PortalViewLongForm
E-magazine

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Shared facebook

Việc phát triển bền vững số người tham gia BHXH, BHYT là mục tiêu được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Hậu Giang hướng tới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết năm 2023 của Đảng bộ tỉnh; cũng như Nghị quyết của các Đảng bộ cấp huyện cho đến cơ sở ở Hậu Giang cũng đều đề cập chỉ tiêu trọng tâm là phát triển BHXH, BHYT. Do đó, có thể khẳng định, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT cũng là góp phần vào công tác xây dựng Đảng.

Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thị xã; sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của BHXH tỉnh; sự đoàn kết, quyết tâm của các phòng, ban, hội, đoàn thể trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm 2023, TX.Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đã đạt kết quả nổi bật về số người tham gia BHXH tự nguyện và tỷ lệ người dân tham gia BHYT, góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh.

Chỉ tính đến cuối tháng 6/2023, trên địa bàn TX.Long Mỹ có 1.753 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 75,76% so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao (chỉ tiêu được giao là 2.314 người), tăng 543 người so với cùng kỳ; có 56.920 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 91,77% dân số, đạt 97,83% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao (chỉ tiêu giao là 93,81% dân số), tăng 251 người so với cùng kỳ.

Theo ông Huỳnh Ngọc Trương- Phó Chủ tịch UBND TX.Long Mỹ, để thực hiện đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, Thị ủy, UBND Thị xã đã chỉ đạo BHXH Thị xã rà soát, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. UBND Thị xã cũng ban hành quyết định giao chỉ tiêu và kế hoạch phát động phong trào thi đua về BHXH, BHYT trên địa bàn. Đối với các xã, phường, ngoài các hình thức khen thưởng được nhận, thì các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba còn được tính cộng điểm vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, đầu những tháng cuối quý, BHXH Thị xã còn xuất danh sách đến hạn đóng BHXH, BHYT của quý tiếp theo để gửi cho hệ thống nhân viên thu trên địa bàn; đồng thời cuối mỗi quý xuất lại danh sách những người đã hết hạn thẻ BHYT, dừng đóng BHXH tự nguyện trong quý trước nhưng chưa tham gia lại, để các nhân viên thu và cộng tác viên tiếp tục rà soát, vận động người dân tham gia. Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ…

Còn tại TP.Ngã Bảy, công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT luôn được Thành ủy, UBND Thành phố quan tâm, có nhiều giải pháp chỉ đạo sát sao, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ông Bùi Việt Hà- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Ngã Bảy cho biết: “Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, hàng năm, Thành ủy, UBND Thành phố đều ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo công tác BHXH, BHYT”.

Cụ thể, theo ông Hà, Thành ủy, UBND TP.Ngã Bảy đã giao nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Đồng thời, Trưởng/Phó các phòng, ban ngành, đoàn thể được phân công chỉ đạo toàn diện xã, phường, ấp, khu vực, đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT, BHXH tự nguyện. Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm chủ thể; phát động phong trào thi đua vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; và triển khai nhiều mô hình hiệu quả về BHXH, BHYT…

Với những giải pháp tích cực, đồng bộ, đến cuối tháng 6/2023, trên địa bàn TP.Ngã Bảy có 1.452 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 403 người so với cùng kỳ; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,63% dân số, tăng 1.746 người so với cùng kỳ năm 2022.

Chính sự đoàn kết, quyết tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp, cũng như sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể và các cơ quan truyền thông, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chỉ tính riêng đến cuối tháng 6/2023, toàn tỉnh có 76.005 người tham gia BHXH, trong đó gồm 62.860 người tham gia BHXH bắt buộc và 13.145 người tham gia BHXH tự nguyện; 57.693 người tham gia BH thất nghiệp; 636.855 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 87,38% dân số, tăng 29.093 người so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quá trình vận động người dân, BHXH tỉnh Hậu Giang cùng với các ngành, đoàn thể, địa phương luôn chú trọng phân tích tình hình để tiếp tục nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH, BHYT không đồng đều giữa các địa phương; ý thức tự giác tham gia BHXH, BHYT của một bộ phận người dân chưa cao; hoặc khi có bệnh mới tham gia BHYT… đã khiến tỷ lệ người tham gia BHYT chưa bền vững. Đáng nói, nhiều người tham gia BHYT theo hộ gia đình chỉ 3 tháng, 6 tháng hoặc chỉ tham gia khi có sự hỗ trợ của địa phương, nên đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của chính họ do không tham gia đủ 5 năm liên tục.

Xác định những khó khăn trên, các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, khắc phục những tồn tại hiện có nhằm mục tiêu phát triển bền vững người tham gia. Cụ thể, tại huyện Vị Thủy, chính quyền huyện đã đề ra nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình tham gia, phân loại các nhóm tiềm năng (chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán nhỏ, hợp tác xã) để tiếp cận tuyên truyền, vận động.

Đặc biệt, huyện Vị Thủy cũng đẩy mạnh vận động đến thành viên hộ gia đình, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện gương mẫu tham gia BHXH tự nguyện (trừ người có hoàn cảnh khó khăn); khuyến khích tham gia cho 100% thành viên, trừ trường hợp gia đình chưa có điều kiện về kinh tế thì ít nhất phải vận động được 1 thành viên tham gia BHXH tự nguyện.

“Cùng với các giải pháp trên, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT bằng nhiều hình thức hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm người và từng thời điểm. Cụ thể: Phát tờ rơi tại các cuộc tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo hình thức chia nhóm nhỏ, tại các buổi sinh hoạt chi hội ở các ấp, các cuộc họp chi bộ; truyền thông trên hệ thống thông tin cơ sở… góp phần đưa chính sách đến với người dân”- ông Nguyễn Công Duy- Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy cho biết.

Song song với đó, BHXH tỉnh Hậu Giang cũng chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT. Hoạt động tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục đến tất cả các nhóm với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách. Đồng thời, các cơ sở KCB tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh; cải cách TTHC và tăng cường ứng dụng CNTT trong KCB…

Thực hiện: Thanh Tú

Trình bày: Hà Hùng

 


Viết bình luận
Bình luận mới