Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia BHYT

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 17/05/2024 10:03

Ngày 16/5, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có ông Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Gia Lai và các cơ sở KCB BHYT…

Ông Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20/10/2009 để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ và 2 Chương trình hành động thực hiện; hàng năm đưa chỉ tiêu BHYT vào trong các văn bản chỉ đạo trong toàn Đảng bộ tỉnh. HĐND tỉnh cũng ban hành 8 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thêm cho các đối tượng trên địa bàn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cụ thể hóa thành các quy định; đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức của các cấp, các ngành, NLĐ, đơn vị SDLĐ và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia BHYT có những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về BHYT được tăng cường; công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, phối hợp trong thực hiện công tác BHYT có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng KCB BHYT từng bước được nâng lên, người dân từng bước nhận thức được quyền lợi khi tham gia BHYT, được chăm sóc, điều trị sức khỏe ban đầu tốt hơn... Năm 2009- thời điểm bắt đầu thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh chỉ đạt 69,36%; thì đến hết năm 2023 đạt tỷ lệ bao phủ 91% dân số của tỉnh. Quyền lợi KCB BHYT của người dân được đảm bảo và không ngừng được cải thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Văn Lực- Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất là chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách BHYT. Theo đó, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh còn thấp hơn so với tỷ lệ chung của cả nước và chưa thực sự bền vững; chất lượng KCB tuy đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh, tinh thần phục vụ người bệnh BHYT của một số cán bộ, nhân viên y tế chưa tốt, ảnh hưởng đến việc phát triển người tham gia; tần suất KCB BHYT còn thấp hơn so với mặt bằng chung toàn quốc; vẫn còn tình hình chậm đóng, trốn đóng BHYT... Đồng thời, đề xuất giải pháp, giới thiệu cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện chính sách BHYT...

Kết luận Hội nghị, ông Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo ông Tuấn, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc ban hành, chỉ đạo thực hiện chính sách, qua đó giúp người dân tránh được rủi ro do bệnh tật gây ra, nhất là giảm gánh nặng chi phí KCB.

Cũng theo ông Châu Ngọc Tuấn, để tiếp tục đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, xác định mục tiêu đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận giáo dục, dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng; cũng như phải thực hiện chính sách BHYT bền vững, hướng đến bao phủ BHYT toàn dân. "Yêu cầu địa phương không những đạt độ bao phủ số người tham gia, mà còn cần bảo đảm chất lượng, công bằng và hiệu quả cho người dân trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu"- ông Tuấn nhấn mạnh.

Tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm về BHYT

Ông Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tạo sự chuyển biến, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia BHYT, để chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, chính sách, pháp luật BHYT, nhất là đối với các nhóm đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ tham gia BHYT, cũng như trách nhiệm của NLĐ và các đơn vị SDLĐ.

Thứ hai, tăng cường quản lý nhà nước về BHYT. Cụ thể, các cơ quan quản lý nhà nước và Ban Chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ với BHXH ở địa phương thực hiện chế độ, chính sách BHYT; quản lý tốt đối tượng tham gia BHYT từ cơ sở; củng cố và tăng cường quản lý quỹ BHYT theo quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, nắm chắc các nhóm đối tượng để có kế hoạch phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, để đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI là đến cuối năm 2025 có 95% dân số tham gia BHYT, trong đó có 98% là người DTTS tham gia BHYT.

Thứ ba, tiếp tục cải cách, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện chế độ, chính sách BHYT. Đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng KCB, nhất là ở tuyến cơ sở; nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ y bác sĩ đáp ứng nhu cầu KCB cho nhân dân.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và chính sách, pháp luật về BHYT; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đi đôi với xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị vi phạm chính sách BHYT, làm cơ sở tiến tới thực hiện BHYT toàn dân.

Đối với các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy Gia Lai giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp. Đối với những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của tỉnh, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, nghiên cứu chỉ đạo tháo gỡ, nếu vượt thẩm quyền tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến.

Thu Hà-Trà GiangPortalCatRight

BHXH các địa phương: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 5/2024: Triển khai mạnh các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Người dân đồng tình hưởng ứng

Hành trình tri ân tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Đoàn công tác BHXH Việt Nam

Hiệu quả triển khai BH thất nghiệp

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Cần thêm cơ chế hỗ trợ người khuyết tật tham gia BHXH

15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

PortalCatRight

Thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở Quảng Nam: Sức lan tỏa từ Nghị quyết 41

Phú Thọ- Hướng đến an sinh bền vững

Điện Biên- Viên ngọc sáng nơi cực Tây Tổ quốc

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

PortalCatRight

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản CSDL quốc gia về bảo hiểm

BHXH Việt Nam sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử trong thực hiện DVC trực tuyến

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, bao phủ toàn bộ lực lượng lao động

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát chi phí KCB BHYT

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 5/2024

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ BHXH hỗ trợ đồng bộ dữ liệu CCCD để lừa đảo tài sản của người dân

Hàn Quốc: Nhiều giáo viên không hài lòng với công việc

BHXH nhiều địa phương tiếp tục ra quân hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia BHYT

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 nhằm tạo ra nhiều giá trị, lợi ích cho xã hội

Huyện Thanh Oai (Hà Nội): Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

23 bộ phim đặc sắc sẽ được trình chiếu tại LHP Nhật Bản trực tuyến 2024

BHXH tỉnh Đắk Nông tập huấn kỹ năng truyền thông hiện đại

Nam Định: Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Phát động sáng tác văn học nghệ thuật về Hà Nội

Arsenal và Man City đua vô địch EPL: Vị thế hàng đầu của ngành công nghiệp thể thao thế giới

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444