Print

Quyền lợi hưởng BHYT khi KCB tại BV Phạm Ngọc Thạch như thế nào?

Thứ Sáu, 28 /04/2023 14:59

Bạn đọc có địa chỉ email khangnambmt@gmail.com hỏi: Mẹ tôi năm nay 72 tuổi, tham gia BHYT hộ gia đình và nơi đăng ký KCB ban đầu tại một BVĐK tư nhân thuộc TP.Quy Nhơn (Bình Định)- là BV thuộc tuyến tỉnh. Nay mẹ tôi dùng thẻ BHYT đó để khám và điều trị nội trú ở BV Phạm Ngọc Thạch (quận 5, TP.HCM), nhưng không có giấy chuyển viện, thì mức hưởng BHYT như thế nào?

Trả lời:

Theo xếp hạng BV, BVĐK tư nhân thuộc TP.Quy Nhơn- nơi mẹ bạn đăng ký KCB BHYT ban đầu là BV thuộc tuyến tỉnh. Trong khi đó, BV Phạm Ngọc Thạch (quận 5, TP.HCM) cũng là BV tuyến tỉnh.

Do đó, theo quy định tại Điều 22 Luật BHYT, trường hợp mẹ của bạn tự đi KCB không đúng tuyến tại BV Phạm Ngọc Thạch (quận 5, TP.HCM) và thực hiện đầy đủ thủ tục KCB BHYT (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh), thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ.

Trong trường hợp mẹ của bạn chỉ KCB ngoại trú, thì không được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB ngoại trú.

BBT