BHXH tỉnh Hải Dương: Quyết liệt các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH tỉnh Hải Dương: Quyết liệt các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 14/09/2023 09:01

BHXH tỉnh Hải Dương vừa tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt

Tại cuộc họp, ông Lương Hoàng Hải- Phó Trưởng phòng Quản lý Thu-Sổ, thẻ đã báo cáo khái quát tình hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Theo đó, về cơ bản số người tham gia tại Hải Dương có được đà phát triển tương đối tốt. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh có 369.789 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 92.73% kế hoạch; số người tham gia BH thất nghiệp là 357.485 người, đạt 91,58% kế hoạch; 1.753.336 người tham gia BHYT, đạt 97,68% kế hoạch; 46.847 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 90,9% kế hoạch và 452.781 người tham gia BHYT hô gia đình, đạt 95,9% kế hoạch; toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được 6.008 tỷ đồng, đạt 61,26% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đạt được kết quả trên, BHXH tỉnh đã quyết liệt triển khai các giải pháp như: Rà soát đơn vị chưa tham gia BHXH theo dữ liệu từ cơ quan Thuế đã tác động tích cực đến việc gia tăng số người tham gia. Đa số BHXH cấp huyện làm tốt công tác tham mưu và phát huy vai trò của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT; hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu đạt được nhiều kết quả khả quan và được thể hiện bằng số người tăng mới. Đáng chú ý, việc xác định đối tượng tiềm năng để phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã được phòng Quản lý Thu- Sổ, thẻ và BHXH cấp huyện thường xuyên cập nhật, triển khai tới cán bộ thu và các Tổ chức dịch thu… Mặt khác, toàn tỉnh đang đẩy mạnh thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong các tháng cuối năm 2023, chú trọng các nội dung liên quan đến nhóm đối tượng quan trọng ở thời điểm hiện nay như BHXH tự nguyện, BHYT, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV…

Tại Hội nghị, những khó khăn, vướng mắc và tồn tại cũng đưa ra như: Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do cắt giảm lao động do bị cắt giảm đơn hàng, thiếu nguyên liệu đầu vào… dẫn đến giảm lao động và giảm đóng BHXH, BH thất nghiệp; nhận thức, hiểu biết của một bộ phận người SDLĐ, NLĐ và nhân dân chưa hiểu rõ về giá trị, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn hạn chế, chưa đầy đủ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách tại một số phường, xã còn chưa vào cuộc chưa sát sao với công tác BHXH, BHYT dẫn đến công tác chỉ đạo điều hành chưa quyết liệt vẫn coi đó là nhiệm vụ của ngành BHXH. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân chủ quan như: Việc tham mưu của cơ quan BHXH với BCĐ tại một số địa phương còn chưa đạt hiệu quả cao. Việc giao chỉ tiêu cho các tổ chức dịch vụ thu chưa gắn với việc đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện phát triển người tham gia BHXH, BHYT; một số cán bộ chuyên quản của BHXH còn chưa thực sự gắn trách nhiệm của mình với công tác phát triển người tham gia, chưa dành thời gian đôn đốc nhắc nhở động viên nhân viên thu, việc cung cấp danh sách đến hạn đóng và thông tin người tham gia nhắc nhở nhân viên thu, việc tổng hợp phân tích số liệu nguyên nhân tăng giảm hàng tháng của đơn vị mình quản lý còn chưa kịp thời...

Triển khai cụ thể các giải pháp

Tại hội nghị, nhiều kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã được chia sẻ. Trong đó, các giải pháp về “bám sát” địa bàn và xác định đối tượng tiềm năng cũng như việc tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương; sự phối hợp liên ngành trong công tác rà soát và hướng dẫn các đơn vị chưa tham gia BHXH cho NLĐ đã được đông đảo các đại biểu đồng tình hưởng ứng. Giám đốc BHXH huyện Tứ Kỳ Nguyễn Quốc Minh chia sẻ, hiện nay, việc người đang tham gia dừng và dừng hẳn việc tham gia BHXH tự nguyện là vấn đề rất phức tạp và có xu hướng gia tăng. Do vậy, với tinh thần quyết tâm cao, Lãnh đạo và chuyên viên BHXH Tứ Kỳ đã và đang thường xuyên tổ chức các lễ ra quân, hội nghị tuyên truyền vào những ngày nghỉ hoặc buổi tối với mục tiêu tuyên truyền, vận động người tham gia tăng mới BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Song song với đó, chúng tôi cũng phấn đấu duy trì vận động tối đa số người đang tham gia đến hạn sẽ tiếp tục tham gia tái tục đồng thời vận động những người đã dừng đóng từ tháng 1/2023 tham gia trở lại. Với phương châm tranh thủ sự vào cuộc của lãnh đạo chính quyền địa phương ban lãnh đạo BHXH huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với Huyện ủy, UBND, BCĐ cấp huyện, cấp xã. Cấp ủy chính quyền huyện Tứ Kỳ cũng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Cũng theo ông Minh, riêng 6 tháng đầu năm 2023, ngoài các văn bản BCĐ huyện ban hành và giao chỉ tiêu đến 23 xã, thị trấn, Huyện ủy đã ban hành các Chỉ thị và Thông báo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, trong đó nêu cao vai trò gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động người thân, người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá thi đua của các cá nhân tập thể năm 2023. Không chỉ thể hiện ở những văn bản là kim chỉ nam chỉ đạo để BHXH huyện triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, cấp ủy chính quyền cơ sở Tứ Kỳ cũng đã trực tiếp tham gia dẫn đầu các đoàn tại các lễ ra quân vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH. Bên cạnh đó, khi người dân đến hạn tham gia tái tục hoặc người dừng tham gia, BCĐ cấp xã cũng đã có thông báo hoặc trực tiếp cùng cán bộ BHXH và nhân viên thu gặp và vận động người dân tham gia tiếp tục tham gia và tham gia trở lại.

Một trong những giải pháp quan trọng được đưa ra trao đổi sôi nổi tại Hội nghị là xác định và phân loại dữ liệu khách hàng tiềm năng để hoàn thành mục tiêu phát triền người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT. Cụ thể, với nhóm người BHXH bắt buộc, tiếp tục rà soát từng đơn vị theo dữ liệu cơ quan Thuế, với nhóm BHXH tự nguyện, BHYT sẽ tập trung vào các nhóm NLĐ dừng tham gia BHXH bắt buộc, nhóm thân nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhóm hội viên các hội đoàn thể Nông dân, Hội phụ nữ, đoàn viên TNCS HCM; nhóm làng nghề thủ công và nhóm người kinh doanh, buôn bán và người có thu nhập ổn định khác. Ngoài ra, cơ quan BHXH cũng tiếp tục vận động các tổ chức, đơn vị hỗ trợ tặng thẻ BHYT người có hoàn cảnh khó khăn...

Cho ý kiến tại Hội nghị, ông Vũ Đức Khiên- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương nhận định, theo tiến độ hiện nay để đạt được các nhóm chỉ tiêu quan trọng BHXH tỉnh sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn, giải quyết những tồn tại về công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo cũng như hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ thu. Những khó khăn này cần phân tích cụ thể từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời. Về phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, phòng Quản lý Thu- Sổ, thẻ và BHXH cấp huyện chú trọng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế; Sở Kế hoạch- Đầu tư và các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp trên địa bàn để đôn đốc, kiểm tra, thanh tra yêu cầu đơn vị đăng ký tham gia và nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Đối với những đơn vị chưa tham gia đầy đủ cần tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN. Cùng với đó, tăng cường đôn đốc thu, rà soát việc thu, nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp không để phát sinh nợ đọng kéo dài ảnh hưởng tới quyền lợi của NLĐ. Về phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, chú trọng triển khai hiệu quả việc tổ chức hội nghị khách hàng theo hướng dẫn tại Công văn 1108 của BHXH Việt Nam, trong đó chú trọng đến việc xác định nhóm khách hàng tiềm năng đồng thời tăng cường công tác tham mưu, tiếp tục tranh thủ sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, giao chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT. Song song với đó, toàn tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu; chủ động bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia. Đặc biệt, cán bộ thu phải quản lý sâu sát hơn, nắm rõ thông tin về NLĐ dừng tham gia BHYT tại các đơn vị SDLĐ, nhóm HVSV mới ra trường, nhóm dừng tham gia BHXH tự nguyện để xây dựng nguồn dữ liệu chi tiết, tạo cơ sở để tổ chức dịch vụ thu vận động duy trì tham gia cũng như tuyên truyền để tăng số tham gia mới. Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tới nhóm đối tượng đến thời điểm gia hạn đóng BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Thị Hương đánh giá trong bối còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn hệ thống công chức, viên chức, NLĐ BHXH tỉnh Hải Dương cần quyết liệt, tập trung phát triển người tham gia ở các nhóm BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT với các giải pháp cụ thể như: Phó Giám đốc phụ trách công tác thu và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn hiện dự thảo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh với mục tiêu triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phần quan trọng trong việc thực hiện chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Thu- Sổ, thẻ và các Ban Lãnh đạo BHXH cấp huyện căn cứ kế hoạch BHXH tỉnh giao triển khai ngay các giải pháp, xây dựng phân kỳ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ linh hoạt theo từng tuần, từng tháng phù hợp với tình hình từng địa phương, yêu cầu triển khai thực hiện sâu tới từng cán bộ thu, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Cụ thể, các cán bộ thu cần bố trí sắp xếp công việc đảm bảo thời gian làm nghiệp vụ và thời gian trực tiếp đi rà soát, hướng dẫn và đôn đốc từng đơn vị chưa tham gia BHXH; làm tốt công tác phối hợp với nhân viên thu và các đồng chí Trưởng thôn, khu dân cư…để đi sâu tới từng địa bàn, thôn, khu dân cư, gặp trực tiếp từng người dân thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện để tuyên truyền vận động. Tiếp tục chuẩn hóa, làm giàu dữ liệu, phân tích dữ liệu người chưa tham gia BHXH, BHYT để xác định các biện pháp hiệu quả, chính xác, đúng, trúng nhóm đối tượng tiềm năng; ưu tiên các nhóm thân nhân trước.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải cách TTHC; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ làm công tác thu, nhân viên Tổ chức dịch vụ thu chấn chỉnh kịp thời sai phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phát người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó, công tác giám định BHYT phải thường xuyên hướng dẫn hỗ trợ các cơ sở y tế chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác giám định đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Công tác giải quyết các chế độ BHXH luôn đảm bảo kịp thời, đúng, đủ quyền lợi cho người tham gia từ đó tạo sự đồng thuận của người tham gia thụ hưởng và củng cố niềm tin của người dân, NLĐ vào chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của Đảng và Nhà nước.

Xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua để kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cán bộ BHXH, nhân viên thu, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng công chức, viên chức, NLĐ trong các đơn vị trên địa bàn tỉnh về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Ngọc GấmPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

PortalCatRight

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

PortalCatRight

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng 2 DVC liên thông theo Đề án 06

Chuyện bảo vệ “chồi non” ở Cần Thơ

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Số lao động đăng ký hưởng BH thất nghiệp ở TP.HCM tăng 10%

Mở rộng, gia tăng quyền và lợi ích để thu hút NLĐ tham gia BHXH

Ngành BHXH Việt Nam: Tạo mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Huy động các nguồn lực, tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Kiên Giang: 7 cơ quan, hội, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp dệt lưới an sinh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất

Lao động mất việc dẫn đến nhiều hệ lụy về an sinh xã hội

Bộ Công an yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát an toàn cháy nổ đối với loại hình chung cư mini trên toàn quốc

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm hỏi, tặng quà người bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân

Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Agribank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo núp bóng dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng vay vốn nhanh

Bình Thuận: Huyện Tánh Linh về đích BHYT học sinh

Tặng hệ thống nước sạch cho 500 học sinh vùng sâu tỉnh Lai Châu dịp khai trường

Phổ biến nội dung mới về tác quyền ở khu vực phía Nam

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444