Print

Quy định về chuyển đổi mã quyền lợi BHYT

Chủ nhật, 16 /04/2023 19:49

Bạn N.T.D hỏi: Hiện tôi đang làm ở công ty và có đóng BHXH. Tôi cũng thuộc đối tượng tham gia BHYT diện vùng 135. Số thẻ BHYT DT219192xxxxx đã hết hạn vào ngày 28/2/2023, còn thẻ BHYT do công ty đóng từ ngày 9/3/2023 đến ngày 31/12/2023. Vậy, tôi có thể chuyển đổi mã quyền lợi BHYT được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều 22 Văn bản hợp nhất Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này và được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Trường hợp bạn thuộc diện người DTTS sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, được NSNN đóng BHYT (nhóm 3), nay đi làm thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do NLĐ và chủ SDLĐ đóng (nhóm 1), được hưởng quyền lợi KCB BHYT cao nhất theo nhóm 3.

Để được thay đổi mã quyền lợi BHYT, bạn cần lập Tờ khai đăng ký tham gia, điều chỉnh thông tin đóng BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo giấy tờ chứng minh hưởng quyền lợi cao hơn theo hướng dẫn tại Khoản 4, Mục I Phụ lục 03 của Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Văn bản số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam.

Sau đó, bạn nộp hồ sơ cho công ty nơi mình đang làm việc, để gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu thực hiện đổi mã quyền lợi thẻ BHYT cho bạn.

BBT