Nhiều doanh nghiệp tách thu nhập để “né” đóng BHXH cho NLĐ
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Nhiều doanh nghiệp tách thu nhập để “né” đóng BHXH cho NLĐ

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 21/11/2023 12:56

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 3841/BHXH-CSXH gửi Bộ LĐ-TB&XH tham gia ý kiến đối với kiến nghị của các Hiệp hội Doanh nghiệp về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Theo đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Luật cân nhắc thận trọng về đề xuất giảm mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo đó, mức đóng BHXH (tỷ lệ đóng và mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH) được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện trong các mối quan hệ: Tương quan, phù hợp với mức hưởng; tương quan với giá trị thực tế của mức đóng, mức hưởng các chế độ BHXH (giá trị tuyệt đối); tương quan giữa thời gian đóng và thời gian hưởng, mức độ bao phủ của các chế độ BHXH- nguyên tắc chia sẻ chủ yếu đối với các chế độ ngắn hạn.

Theo BHXH Việt Nam, tỷ lệ đóng BHXH chỉ được cân nhắc điều chỉnh tăng có lộ trình trong Luật BHXH 2007. Từ Luật BHXH 2014 đến Dự thảo Luật BHXH sửa đổi hiện nay đều không xem xét đến vấn đề này, để đảm bảo tính ổn định, bền vững. Tỷ lệ đóng BHXH ở Việt Nam tương đương một số nước như: Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia… nhưng tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa ở Việt Nam cao nhất trong khu vực, thậm chí cao nhất trên thế giới. Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75%, tương ứng với thời gian đóng BHXH là 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam. Như vậy, hiện nay tỷ lệ tích lũy của Việt Nam bình quân là 2,14% đối với nam và 2,5% đối với nữ. Trong khi đó, các nước như Trung Quốc và Hàn Quốc tỷ lệ này chỉ là 1%; bình quân của thế giới cũng chỉ khoảng 1,7%.

Liên quan đến vấn đề này, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, cho biết: Không tính BHYT thì tổng mức đóng vào quỹ BHXH của Việt Nam là 27,5% tiền lương tháng. Đây là mức tương đồng các quốc gia thiết kế hệ thống BHXH cung cấp các chế độ an sinh tương tự như Việt Nam. Một số nước có mức đóng thấp hơn nhưng đồng thời các chế độ hệ thống cung cấp ít hơn rất nhiều. Nếu không đóng góp vào quỹ, chủ SDLĐ phải chi trả một số chế độ cho NLĐ khi gặp rủi ro. Malaysia với mức đóng 26,7% chỉ thấp hơn Việt Nam 0,8% nhưng chế độ ốm đau, thai sản do người SDLĐ trực tiếp chi trả. Hoặc ở một số nước khi xảy ra TNLĐ-BNN thì người SDLĐ phải chi trả. Tuy nhiên, việc để người SDLĐ chi trả sẽ khó giám sát, đánh giá, thậm chí xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. Theo một số tiêu chuẩn lao động quốc tế, các chế độ này tốt nhất nên được chi trả qua hệ thống đảm bảo sự chia sẻ và minh bạch. Tại Việt Nam, tất cả chế độ an sinh đều được chi trả qua hệ thống BHXH Việt Nam và được Chính phủ, Quốc hội, xã hội giám sát. Do đó ILO cho rằng cần hết sức cẩn trọng khi so sánh mức đóng.

Việt Nam chọn mô hình tính mức hưởng trước nên mức đóng luôn phải đuổi theo nhằm cân đối độ bền của Quỹ Hưu trí tử tuất, các hiệp hội đang so sánh với nhiều nước có mô hình đóng- hưởng BHXH không tương đồng với nước ta (có nước dựa trên tài khoản cá nhân, đóng bao nhiêu hưởng bấy nhiêu). Tỷ lệ đóng cao và tỷ lệ hưởng cao, nhưng lương hưu thực tế của NLĐ lại thấp. Mức lương hưu bình quân hằng tháng hiện nay chỉ đạt 5,4 triệu đồng do tiền lương làm căn cứ đóng BHXH rất thấp.

Thống kê năm 2022, tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH của NLĐ chỉ đạt 5,7 triệu đồng/tháng. Nhiều doanh nghiệp tồn tại ba loại thu nhập: loại làm căn cứ đóng BHXH, loại để quyết toán và thu nhập thực tế. Có doanh nghiệp chia ra hơn 100 loại phụ cấp lẫn phúc lợi và cơ quan BHXH không đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu doanh nghiệp tính đóng BHXH. “Từ những so sánh nêu trên cho thấy rất khó để đánh giá mức đóng BHXH của Việt Nam là cao hay thấp so với các quốc gia khác. Việc đánh giá tỷ lệ đóng BHXH cần được xem xét gắn với mô hình BHXH tại mỗi nước, mối quan hệ giữa mức đóng với quyền lợi hưởng các chế độ, các yếu tố kinh tế vĩ mô như sự phát triển kinh tế, GDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, sự phát triển của thị trường lao động, chi phí lao động”- BHXH Việt Nam khẳng định.

Về đề xuất tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc và mức hưởng các chế độ hưu trí, thai sản, tử tuất theo lương tối thiểu vùng, BHXH Việt Nam đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bởi Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã quy định khi tính mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc trợ cấp tuất một lần thì tính theo tiền lương tháng đóng BHXH của từng người và tiền lương tháng đã đóng BHXH này được điều chỉnh theo chỉ số CPI tại thời điểm NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH. Ngoài ra, trong quá trình hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mức hưởng còn được điều chỉnh theo quy định tại Điều 67 Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) (được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với NSNN và quỹ BHXH), quy định này đã thực hiện ổn định nhiều năm nay giúp đảm bảo giá trị mức hưởng đáp ứng cuộc sống của người thụ hưởng trong suốt quá trình hưởng chế độ.

Bên cạnh đó, Luật BHXH hiện hành quy định một số khoản trợ cấp gắn với “mức lương cơ sở” như: mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất hằng tháng;... Theo định hướng cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27- NQ/TW thì sẽ không còn “mức lương cơ sở”. Vì thế, để vừa không gây xáo trộn “về mức hưởng” so với quy định hiện hành, đồng thời phù hợp với định hướng cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, thuận lợi trong quá trình thực hiện, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) xây dựng mức hưởng các loại trợ cấp này theo hướng quy định bằng số tiền cụ thể (bằng với mức tuyệt đối hiện hành), đồng thời quy định các mức này được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH là phù hợp.

Đối với đề xuất giảm tỷ lệ giảm trừ do NLĐ nghỉ hưu sớm trước tuổi từ 2%/năm xuống 1%/năm, BHXH Việt Nam cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hết sức cân nhắc. Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa của Việt Nam là 75% tương ứng với thời gian đóng BHXH là 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam. Như vậy, tỷ lệ tích lũy (tỷ lệ hưởng lương hưu tương ứng với một năm đóng BHXH) của Việt Nam hiện nay bình quân là 2,14% đối với nam và 2,5% đối với nữ. Vì thế, khi NLĐ nghỉ hưu trước tuổi quy định, thời gian đóng vào Quỹ ít đi do dừng đóng sớm trước tuổi trong khi thời gian hưởng từ quỹ tăng lên (trước khi đến tuổi) thì việc áp dụng tỷ lệ giảm trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu sớm vẫn ít hơn tỷ lệ tích lũy nếu phải đóng thêm một năm. Như vậy, quy định trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi cũng là tạo điều kiện cho người nghỉ hưu bị giảm trừ không nhiều. Việc giảm trừ tỷ lệ 2% này cũng là một trong những quy định để khuyến khích NLĐ tiếp tục làm việc, tạo thu nhập và tham gia BHXH, để mỗi năm đóng tiếp được tăng tỷ lệ tích lũy cao hơn…

Mai Hồng NgọcPortalCatRight

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

BHXH các địa phương phía Nam phải tăng tốc phấn đấu đạt chỉ tiêu ở mức cao nhất

Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm hành vi trốn đóng BHXH, trục lợi quỹ BHYT

Triển khai Đề án 06 tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Chính quyền đồng hành cùng cơ quan BHXH

TP.Long Xuyên (An Giang): Phát động công chức, viên chức tham gia BHXH, BHYT cho người thân

Hơn 1,75 triệu lượt đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID

Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh Quảng Trị) làm việc với BHXH tỉnh về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tiến tới hoàn thiện chính sách việc làm và BH thất nghiệp

Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 11/2023

Hơn 33 triệu người đã đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

Xét nghiệm tầm soát sớm ung thư tràn lan: Lợi bất cập hại

Vietcombank 8 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Đà Nẵng: Một doanh nghiệp bị phạt gần 93 triệu đồng do chậm đóng, đóng thiếu BHXH, BHYT

Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ Sáu, thông qua nhiều dự án luật

Hà Nội: Nhiều cơ hội việc làm cho lao động khuyết tật, mức lương 2,5-8 triệu đồng/tháng

TX.Điện Bàn (Quảng Nam): 3 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Nghiên cứu hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Đà Nẵng: Thêm 2 quận hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện

BHXH huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) triển khai xây dựng mô hình khu dân cư điển hình tham gia BHYT, BHXH tự nguyện

Podcast tin nhanh, bản tin số 25

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444