Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền là “điểm tựa” để phát triển BHXH, BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền là “điểm tựa” để phát triển BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 11/01/2024 15:40

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị là động lực giúp tỉnh Hà Nam đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Theo đó, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT không ngừng được mở rộng; quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả; chất lượng KCB BHYT từng bước được nâng cao; công tác cải cách TTHC, chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ… góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Chiều 11/1, tại Trụ sở UBND tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Xuân Dưỡng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu; đại diện một số đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và đại diện các cấp, các ngành liên quan của tỉnh Hà Nam.

Ông Trần Mạnh Toàn- Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Mạnh Toàn- Giám đốc BHXH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam cho biết: Trong năm 2023, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng tích cực phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT...

Kết quả, đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 184.688 người tham gia BHXH, tương đương 42,08% lực lượng lao động, tăng 5.932 người so với năm 2022. Trong đó gồm: BHXH bắt buộc có 169.371 người tham gia, đạt 100% kế hoạch; BHXH tự nguyện có 15.317 người tham gia, đạt 71,9% kế hoạch, giảm 947 người so với năm 2022; BH thất nghiệp có 162.830 người tham gia, bằng 37,1% lực lượng lao động, đạt 100,1% kế hoạch; BHYT có 817.106 người tham gia, đạt 100,2% kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ 93,2% dân số (hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao), vượt 0,45% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg.

Bên cạnh kết quả phát triển người tham gia, công tác thu và giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT cũng luôn được chú trọng, tạo những chuyển biến tích cực. Năm 2023, toàn tỉnh thu được 4.126, 5 tỷ đồng, đạt 104,6% kế hoạch, tăng 468 tỷ đồng so với năm 2022; số tiền chậm đóng là 103,8 tỷ đồng, chiếm 2,45% so với số phải thu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả; chất lượng KCB BHYT từng bước nâng cao; công tác cải cách TTHC, chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ, mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ KCB, thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ BHXH, BH thất nghiệp từng bước được cải thiện và ngày càng hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Cũng theo ông Trần Mạnh Toàn, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo đó, công tác chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và kiểm tra, đôn đốc của một số đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên. Tại các cơ sở KCB tuyến huyện, các BV chuyên khoa còn nhiều trang thiết bị (máy chụp X-Quang, máy siêu âm, máy xét nghiệm huyết học...) chưa kết nối được với phần mềm quản lý BV, dẫn đến kết quả cận lâm sàng chưa được mã hóa theo quy định để chuyển lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT. Còn một số cơ sở KCB chưa có kết quả mua sắm thuốc do chưa triển khai hoặc đang triển khai các bước đấu thầu, dẫn đến tình trạng thiếu một số loại thuốc, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trên cơ sở nhận diện đầy đủ những tồn tại, hạn chế, ông Trần Mạnh Toàn cho biết, trong năm 2024, Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT và đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm... “Trong năm 2024, tỉnh Hà Nam phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia, thu, giảm nợ BHXH, BHYT, trong đó tập trung khai thác và phát triển người tham gia BHXH bắt buộc tại các DN mới thành lập; vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thực hiện BHYT đối với 100% HSSV trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,2% dân số”- ông Trần Mạnh Toàn thông tin thêm.

Ông Nguyễn Xuân Đức- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện Bình Lục tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đóng góp ý kiến về việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong năm 2023; tình hình triển khai công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia; bố trí nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ một số nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT... Đồng thời, đề xuất một số giải pháp phát triển người tham gia BHYT, BHXH theo hướng bền vững.

Tham luận tại Hội nghị, ông Phan Anh Phong- Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết: Hiện nay, tất cả các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện KCB bằng CCCD hoặc qua ứng dụng VNeID. Các BV tuyến tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện lộ trình chuyển đổi số để trở thành BV thông minh. Năm 2024, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác KCB, bảo vệ sức khỏe người dân, Sở Y tế Hà Nam sẽ chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, tăng cường đào tạo, phát triển các mũi nhọn chuyên sâu theo năng lực, thế mạnh của từng BV, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong KCB, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Đức- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện Bình Lục cho biết: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, cá nhân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHXH trên địa bàn đạt gần 32% lực lượng lao động; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5% dân số, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Xuân Đức cho biết, Ban Chỉ đạo huyện Bình Lục sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT tới các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người dân, NLĐ cũng như đơn vị SDLĐ. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực vào cuộc

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam đạt được. Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị chính là động lực giúp tỉnh Hà Nam đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị

Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; về trách nhiệm của người SDLĐ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT; qua đó tạo chuyển biến tích cực trong toàn tỉnh về thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Xuân Dưỡng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định khả năng thực hiện và hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, ông Dưỡng yêu cầu các sở, ban ngành tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú.

Ông Trần Xuân Dưỡng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam cũng đề nghị tiếp tục đổi mới, đa dạng các phương thức, hình thức tuyên truyền. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với những đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời, quản lý quỹ BHXH, quỹ BHYT đúng quy định và hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan liên quan tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các hành vi gian lận, trục lợi BHXH, BHYT theo quy định.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần có sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT”- ông Trần Xuân Dưỡng nhấn mạnh. Đặc biệt, ông Dưỡng lưu ý các đơn vị liên quan phải thực hiện hiệu quả công tác quản lý quỹ BHXH, quỹ BHYT, tránh để xảy ra lạm dụng, trục lợi nguồn quỹ.

“Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tôi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, BHXH Việt Nam và của tỉnh, nhất là các cơ quan là Phó Ban Chỉ đạo tỉnh như BHXH tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế...”- ông Dưỡng giao nhiệm vụ.

Hà HùngPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Trong mọi hoàn cảnh phải làm tốt công tác an sinh xã hội

Mở rộng độ bao phủ BHXH, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tính toán kỹ lưỡng khi sửa Luật Việc làm, Luật BHXH

Tết ấm đến với những bệnh nhân thận nhân tạo của BVĐK huyện Mỹ Đức (Hà Nội)

Tuyên Quang: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2024

TP.HCM: Năm 2024 sẽ tổ chức 50 Phiên/Sàn Giao dịch việc làm kết nối DN và NLĐ

Cụm Thi đua số 4 (BHXH Việt Nam): Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2023

Podcast tin nhanh, bản tin số 30

Không ngừng mở rộng độ bao phủ BHYT để tiến tới BHYT toàn dân

Nhiều dấu ấn an sinh ở thành phố mang tên Bác

Đà Nẵng: Xử phạt 3 DN số tiền gần 490 triệu đồng do chậm đóng BHXH, BHYT

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho quỹ tài chính ngoài ngân sách

TP.HCM: Xử phạt vi phạm hành chính 238 DN chây ỳ đóng BHXH, BHYT

Ông Nguyễn Huy Thông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh

BHXH tỉnh Kon Tum: Đạt và vượt các chỉ tiêu dệt lưới an sinh năm 2023

Tình trạng thất nghiệp toàn cầu sẽ gia tăng trong năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Bến Tre triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hà Nội thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền là “điểm tựa” để phát triển BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444