Print

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Chủ nhật, 23 /04/2023 06:30

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện hiệu quả chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, cũng như đảm bảo an sinh xã hội đất nước.