BHXH Việt Nam: Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Việt Nam: Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 19/01/2024 16:57

Ngày 19/1/2024, tại Hà Nội, Khối Thi đua các Bộ, ngành Khoa học- Văn hóa- Xã hội tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại diện cho BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Khối Thi đua các Bộ, ngành Khoa học- Văn hóa- Xã hội bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam, ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

Năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối Thi đua tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm qua, BHXH Việt Nam ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức thực hiện công tác TĐKT và đánh giá xếp loại các đơn vị trong toàn Ngành. Tiêu biểu như: Công văn Phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) ngành BHXH Việt Nam năm 2023; Công văn về việc lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến; PTTĐ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phát động PTTĐ Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc gia giai đoạn 2023– 2030...

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được BHXH Việt Nam ban hành đảm bảo theo đúng quy định và tình hình thực tế đã tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện công tác TĐKT tại đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, Các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng luôn được BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị toàn Ngành hưởng ứng và triển khai thực hiện kịp thời, trong đó, chú trọng thực hiện các chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Trong đó tiêu biểu có thể kể đến PTTĐ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. Đã có 50 tỉnh, thành phố hỗ trợ 30% mức đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; hỗ trợ 25% mức đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ 10% mức đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc các đối tượng khác; 15 tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV từ 20 - 30%; 21 tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 20 - 70%; 02 tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người từ đủ 60 tuổi trở lên tham gia BHYT theo hộ gia đình. Ủng hộ, giúp đỡ xây nhà, thay thế nhà dột nát các gia đình chính sách, hộ nghèo, tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Với PTTĐ Vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau cũng đang được ngành BHXH Việt Nam triển khai và có kết quả nổi bật. Đặc biệt là Chương trình Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, đã trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho trên 140 nghìn người với tổng giá trị 53,4 tỷ đồng (trong đó, 16.288 sổ BHXH tự nguyện, 128.338 thẻ BHYT). BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh trao tặng 2.484 suất quà có giá trị gần 1,42 tỷ đồng cho các bệnh nhân KCB BHYT đang điều trị ở các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện tại 61 tỉnh, thành phố.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đại diện BHXH Việt Nam cùng các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2024

Trong năm 2023, BHXH Việt Nam cũng đã phát động PTTĐ yêu nước năm 2023 với chủ đề: Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả. Bên cạnh đó là PTTĐ chuyên đề về thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID” năm 2023 với chủ đề: Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023, với mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/12/2023 đạt trên 35 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các đơn vị SDLĐ và 100% người tham BHXH tự nguyện mới. Phát động PTTĐ Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc gia giai đoạn 2023- 2030.

Các đơn vị trong toàn Ngành BHXH Việt Nam đã giới thiệu 96 tập thể và 56 cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực nghiệp vụ; từ đó tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị giao ban, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các Khối, Cụm Thi đua và các đơn vị.

Hiện nay, các đơn vị trong toàn Ngành đang thực hiện sơ kết công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực nghiệp vụ của Ngành. Theo thống kê, trong ngành BHXH Việt Nam đã có 11 tập thể, 12 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động các Hạng; 62 tập thể, 114 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 22 tập thể được trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh: Các PTTĐ đã và đang được toàn Ngành BHXH Việt Nam triển khai hiệu quả, góp phần rất lớn để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về BHXH, BHYT trong một năm đầy khó khăn. Cụ thể, các kết quả nổi bật có được từ các PTTĐ có thể kể đến: Tổng số thu đạt 101,41% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Số tiền chậm đóng chỉ còn chiếm 2,69% tổng số phải thu, đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng trên số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây. Số người tham gia BHYT đạt trên 93,3 triệu người, tăng 2,45% so với cùng kỳ 2022, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Tỷ lệ người tham gia BHXH đạt trên 39% LLLĐ trong độ tuổi, khoảng 18 triệu người; số tham gia BHXH tự nguyện gần 1,83 triệu người.

Bên cạnh đó là công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06… cũng đang được toàn ngành BHXH Việt Nam triển khai các PTTĐ và đem lại những kết quả rất tích cực. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do có có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng với ngành BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh khẳng định, sẽ tổ chức tốt các hoạt động, thi đua lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2025).

BHXH Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Khối Thi đua, đặc biệt là Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương để tiếp tục triển khai hiệu quả các PTTĐ yêu nước, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển BHXH, BHYT, đảm bảo vững hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Minh ĐứcPortalCatRight

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Ngành BHXH Việt Nam triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024

Kết quả đạt được năm 2023 tạo gam màu tươi sáng của bức tranh an sinh xã hội

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

BHXH tỉnh Sơn La: Nỗ lực đảm bảo phát triển an sinh xã hội bền vững

Khối Thi đua số III: Phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo

Chi trả kịp thời lương, thưởng, chế độ cho người dân, NLĐ dịp Tết Nguyên đán

BHXH tỉnh Hải Dương: Nỗ lực góp thêm “gam màu sáng” bức tranh an sinh xã hội

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiệm vụ 2024

BHXH tỉnh Hậu Giang hoàn thành xuất sắc 3 chỉ tiêu chính

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, hạn chế trục lợi BH thất nghiệp

Thế giới có hơn 75 triệu người khuyết tật cần xe lăn và công nghệ hỗ trợ

Công an TP.Hà Nội: Cảnh báo lừa đảo Dịch vụ công giả mạo

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra BHXH Việt Nam

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Trả lời kiến nghị cử tri Trà Vinh về thanh toán BHYT

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

Tiêu diệt sạch sỏi thận to qua đường hầm nhỏ cho bệnh nhân trẻ tuổi

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444