Mít tinh Kỷ niệm 15 năm Ngày BHYT Việt Nam
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Mít tinh Kỷ niệm 15 năm Ngày BHYT Việt Nam

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 01/07/2024 12:24

Sáng nay (1/7), tại Hà Nội, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 15 năm Ngày BHYT Việt Nam (1/7/2009-1/7/2024). Đây là dịp để Ngành Y tế và Ngành BHXH Việt Nam cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, đồng thời tiếp tục lan tỏa ý nghĩa của BHYT trong cộng đồng.

Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngày 1/7/2024 tròn 15 năm thực hiện Luật BHYT đầu tiên của Việt Nam và cũng là năm thứ 15 thực hiện Quyết định của Thủ tướng về việc lấy ngày 1/7 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam. 15 năm qua, BHYT đã trở thành nguồn tài chính chủ yếu trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân... BHYT là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và nhà nước ta, là cơ chế tài chính công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Lễ Mit ting Kỷ niệm 15 năm Ngày BHYT Việt Nam (1/7/2009-1/7/2024)

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính Phủ, các bộ, ngành, sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và nỗ lực của Bộ Y tế, tổ chức BHXH, Luật BHYT và các văn bản quy phạm hướng dẫn Luật BHYT đã được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng, số người tham gia BHYT ngày càng gia tăng. Tính đến tháng 12/2023, toàn quốc có trên 93 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số. Đáng chú ý là trong bối cảnh kinh tế, xã hội chịu ảnh hướng lớn của đại dịch Covid-19, tỷ lệ này chứng tỏ BHYT đã là một nhu cầu của đời sống xã hội, nhận thức về ý nghĩa của việc tham gia BHYT được nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế, dịch vụ BHYT đáp ứng sự hài lòng của người tham gia, và nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an sinh xã hội nói chung và BHYT nói riêng.

Chất lượng KCB BHYT ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo. Quỹ BHYT luôn được cân đối và có kết dư đang trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ cho hoạt động của cơ sở KCB, bảo vệ tài chính cho người tham gia BHYT khi ốm đau. Chính sách BHYT đã bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu

“Một số vấn đề trọng tâm trong chính sách BHYT liên tục được nghiên cứu, đánh giá và có các giải pháp phù hợp như: Phát triển đối tượng tham gia BHYT; quyền lợi của người tham gia BHYT; tổ chức KCB; phương thức thanh toán chi phí KCB; giám định, quản lý và sử dụng quỹ BHYT và các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý nhà nước về BHYT”- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của BHYT, xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về vai trò của BHYT như một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các chương trình công tác của các cơ quan Đảng và chính quyền. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về BHYT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia BHYT đối với người lao động, thân nhân người lao động, các đối tượng yếu thế. Rà soát bảo đảm không bỏ sót các đối tượng, thực hiện bao phủ BHYT đến mọi đối tượng trong xã hội.

Cùng với đó, tập trung nghiên cứu từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi cho người tham gia BHYT đặc biệt là các quyền lợi để giúp ngăn ngừa, điều trị bệnh từ sớm, từ xa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, tính toán đề xuất mức đóng phù hợp để bảo đảm khả năng cân đối của quỹ BHYT.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với BHYT và dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ, sử dụng thông tin hiệu quả giữa các cơ sở y tế.

Nâng cao chất lượng KCB, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở. Xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải đóng BHYT theo Luật BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHYT, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT, BHXH để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động, tích cực tham gia BHYT. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đồng bộ.

Cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Sau 15 năm tổ chức triển khai Luật BHYT, với sự vào cuộc của các ngành, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa ngành BHXH Việt Nam và ngành Y tế…, công tác tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật BHYT ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu

Theo đó, quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển BHYT toàn dân được thể chế hóa và đi vào đời sống, hệ thống pháp luật về BHYT được thường xuyên sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, thống nhất phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội.

Công tác truyền thông chính sách, pháp luật được coi trọng, đổi mới theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp; tạo ra sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội; người dân, doanh nghiệp và cơ sở KCB ngày càng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của chính sách pháp luật BHYT.

Đáng chú ý, độ bao phủ tăng nhanh và phát triển bền vững, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số, đến năm 2015 đạt tỷ lệ 74.87% thì đến hết năm 2023 đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số (tương ứng với 93,6 triệu người tham gia BHYT).

Hệ thống cơ sở y tế ngày càng được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm triển khai có hiệu quả, chuyên sâu, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố, hoàn thiện. Quỹ BHYT được bảo toàn và tăng trưởng bền vững qua các năm trong điều kiện các nguồn lực có hạn, tối ưu hoá trong sử dụng nguồn quỹ BHYT, cân đối được thu chi và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; kiểm soát chi, chống trục lợi, gian lận quỹ được tăng cường. Công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cải cách TTHC nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi và đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT; chống trục lợi, tối ưu quỹ BHYT.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, có được những kết quả nêu trên, trước hết phải nói đến sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, trong đó đặc biệt là sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ của ngành Y tế. 

Cũng theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, để tiếp tục thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về mục tiêu BHYT toàn dân, nâng cao chất lượng, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành BHXH Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, sự phối hợp của các cấp, các ngành; sự chung tay của toàn xã hội trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Bộ Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng KCB BHYT nhằm đảm bảo cho mọi người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ở bất cứ đâu, được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, nhanh nhất và thuận tiện nhất.

Ngành BHXH Việt Nam và ngành Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đề xuất mở rộng các quyền lợi và phạm vi chi trả cho người tham gia BHYT; áp dụng thông tuyến BHYT giữa các cơ sở KCB với bệnh nhân đã chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên khoa sâu; ban hành các quy trình, quy chế, công cụ kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ BHYT, giảm chi phí không cần thiết, tiết kiệm, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi, sử dụng lãng phí quỹ BHYT để tập trung mọi nguồn lực cho khám, chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh hiếm, bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo và nhóm người có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Chia sẻ tại sự kiện, bà Angela Pratt- trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết: WHO đã tham gia hỗ trợ Việt Nam từ những ngày đầu tiên khi Bộ Y tế bắt đầu quá trình soạn thảo Luật BHYT. Giờ đây, các nhu cầu sức khỏe được đáp ứng một cách kịp thời và hiệu quả, Việt Nam đã đạt được tỉ lệ bao phủ BHYT lên tới hơn 93%. Bà Angela Pratt khẳng định: BHYT là thành phần cơ bản trong chăm sóc sức khỏe người dân, nhằm giảm gánh nặng kinh tế cho người dân, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Chính sách BHYT đã giúp hàng triệu người dân được chăm sóc sức khỏe.

“Trong tương lai, chúng ta cần phải cân nhắc việc thiết kế những dịch vụ nào được quỹ BHYT chi trả và cách thức khuyến khích phù hợp để các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả nhất. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc thiết kế chính sách và thanh toán BHYT có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc xác định các dịch vụ được cung cấp ở mỗi cấp độ của hệ thống y tế. Đây cũng là đòn bẩy quan trọng để định hướng toàn bộ hệ thống tới chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng hơn”- đại diện WHO nhấn mạnh.

Bà Angela Pratt- trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát biểu

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội và Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến nổi bật trong lĩnh vực BHYT nói riêng và sự nghiệp an sinh xã hội nói chung.

Hà Hùng

Một số hình ảnh:PortalCatRight

Tập trung các giải pháp phát triển BHXH, BHYT trong 6 tháng cuối năm

Niềm vui của người dân khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Nhiều thành quả nổi bật trong thực hiện chính sách BHYT

Đổi mới các hình thức truyền thông BHXH, BHYT

Quốc hội chính thức thông qua Luật BHXH (sửa đổi) với sự đồng thuận cao

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hiệu quả chính sách BHYT

BHYT - cứu cánh cho những ca bệnh hiểm nghèo

Người hưởng lương hưu phấn khởi trước thông tin hưởng mức lương mới dự kiến từ 1/7

Phát huy hiệu quả các hình thức truyền thông trực tuyến về BHXH, BHYT

Đảm bảo quyền lợi BHYT tại các địa bàn ATK

Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Kiểm soát chi phí KCB BHYT: Đề cao trách nhiệm, sự minh bạch

Đồng hành, hỗ trợ người dân khó khăn xã Linh Thông vươn lên thoát nghèo

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Báo chí góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Đảm bảo an toàn thông tin ngành BHXH Việt Nam là ưu tiên hàng đầu

Thúc đẩy đà phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đảm bảo nguồn quỹ BHYT được sử dụng tối ưu, không lãng phí

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH

BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực

Bắc Ninh: Đẩy mạnh các giải pháp tăng số người hưởng BHXH qua thẻ ATM

Quận Thanh Xuân: Đã có 85% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Phát huy hiệu quả cơ chế hỗ trợ người dân tham gia BHYT

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chính sách BHXH phát triển nhanh và có kết quả tốt

Nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Đưa chính sách BHXH đến gần với sinh viên

NLĐ nhận BHXH một lần: Cân nhắc để tránh rủi ro khi hết tuổi lao động

BHXH TP.Hà Nội: Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ sớm giải quyết chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

PortalCatRight

Gia Lai: Nhân rộng mô hình giúp chị em phụ nữ tham gia BHYT

Bệnh nhân mắc bệnh mạn tính: Có “nới” thời gian tái khám?

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

“Bất ngờ” Cù Lao Dung

Nguyễn Công Nhân- Anh bảo vệ “tay ngang”

Mở quyền lợi, tăng tiếp cận dịch vụ KCB BHYT cho người dân

Đồng lòng phục vụ nhân dân

Chuyện hạnh phúc ở một doanh nghiệp

“Lưới an sinh” cho lao động phi chính thức: Cách hóa giải vướng mắc

Luật BHXH (sửa đổi): Hướng đến bảo vệ mọi người lao động

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

Thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở Quảng Nam: Sức lan tỏa từ Nghị quyết 41

Phú Thọ- Hướng đến an sinh bền vững

Điện Biên- Viên ngọc sáng nơi cực Tây Tổ quốc

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

PortalCatRight

Thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình

Ngành BHXH Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới: Nhanh chóng, chính xác

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2024

Những điểm mới trong Luật BHXH (sửa đổi)

Thành tựu BHYT toàn dân

Dự kiến 10 khoản trợ cấp BHXH tăng theo mức lương cơ sở mới từ 1/7/2024

Thông điệp Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Trình tự đăng ký cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Danh mục dịch vụ công toàn trình ngành BHXH Việt Nam

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024

Người dân và doanh nghiệp thụ hưởng tiện ích từ Đề án 06

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tấm thẻ trao đi, nghĩa tình ở lại

Quảng Nam: Xã đầu tiên tham gia BHXH tự nguyện cho Tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Hành trình tri ân “miền đất lửa” anh hùng

BHXH Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam cho đối tác Pháp

Gia Lai: Nhân rộng mô hình giúp chị em phụ nữ tham gia BHYT

VietinBank ra mắt Website mới

BHYT- cộng đồng chia sẻ rủi ro

Ngành BHXH Việt Nam: Gia tăng “gam màu sáng” trong bức tranh an sinh xã hội

Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW tới hơn 1,28 triệu đảng viên

Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tuyến huyện vùng Tây Bắc

Bình Dương: Một lãnh đạo DN nước ngoài bị tạm hoãn xuất cảnh do chậm đóng BHXH, BHYT

Bộ Y tế: Đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06

BHXH tỉnh Nam Định: Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Mỹ đầu tư phát triển vắc xin ngừa cúm gia cầm H5N1

Tăng trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Ninh Bình lọt TOP 10 Trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội diễn ra trong tháng 10

Hà Nội: gần 125.000 NLĐ được giải quyết việc làm

Nhiều thách thức trong nâng cao chất lượng dân số

Đảm bảo người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH nhanh chóng và an toàn nhất

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444