cũng đề xuất BHXH Việt Nam chủ động giúp đỡ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chuyển đối số trong lĩnh vực an sinh xã hội đối với các đối tác Lào, Campuchia và Myanmar.

Với mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa BHXH Việt Nam và các đối tác trong lĩnh vực an sinh xã hội tại các nước Lào, Campuchia, Myanmar, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số”. Hội thảo dự kiến được tổ chức ngày 30-31/3/2023 tại TP.Hải Phòng, với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế từ nhiều cơ quan, tổ chức có uy tín trên thế giới như: Ngân hàng Thế giới, Microsoft, Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Cơ quan Giám định BHYT Hàn Quốc…

Minh Hằng