Print

TP.Đà Nẵng: Năm 2023 sẽ có khoảng 665.000 người cài đặt, sử dụng VssID-BHXH số

Thứ Sáu, 28 /04/2023 11:31

BHXH TP.Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 650/BHXH-TCCB về việc Phát động Phong trào thi đua Quyết tâm hoàn thành cập nhật, đồng bộ số định danh cá nhân (ĐDCN), căn cước công dân (CCCD) vào cơ sở dữ liệu (CSDL) do BHXH Việt Nam quản lý, đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số.

Theo ông Đinh Văn Hiệp-Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng, thực hiện Quyết định số 336/QĐ-BHXH ngày 13/3/2023 của BHXH Việt Nam về việc giao chỉ tiêu đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023, BHXH Thành phố phát động Phong trào thi đua chủ đề Quyết tâm hoàn thành cập nhật, đồng bộ số ĐDCN, CCCD vào CSDL do BHXH Việt Nam quản lý; đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Mục tiêu, đến cuối năm 2023, có khoảng 665.000 người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID (hiện nay đã có gần 520.000 người).

CCVC BHXH TP.Đà Nẵng hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số

Trong đó, tập trung tăng diện bao phủ tới 100% nhóm người cùng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và nhóm người tham gia BHXH tự nguyện mới; tiếp tục triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng tới các đối tượng khác. Phấn đấu đến 30/6/2023, tỷ lệ người tham gia được cập nhật số ĐDCN, CCCD trong CSDL theo từng nhóm, cụ thể như sau: Cùng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 100% và SV đạt 100%; nhóm người tham gia còn lại đạt 95%. Theo đó, thời gian cập nhật số ĐDCN, CCCD, từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2023; Cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, từ ngày phát động đến hết ngày 30/9/2023.

Theo ông Hiệp, nội dung thi đua được thực hiện theo các bước, Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam về việc triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN, CCCD của người tham gia và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID; Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức truyền thông về mục tiêu, ý nghĩa, tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng các tổ chức, cá nhân; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị SDLĐ và người tham gia BHXH, BHYT trong việc cập nhật bổ sung số ĐDCN, CCCD, sử dụng ứng dụng VssID theo lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao; Đánh giá kết quả thực hiện việc cập nhật bổ sung số ĐDCN, CCCD của người tham gia và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID của các đơn vị... Chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường bao phủ đến toàn thể người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng.

“Kết thúc từng đợt thi đua, căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Hội đồng Thi đua- khen thưởng BHXH TP.Đà Nẵng sẽ xem xét, đánh giá, lựa chọn 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương và khen thưởng”- ông Hiệp cho biết.

Lê Văn