Print

TP.Đà Nẵng: Năm 2023, sẽ tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Thứ Ba, 28 /03/2023 12:01

Liên ngành BHXH TP.Đà Nẵng- LĐLĐ TP.Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ-BHXH về việc phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và Luật Công đoàn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (ĐVCNVCLĐ) năm 2023.

Ông Nguyễn Hùng Anh- Phó Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện Chương trình phối hợp số 02/QCPH-LĐLĐ-BHXH ngày 29/4/2022, BHXH TP.Đà Nẵng- LĐLĐ TP.Đà Nẵng thống nhất xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại nhằm nâng cao nhận thức của người SDLĐ và ĐVCNVCLĐ về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và Luật Công đoàn. Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào công tác cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 28/NQ/TW ngày 23/5/2018; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Dự án Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi); Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Một số nội dung cụ thể sẽ được tuyên truyền sâu rộng như trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người SDLĐ, NLĐ; quyền lợi NLĐ được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; những quy định mới về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; vận động, hướng dẫn NLĐ cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số trên nền tảng di động để theo dõi, giám sát quá trình đóng và quyền lợi hưởng chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; cảnh báo thông tin xấu độc, sai sự thật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhất là trên môi trường Internet, mạng xã hội; giải đáp thắc mắc của đoàn viên, NLĐ liên quan đến chế độ chính sách…

Dự kiến BHXH TP.Đà Nẵng- LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức 40 hội nghị, hoàn thành trước ngày 1/12/2023; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của NLĐ về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và có thể tự bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân trong quá trình tham gia các quan hệ lao động. Những thông tin được cung cấp qua các hội nghị tuyên truyền sẽ giúp NLĐ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Bên cạnh đó, BHXH Thành phố đề nghị NLĐ thực hiện nghiêm nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm ASXH và cần chủ động phản ánh, kiến nghị kịp thời vướng mắc, bất cập với cơ quan BHXH. 

Lê Văn