BHXH tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến năm 2025
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến năm 2025

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 15/09/2023 14:58

Ngày 14/9, BHXH tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 39/KH-BHXH, nhằm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo ông Nguyễn Thanh Danh- Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam mục đích ban hành Kế hoạch số39/KH-BHXH nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong toàn dân về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; Triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giai đoạn 2023 2025; Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân trên đia bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

BHXH tỉnh Quảng Nam tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến người dân

Qua đó mở rộng độ bao phủ số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện, hướng đến mục tiêu BHXH cho mọi NLĐ, BHYT toàn dân; Nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết đầy đủ, kịp thời, chính xác chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Thống nhất hành động từ BHXH tỉnh đến BHXH cấp huyện; cán bộ, CCVC, NLĐ; Cụ thể hoá chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm ở đơn vị, địa phương mình theo chức năng nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng an sinh xã hội của tỉnh.

Cụ thể từ nay đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; Đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; Đạt khoảng 96,10% dân số tham gia BHYT; Giao dịch hồ sơ điện tử về đóng, hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 95%; Bình quân thanh toán không dùng tiền mặt/tổng chi đạt 70%; Chỉ số hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, người dân đối với BHXH tỉnh đạt 90%.

Theo ông Danh để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới BHXH tỉnh Quảng Nam sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung nhằm đảm bảo các nhóm đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Tham mưu, đề xuất để các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đồng thời, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ngành BHXH để nâng cao hiệu quả trong việc phát triển, quản lý người tham gia, hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Tham mưu, tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, chậm đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Đồng thời, đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT vào công tác điều hành, quản lý BHXH. Nâng cao vai trò tham mưu của ngành BHXH cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết về Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý BHXH. Nâng cao vai trò tham mưu của ngành BHXH cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của Đảng và Nhà nước…

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 39/KH-BHXH ông Nguyễn Thanh Danh yêu cầu: Các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện tổ chức phổ biến, quán triệt chỉ thị đến đảng viên, viên chức, NLĐ; xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị để tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam và nội dung Kế hoạch này hằng năm; BHXH các huyện, thị xã, thành phố đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền sớm ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị và định kỳ sơ kết, đánh giá việc thực hiện chỉ thị trên địa bàn…

Lê VănPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

PortalCatRight

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

PortalCatRight

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chuyện bảo vệ “chồi non” ở Cần Thơ

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Số lao động đăng ký hưởng BH thất nghiệp ở TP.HCM tăng 10%

Mở rộng, gia tăng quyền và lợi ích để thu hút NLĐ tham gia BHXH

Tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm hỏi, tặng quà người bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân

Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Mở rộng diện bao phủ BHXH không chỉ là việc của riêng ngành BHXH Việt Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Tạo mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Huy động các nguồn lực, tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Xây dựng công nghệ số cho giới trẻ là đầu tư thỏa đáng cho mục tiêu bao trùm trong tương lai

Kiên Giang: 7 cơ quan, hội, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp dệt lưới an sinh

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 12 nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát an toàn cháy nổ đối với loại hình chung cư mini trên toàn quốc

Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

TP.HCM: Ký kết phối hợp tăng cường đưa chính sách BHYT đến sinh viên khối đại học, cao đẳng

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444