Cụm Thi đua số 4 (BHXH Việt Nam): Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Cụm Thi đua số 4 (BHXH Việt Nam): Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2023

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 10/01/2024 11:09

Sáng 10/1, tại Nam Định, Cụm Thi đua số 4 (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Nam Định- đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua cấp tỉnh số 4 (gọi tắt là Cụm Thi đua số 4), trong năm vừa qua, toàn Cụm có 28 phong trào thi đua được phát động, tập trung vào các lĩnh vực công tác quan trọng như: Phát triển người tham gia BHXH, BHYT; thu, giảm số chậm đóng; thực hiện Đề án 06 và vận động người dân cài đặt ứng dụng VssID…

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cụm Thi đua số 4 (BHXH Việt Nam) gồm 6 đơn vị BHXH tỉnh, thành phố: Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình và TP.Hải Phòng. Năm 2023, BHXH tỉnh Nam Định là đơn vị Cụm trưởng.

Các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cụm cũng như của từng đơn vị. Theo đó, toàn Cụm có trên 1,73 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100,05% kế hoạch, trong đó những đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình... Về BHXH tự nguyện, toàn Cụm có 228.422 người tham gia, đạt 100,57% kế hoạch, trong đó những đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình... Về BHYT, toàn Cụm có trên 9,3 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 92,38% dân số, trong đó một số đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định... Về số thu, bình quân các đơn vị đạt 102% kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ chậm đóng bình quân là 2,71%.

Cũng trong năm 2023, toàn Cụm có trên 15,79 triệu lượt người KCB BHYT. Công tác giải quyết các chế độ cho người tham gia BHXH, chi trợ cấp thất nghiệp được các đơn vị thực hiện kịp thời, đúng quy định, TTHC được rút gọn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát, đối soát CSDL trong giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp.

Về phát triển ứng dụng VssID, tính đến hết năm 2023, toàn Cụm đã phê duyệt trên 1 triệu hồ sơ cài đặt, đạt 109,55% kế hoạch, trong đó những đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định. Ngoài ra, toàn Cụm đã có trên 9 triệu người tham gia BHXH, BHYT được đồng bộ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 98,55%, trong đó những đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Hải Dương, Nam Định, Thái Bình…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Cụ thể, toàn Cụm có 122 tập thể, 1.838 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến; 281 Chiến sĩ Thi đua cơ sở, 35 tập thể và 674 cá nhân được tặng Giấy khen; 63 tập thể đạt danh hiệu Lao động Xuất sắc; 8 tập thể được BHXH Việt Nam tặng Cờ Thi đua; 31 tập thể và 251 cá nhân được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen; 2 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua; 8 tập thể và 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trong Cụm cũng có 2 tập thể và 2 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 đơn vị được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; 2 tập thể được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba và 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Hai. BHXH Việt Nam cũng đã khen thưởng cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo chuyên đề; khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể. BHXH các tỉnh, thành phố khen thưởng theo thẩm quyền cho 196 tập thể và 124 cá nhân trong các phong trào thi đua theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất cho 7 tập thể.

Đáng chú ý, trong năm 2023, các đơn vị trong Cụm đã giới thiệu 16 tập thể và 16 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc nhiều lĩnh vực để chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những giải pháp, cách làm hay, hiệu quả. Trên cơ sở các gương điển hình tiên tiến này, Cụm đã rà soát, đánh giá, lựa chọn các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu có thể áp dụng tại các đơn vị trong Cụm để đề xuất, giới thiệu về BHXH Việt Nam để phổ biến, nhân rộng trong toàn Ngành.

Thi đua để tạo động lực sáng tạo

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Cụm Thi đua số 4 xác định rõ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến cả về chất và lượng. Đồng thời, đổi mới hình thức sinh hoạt, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, nhất là chú trọng khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất. Đặc biệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Đại diện các đơn vị ký cam kết thi đua năm 2024

Bên cạnh đó, tiếp tục phát động các phong trào thi đua với những nhiệm vụ, chỉ tiêu định lượng cụ thể, nội dung thiết thực; qua đó khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và tiềm năng sáng tạo của từng tập thể, cá nhân. Cùng với đó, chú trọng đẩy mạnh việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến, ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã biểu dương những kết quả đạt được của Cụm Thi đua số 4 nói chung cũng như 6 đơn vị BHXH tỉnh, thành phố nói riêng. “Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng như số người tham gia, số thu, tỷ lệ chậm đóng, phát triển VssID... đã được BHXH các tỉnh, thành phố của Cụm Thi đua số 4 đạt kết quả rất tốt. Qua đây cho thấy, các giải pháp, phong trào thi đua đã được triển khai và đem lại hiệu quả thực sự”- Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đánh giá.

Ghi nhận những kết quả đạt được, song Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức; đồng thời yêu cầu các đơn vị phải cần chỉ rõ các hạn chế, đánh giá lại quy trình nghiệp vụ, rút ra được bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề xuất giải pháp, sáng kiến phù hợp, thiết thực hơn; cũng như cần tăng tính tương tác, chia sẻ thông tin, cách làm hay giữa các đơn vị nhằm tác động tích cực đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; đồng thời thường xuyên sơ kết, đánh giá để tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, tích cực nhân rộng điển hình tiên tiến...

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị cần xác định rõ, cụ thể các chỉ tiêu ở từng phong trào thi đua; phải khơi gợi tinh thần thi đua từ các cấp cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ thực thi nhiệm vụ với sự nỗ lực và quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Minh ĐứcPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Trong mọi hoàn cảnh phải làm tốt công tác an sinh xã hội

Mở rộng độ bao phủ BHXH, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tính toán kỹ lưỡng khi sửa Luật Việc làm, Luật BHXH

BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2024

Tết ấm đến với những bệnh nhân thận nhân tạo của BVĐK huyện Mỹ Đức (Hà Nội)

Tuyên Quang: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2024

TP.HCM: Năm 2024 sẽ tổ chức 50 Phiên/Sàn Giao dịch việc làm kết nối DN và NLĐ

Cụm Thi đua số 4 (BHXH Việt Nam): Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2023

BHXH tỉnh Bình Thuận nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Podcast tin nhanh, bản tin số 30

BHXH tỉnh Tuyên Quang: Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu, giảm nợ

Đôn đốc phổ cập giáo dục cho người lớn, đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát thủ tục công bố trang thiết bị y tế

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 diễn ra vào giữa năm

Khẩn trương bảo hộ lao động bị ảnh hưởng tại vùng động đất Nhật Bản

BHXH tỉnh Bắc Giang: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng

Không ngừng mở rộng độ bao phủ BHYT để tiến tới BHYT toàn dân

Tuần lễ phim Iran diễn ra từ ngày 10-14/1/2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Nghị quyết về cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn Chương trình Mục tiêu quốc gia

Sẽ giải quyết dứt điểm lương, BHXH cho cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trước Tết Nguyên đán

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444