Hưng Yên: Việc thực hiện Luật BHXH giai đoạn 2020-2022 đạt nhiều kết quả tích cực
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hưng Yên: Việc thực hiện Luật BHXH giai đoạn 2020-2022 đạt nhiều kết quả tích cực

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 18/09/2023 21:02

Ngày 18/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên do ông Nguyễn Đại Thắng- Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát tình hình thực hiện Luật BHXH tại BHXH tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2022.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Hưng Yên, việc triển khai thực hiện Luật BHXH trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, quyền lợi của NLĐ được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong việc phát triển người tham gia, cũng như tổ chức triển khai thực hiện các chế độ BHXH…

Kết quả, đến hết ngày 31/12/2022, toàn tỉnh có 259.229 người tham gia BHXH, chiếm 41% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 32.422 người so với tháng 12/2020. Trong đó, có 245.488 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 28.841 người so với tháng 12/2020; có 13.741 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 3.581 người so với tháng 12/2020. Bên cạnh đó, công tác thu, chi quỹ được thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể, năm 2022, số thu BHXH bắt buộc trên 3.923 tỷ đồng; số thu BHXH tự nguyện gần 77,3 tỷ đồng; số chi BHXH trên 3.395 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hằng năm, BHXH tỉnh chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật BHXH tại các đơn vị SDLĐ. Trong năm 2022, BHXH tỉnh ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra đối với 270 đơn vị. Qua đó, đã yêu cầu đơn vị đóng đủ thời gian đối với 487 NLĐ, số tiền phải truy đóng trên 1 tỷ đồng…

Cũng nhân dịp này, BHXH tỉnh Hưng Yên đã nêu các đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quy định về quản lý chậm đóng, trốn đóng BHXH; chính sách giải quyết quyền lợi của NLĐ trong DN phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, có chủ sở hữu bỏ trốn; sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí; mở rộng quyền lợi đối với người tham gia BHXH tự nguyện; tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng ngoài mức hỗ trợ theo quy định…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong thực hiện Luật BHXH và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong đó, phải kể đến các giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; giải pháp thu hồi nợ đọng BHXH, giải quyết tình trạng chậm đóng BHXH; thực trạng một số DN tách các khoản phụ cấp, khoản thu nhập bổ sung ra khỏi tiền lương của NLĐ để giảm mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ…

Đánh giá cao những kết quả đạt được, ông Đào Hồng Vận- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh: “Thời gian qua, BHXH tỉnh Hưng Yên đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, BHXH tỉnh tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện và triển khai thi hành Luật BHXH trên địa bàn tỉnh; đánh giá những hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Đồng thời, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về BHXH; đóng góp ý kiến xây dựng Luật BHXH phù hợp với yêu cầu thực tiễn…”.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, ông Nguyễn Đại Thắng- Phó Trưởng đoàn phụ trách ĐBQH tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của BHXH tỉnh, nhất là các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật BHXH, từ đó đề xuất với Quốc hội những giải pháp, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật BHXH phù hợp với tình hình thực tế…

Trước đó, trong các ngày 14-15/9, Đoàn cũng đã có buổi làm việc với UBND TX.Mỹ Hào và UBND huyện Kim Động để khảo sát tình hình thực hiện Luật BHXH 2014 giai đoạn 2020- 2022.

Tại TX.Mỹ Hào, qua khảo sát cho thấy, Luật BHXH đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách BHXH. Do đó, đến hết tháng 12/2020, huyện có 31.446 người tham gia BHXH, tăng 1.542 người so với cùng kỳ năm trước; hết tháng 12/2022 có 37.352 người tham gia BHXH, tăng 2.523 người so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện tại Mỹ Hào còn gặp một số khó khăn. Do đó, UBND Thị xã cùng một số DN đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị và tham gia góp ý vào Dự thảo Luật BHXH như: Điều chỉnh chế độ TNLĐ-BNN phù hợp với Luật ATVSLĐ; điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu đối với một số ngành đặc thù như may mặc; bổ sung chế độ trợ cấp thai sản trong chính sách BHXH tự nguyện; quy định chặt chẽ về việc rút BHXH một lần; giảm thời gian đóng BHXH xuống còn 15 năm…

Khảo sát tại huyện Kim Động cho thấy, việc thực hiện Luật BHXH trên địa bàn giai đoạn 2020-2022 đã đạt được kết quả nổi bật. Đơn cử như việc giải quyết chế độ BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Theo đó, đến hết tháng 12/2022, toàn huyện có 11.804 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 1.042 người so với năm 2020; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng (năm 2020 có 896 người; năm 2021 có 1.060 người, tăng 164 người so với năm 2020; năm 2022 có 1.138 người, tăng 78 người so với năm 2021); số thu BHXH tăng dần qua các năm (năm 2020 đạt trên 148,5 tỷ đồng; năm 2021 đạt trên 166,6 tỷ đồng; năm 2022 đạt trên 180,6 tỷ đồng); tỷ lệ giao dịch hồ sơ điện tử về BHXH đạt trên 85%.

Tuy nhiên, qua khảo sát nhận thấy, trên địa bàn huyện Kim Động vẫn còn tình trạng có DN đóng chưa đủ số người thuộc diện tham gia BHXH; mức đóng còn thấp so với thu nhập thực tế; số tiền chậm đóng BHXH có chiều hướng tăng; chính sách BHXH tự nguyện chưa thu hút được người tham gia; số người đề nghị rút BHXH một lần có chiều hướng gia tăng, việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân còn hạn chế.

Tại các buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát cũng trao đổi làm rõ một số nội dung: Giải pháp giải quyết tình trạng chậm đóng BHXH; về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH; việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; mức đóng, thời gian đóng BHXH, các chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; giải pháp hạn chế tình trạng rút BHXH một lần… Những tất cả những ý kiến này cũng được ông Nguyễn Đại Thắng thay mặt Đoàn khảo sát tiếp thu để hoàn thiện báo cáo gửi Quốc hội.

Hà ThủyPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

PortalCatRight

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

PortalCatRight

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm hỏi, tặng quà người bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân

Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Mở rộng diện bao phủ BHXH không chỉ là việc của riêng ngành BHXH Việt Nam

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Ngành BHXH Việt Nam: Tạo mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Huy động các nguồn lực, tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Khi thầy, cô giáo “bén duyên” với BHYT

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Nhận diện thách thức để đưa ra những giải pháp đột phá

Các quốc gia tiếp tục bảo tồn, thúc đẩy và tôn trọng sự đa dạng văn hoá của nhau

Xây dựng công nghệ số cho giới trẻ là đầu tư thỏa đáng cho mục tiêu bao trùm trong tương lai

Kiên Giang: 7 cơ quan, hội, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp dệt lưới an sinh

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 12 nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát an toàn cháy nổ đối với loại hình chung cư mini trên toàn quốc

Chi bộ Vụ Thanh tra-Kiểm tra tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu Di tích lịch sử K9

Bình Thuận: Huyện Tánh Linh về đích BHYT học sinh

TP.HCM: Ký kết phối hợp tăng cường đưa chính sách BHYT đến sinh viên khối đại học, cao đẳng

Tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444