Print

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Thứ Ba, 25 /04/2023 09:10

Theo đánh giá, trong quý I/2023, tình hình KCB BHYT có xu hướng gia tăng mạnh cả về số lượt và chi phí. BHXH Việt Nam đang chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả chi phí KCB BHYT.