Triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP: Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP: Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 16/11/2023 14:59

Các quy định mang tính chất đổi mới của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (Nghị định 75) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đã thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả KCB BHYT, tạo thuận lợi cho cả người tham gia BHYT, cơ sở KCB và hoạt động quản lý nhà nước về BHYT, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ BHYT.

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 75 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và các đơn vị, BV trực thuộc Bộ Y tế, Hiệp hội BV tư nhân Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị 

Đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Nghị định có các quy định mới nhằm tháo gỡ các “nút thắt” vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí KCB BHYT, để tạo thuận lợi cho công tác KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Nghị định 75 đã bổ sung đối tượng và hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; đối tượng người DTTS mới thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định 75 cũng đã bổ sung, nâng mức hưởng BHYT của một số nhóm đối tượng. Theo đó, nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí KCB BHYT cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng. Bổ sung mức hưởng cho nhóm đối tượng là người DTTS thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và một nhóm đối tượng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Nghị định 75 đã có thay đổi quan trọng trong việc quy định về thanh toán chi phí KCB BHYT. Cụ thể: Đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT, thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 1/1/2019. Đồng thời, quy định việc giao dự toán chi phí KCB BHYT cho BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tới cơ sở KCB để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng kinh phí KCB BHYT trong năm nhưng không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT của cơ sở KCB trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Nghị định 75 cũng bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHYT của Bộ Y tế, cơ sở KCB và cơ quan BHXH, nhằm đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT, phòng chống lạm dụng, lãng phí, trục lợi quỹ BHYT. Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung, làm rõ phương thức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, sửa đổi thủ tục KCB cho phù hợp với quy định của Chính phủ về sử dụng giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2, xác thực điện tử và sửa đổi một số nội dung mang tính chất kỹ thuật khác.

“Các quy định mang tính chất đổi mới của Nghị định thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả KCB BHYT, tạo thuận lợi cho cả người tham gia BHYT, cơ sở KCB và hoạt động quản lý nhà nước về BHYT; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT”- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Bảo đảm an toàn quỹ BHYT

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị định 75 trên tinh thần bảo đảm tính thống nhất, thuận lợi và hiệu quả. Chia sẻ tại Hội nghị, ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết: Nghị định 75 đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT, thực hiện thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 1/1/2019. Trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam giao dự toán chi KCB BHYT cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (trong phạm vi 90% số dự toán thu BHYT toàn quốc).

Ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban THCS BHYT phát biểu

Sau đó, cơ quan BHXH thực hiện thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tới cơ sở KCB. Từ đó, các cơ sở này lập kế hoạch sử dụng kinh phí KCB BHYT trong năm theo số được thông báo. Việc giao số dự kiến chi này không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh quyết toán của cơ sở KCB trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Trong trường hợp cơ sở KCB vượt số dự kiến chi, BHXH các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với Sở Y tế và cơ sở KCB rà soát xác định chi phí vượt số dự kiến chi để báo cáo BHXH Việt Nam. Đồng thời, BHXH các địa phương chủ động rà soát xác định chi phí vượt số dự kiến chi để điều tiết trong tỉnh. “BHXH Việt Nam sẽ chủ động rà soát, phát hiện và gửi thông tin cảnh báo kịp thời cho cơ sở KCB về các chi phí KCB BHYT tăng cao, vượt dự kiến chi được thanh toán để cơ sở KCB có những điều chỉnh kịp thời”- ông Phúc nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Trang- Vụ trưởng Vụ BHYT phát biểu

Bà Trần Thị Trang- Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cũng cho biết: "Nghị định 75 được ban hành đã mở ra nhiều đột phá, điểm mới để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, trong đó có việc bỏ quy định về tổng mức thanh toán. Đáng chú ý, các cơ sở KCB có thể căn cứ vào quỹ BHYT hiện có để chi tiêu, tổ chức KCB sao cho hiệu quả; qua đó góp phần quản lý, sử dụng quỹ hiệu quả và tiết kiệm".

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện. Cùng với đó, đề nghị Vụ BHYT (Bộ Y tế) đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; phối hợp với BHXH Việt Nam tổng hợp những tồn tại, vướng mắc, khó khăn và đề xuất từ các cơ sở KCB để xử lý trong phạm vi thẩm quyền. Ngoài ra, Sở Y tế và BHXH các địa phương cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả Nghị định 75, góp phần đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT.

Mai Hồng NgọcPortalCatRight

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

BHXH các địa phương phía Nam phải tăng tốc phấn đấu đạt chỉ tiêu ở mức cao nhất

Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm hành vi trốn đóng BHXH, trục lợi quỹ BHYT

Triển khai Đề án 06 tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Chính quyền đồng hành cùng cơ quan BHXH

TP.Long Xuyên (An Giang): Phát động công chức, viên chức tham gia BHXH, BHYT cho người thân

Hơn 1,75 triệu lượt đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID

Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND tỉnh Quảng Trị) làm việc với BHXH tỉnh về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Đồng Nai: Triển khai tổng lực các giải pháp để đạt chỉ tiêu được giao

Tiến tới hoàn thiện chính sách việc làm và BH thất nghiệp

Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 11/2023

Hơn 33 triệu người đã đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

Xét nghiệm tầm soát sớm ung thư tràn lan: Lợi bất cập hại

Đà Nẵng: Một doanh nghiệp bị phạt gần 93 triệu đồng do chậm đóng, đóng thiếu BHXH, BHYT

Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ Sáu, thông qua nhiều dự án luật

Vietcombank 8 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Hà Nội: Nhiều cơ hội việc làm cho lao động khuyết tật, mức lương 2,5-8 triệu đồng/tháng

Nghiên cứu hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Đà Nẵng: Thêm 2 quận hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện

BHXH huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) triển khai xây dựng mô hình khu dân cư điển hình tham gia BHYT, BHXH tự nguyện

TX.Điện Bàn (Quảng Nam): 3 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444