BHXH Việt Nam: Từng bước hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Việt Nam: Từng bước hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 24/05/2024 14:51

Công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành BHXH Việt Nam từng bước được đẩy mạnh ứng dụng CNTT, qua đó nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, chi trả BH thất nghiệp, chế độ BHYT.

Ứng dụng CNTT theo hướng toàn diện

Hiện tại, BHXH Việt Nam đang quản lý hệ thống dữ liệu tập trung, thống nhất và ứng dụng các phần mềm vào nhiều hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

Trong đó có một số phần mềm nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến việc khai thác xử lý dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra như: phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (TST); phần mềm quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hàng tháng (TCS); hệ thống thông tin giám định BHYT. Các phần mềm nghiệp vụ này được quản lý tập trung từ thu đóng, cho đến giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị tổ chức ứng dụng có hiệu quả hệ thống CNTT trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã ký quy chế phối hợp với Tổng cục Thuế, trong đó có nội dung chia sẻ dữ liệu thuế và dữ liệu BHXH do 2 ngành quản lý. Nội dung này cũng giúp ngành BHXH chủ động khai thác dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Từ năm 2016, Vụ Thanh tra - Kiểm tra (nay là Thanh tra BHXH Việt Nam) đã bắt đầu có một số ứng dụng để xử lý dữ liệu được kết xuất ra từ phần mềm nghiệp vụ. Đến năm 2017, sau khi BHXH Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện Phần mềm TST và Hệ thống thông tin giám định BHXH, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động thanh tra, kiểm tra được phát triển mạnh mẽ, các nội dung thanh tra, kiểm tra đều được sử dụng các giải pháp công nghệ để rà soát, phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu. Các chỉ tiêu phân tích từ cơ sở dữ liệu nhằm một số mục đích như:

Lựa chọn đơn vị có dấu hiệu, nghi vấn, có tình hình biến động về tăng, giảm lao động lớn hoặc có sự gia tăng về giải quyết, thanh toán chế độ BHXH, BHYT để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Sàng lọc các đơn vị SDLĐ có mức đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT cho NLĐ thấp so với mức đóng bình quân trên địa bàn hoặc cao bất thường so với mức đóng bình quân của các đơn vị trên địa bàn; Các đơn vị mà NLĐ có mức thu nhập phải chịu thuế cao; DN đã kê khai, đăng ký nộp thuế nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; Các đơn vị chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT từ 3 tháng trở lên hoặc có lịch sử thường xuyên chậm đóng, có nguy cơ chậm đóng kéo dài...

Sàng lọc các đơn vị có dấu hiệu bất thường trong việc hưởng các chế độ BHXH cũng như các vấn liên quan đến điều kiện hưởng chế độ BHXH như: Các đơn vị có số lượt giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe lớn so với tổng số lao động tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; tần suất hưởng cao; NLĐ đề nghị nghỉ hưu khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng có tỉ lệ giám định suy giảm khả năng lao động trên 80%...

Sàng lọc các cơ sở KCB có lượt KCB BHYT, chi phí KCB BHYT, tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị nội trú tăng so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tăng cao so với bình quân chung, gia tăng chi phí KCB BHYT cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở KCB cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa trong vùng và toàn quốc, cơ sở KCB BHYT có cơ cấu chi phí không hợp lý (tỷ lệ chi thuốc ít, chi dịch vụ kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao)…

Có thể nói, việc sử dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện từ công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đến tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Hằng năm, trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ, BHXH Việt Nam tiến hành rà soát, phân tích dữ liệu nghiệp vụ của 63 tỉnh, thành phố làm căn cứ xây dựng định hướng công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành. Lựa chọn các đơn vị đưa vào xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của BHXH Việt Nam và giao chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra cho BHXH các tỉnh, thành phố theo từng nhóm đối tượng có nội dung nghiệp vụ quản lý còn hạn chế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật… được phát hiện qua rà soát, phân tích dữ liệu nghiệp vụ.

Trong tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, việc ứng dụng CNTT được các đoàn thanh tra, kiểm tra triển khai ở hầu hết các bước, nhưng chủ yếu tập trung ở bước chuẩn bị và tiến hành thanh tra, kiểm tra. Với phương pháp thanh tra, kiểm tra truyền thống như trước đây, các đoàn thanh tra, kiểm tra chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu và trực tiếp tiến hành làm việc với đối tượng thanh tra để đối chiếu, so sánh thông tin số liệu bằng phương pháp thủ công trên sổ sách, tài liệu giấy. Đến nay, việc so sánh, đối chiếu số liệu đã được thực hiện bằng các giải pháp công nghệ, câu lệnh hoặc các công cụ phần mềm CNTT. Trên cơ sở dữ liệu về thu, sổ thẻ, giải quyết chính sách, chi phí KCB BHYT… và thông tin, tài liệu đối tượng thanh tra, kiểm tra cung cấp qua thư điện tử; đoàn thanh tra, kiểm tra đã rà soát, phân tích trước để khoanh vùng, cảnh báo, phát hiện những trường hợp sai sót hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Từ đó thống kê, tổng hợp và lựa chọn danh sách các trường hợp sai sót hoặc có dấu hiệu vi phạm theo từng nội dung nghiệp vụ. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ và kiểm tra đối chiếu, đánh giá hồ sơ pháp lý, thông tin thực tế của các trường hợp đã được lựa chọn liệt kê hoặc các vấn đề có dấu hiệu sai sót, vi phạm. Nghe ý kiến giải trình và xem xét tính đúng đắn, khách quan của hồ sơ để ghi nhận vào biên bản làm việc với đối tượng thanh tra. Phương pháp làm việc này có sự kết hợp giữa phương pháp thanh tra, kiểm tra truyền thống và phương pháp “điện tử”, vừa rút ngắn thời gian cho đối tượng thanh tra, vừa tăng khối lượng nội dung, hồ sơ thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật thanh tra.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0. Hiện nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi trong lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp, BHYT (gồm 121 dấu hiệu nhận diện) gửi các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Phần mềm nhận diện hành vi vi phạm và Phần mềm thanh tra, kiểm tra để đưa vào áp dụng trong toàn Ngành.

Phát huy hiệu quả thực tiễn

Tại các địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố đã thường xuyên ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra ở nhiều mức độ khác nhau, từ đơn giản (như sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng) đến phức tạp (sử dụng các phần mềm nghiệp vụ và các ứng dụng tin học chuyên sâu để lọc dữ liệu). Triển khai nhập dữ liệu và sử dụng phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0.

Thường xuyên có sự phối hợp giữa Phòng Thanh tra - Kiểm tra và các phòng nghiệp vụ có liên quan để trích xuất dữ liệu; khai thác và sử dụng dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đang lưu giữ tại đơn vị.

Sử dụng các phần mềm nghiệp vụ để hỗ trợ trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, như: Sử dụng dữ liệu cảnh báo của phần mềm Hệ thống thông tin giám định BHYT để kịp thời kiểm tra cơ sở KCB và chấn chỉnh các cơ sở KCB có dấu hiệu vượt quỹ KCB BHYT, chỉ định quá mức cần thiết, thu dung người bệnh, kéo dài ngày điều trị, thanh toán chưa đúng quy định; sử dụng dữ liệu của phần mềm Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ đề phục vụ công tác kiểm tra các đại lý thu BHXH, BHYT hộ gia đình… Qua đó, giúp rút ngắn về thời gian làm việc trực tiếp với các đối tượng thanh tra, kiểm tra, đặc biệt đối với các đơn vị có số lao động lao động và dữ liệu lớn.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, việc thực hiện ứng dụng CNTT, xử lý cơ sở dữ liệu trong công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành BHXH Việt Nam đã giúp giảm thời gian làm việc trung bình so với phương pháp thanh tra, kiểm tra truyền thống, riêng với đơn vị SDLĐ giảm 22,8% thời gian làm việc của Đoàn thanh tra, kiểm tra và 49,6% thời gian làm việc của đối tượng được thanh tra, kiểm tra.

Tiếp tục đổi mới

Hiện nay, hoạt động thanh tra, kiểm tra của BHXH Việt Nam và BHXH địa phương đã dần đi vào nề nếp, đảm bảo thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam. Nhờ việc triển khai các giải pháp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là việc ứng dụng hiệu quả CNTT, hệ thống thanh tra, kiểm tra toàn Ngành BHXH Việt Nam đã có những hiệu quả tích cực Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2023, toàn Ngành đã tổ chức 115.791 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 179.415 đơn vị (trong đó thanh tra chuyên ngành tại 69.282 đơn vị). Theo đó, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị truy thu đối với 566.926 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian, thiếu mức đóng; thực hiện tham mưu, ban hành 5.171 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp, BHYT với tổng số tiền xử phạt là gần 229 tỷ đồng, số tiền phạt đã nộp về Ngân sách nhà nước là gần 70 tỷ đồng; tổng số tiền kiến nghị truy thu, thu hồi về quỹ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT là 23.790 tỷ đồng, đến nay các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện khắc phục số tiền là 18.785 tỷ đồng.

Ông Bùi Quang Huy, Chánh Thanh tra BHXH Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động để sẵn sàng thực hiện đồng thời các nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và kiểm tra việc thực hiện chính sách, giải quyết, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với các đơn vị trong và ngoài Ngành. Thường xuyên nắm chắc tình hình để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo đúng tinh thần thanh tra, kiểm tra là công cụ trong hoạt động quản lý.

Minh ĐứcPortalCatRight

NLĐ nhận BHXH một lần: Cân nhắc để tránh rủi ro khi hết tuổi lao động

BHXH TP.Hà Nội: Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ sớm giải quyết chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

BHXH các địa phương: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 5/2024: Triển khai mạnh các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Người dân đồng tình hưởng ứng

Hành trình tri ân tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Đoàn công tác BHXH Việt Nam

Hiệu quả triển khai BH thất nghiệp

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Cần thêm cơ chế hỗ trợ người khuyết tật tham gia BHXH

15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

PortalCatRight

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

Thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở Quảng Nam: Sức lan tỏa từ Nghị quyết 41

Phú Thọ- Hướng đến an sinh bền vững

Điện Biên- Viên ngọc sáng nơi cực Tây Tổ quốc

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

PortalCatRight

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: 5 nhóm tiện ích phục vụ thiết thực người dân, doanh nghiệp

Triển khai Đề án 06: Nhiều tiện ích cho người tham gia BHXH, BHYT

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm

Quyết liệt chuyển đối số lĩnh vực BHXH, BHYT: Lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ

Sóc Trăng: Tín hiệu tích cực trong ngày đầu ra quân phát triển BHXH, BHYT

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

BHXH toàn dân: Từ Nghị quyết đến thực tiễn

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ sớm giải quyết chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hậu Giang: Tổng lực giải pháp để phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Giải quyết dứt điểm chính sách BHXH với chủ hộ kinh doanh cá thể

Gỡ khó trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng và kêu gọi mọi người tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng

Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 5/2024

Trình Chủ tịch nước dành trên 419 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7

Một nhân viên thu tâm huyết

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444