BHXH Việt Nam: Tích cực kết nối, chia sẻ CSDL góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Việt Nam: Tích cực kết nối, chia sẻ CSDL góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 05/12/2023 11:16

Với nguồn CSDL được cập nhật thường xuyên và hệ thống CNTT phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam với các Bộ, Ngành, địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý, cải cách, liên thông TTHC, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, đơn vị và DN.

BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm, ngày 21/5/2021, BHXH Việt Nam đã có Quyết định số 455/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 43/2021/NĐ-CP. Theo đó, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng CSDL quốc gia về Bảo hiểm.

BHXH Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về Bảo hiểm với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp DVC trực tuyến.

Cụ thể, Phối hợp với Bộ Công an kết nối chia sẻ, xác thực, đồng bộ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư: Đến nay, Hệ thống đã xác thực hơn 93,7 triệu thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có hơn 84,7 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chiếm 96% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội). Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã đồng bộ hơn 132 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Phối hợp với VPCP kết nối, cung cấp thông tin trên Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế-xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện quy trình để tích hợp, cung cấp các DVC trên Cổng DVC quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, DN dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã kết nối, đồng bộ thông tin, dữ liệu (Tình hình đồng bộ hồ sơ; Thống kê tình hình nhận và xử lý hồ sơ; Thống kê hồ sơ nộp từ Cổng DVC quốc gia) đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu.

Phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ TT-TT triển khai thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố. Thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đã phối hợp với Bộ Tư pháp cung cấp 2 API tra cứu giấy chứng sinh, giấy báo tử và đã hoàn thành việc xây dựng API tiếp nhận dữ liệu khai tử từ hệ thống của Bộ Tư pháp sang hệ thống của BHXH Việt Nam.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế. Theo đó, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc bóc tách, xử lý dữ liệu của các gói tin từ Tổng cục Thuế chuyển sang; thực hiện phân tích, đối chiếu với dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam để lên biểu mẫu gửi BHXH tỉnh, thành phố khai thác.

Kết nối dữ liệu với Bộ LĐ-TBXH: Chia sẻ, khai thác nhóm thông tin về BHXH, BH thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP và liên thông dữ liệu Báo cáo tình hình SDLĐ theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Cung cấp tiện ích tra cứu cho cán bộ thuộc các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước để tra cứu các thông tin: Trạng thái tại thời điểm tra cứu (đang tham gia tại đơn vị sử đơn vị SDLĐ nào, mã cơ quan BHXH quản lý; đã nghỉ việc); trạng thái hưởng chế độ BHXH; tháng dừng đóng gần nhất; tổng thời gian tham gia BH thất nghiệp chưa hưởng; lương bình quân 6 tháng cuối của lần chốt sổ cuối cùng trong quá trình giải quyết trợ cấp BH thất nghiệp; phối hợp tích hợp, cung cấp DVC Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC Quốc gia. Đến nay, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 299.434 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

Kết nối với Bộ KH-ĐT trong iên thông dữ liệu theo quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH theo Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, chi nhánh, văn phòng đại diện khai trình việc SDLĐ, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của DN theo Nghị đinh số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); thống nhất phương án quản lý và sử dụng dữ liệu về dân số tại Việt Nam, bảo đảm chính xác, chặt chẽ, đúng quy định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về số liệu dân số Việt Nam.

Kết nối dữ liệu với Bộ Nội Vụ. Theo đó, BHXH Việt Nam đã thực hiện rà soát các thông tin hiện có trong phần mềm Quản lý nhân sự ngành BHXH Việt Nam với các trường dữ liệu thuộc mẫu sơ yếu lý lịch hợp nhất theo Công văn của Bộ Nội vụ về việc triển khai Quyết định 893/QĐ-TTg và Đề án 06. Từ 30/6/2023, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu toàn bộ CCVC và NLĐ ngành BHXH Việt Nam sang CSDL quốc gia về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông qua trục tích hợp dữ liệu quốc gia của Bộ TT-TT.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử từ các cơ sở KCB trên toàn quốc phục vụ triển khai các DVC trực tuyến “Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến” và 2 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử-xóa đăng ký thường trú-hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng”. Đến nay, trên toàn quốc có 1.183 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 1.596.786 dữ liệu được gửi; 1.500 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 636.303 dữ liệu được gửi; 540 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 6.192 dữ liệu được gửi.

Kết nối thử nghiệm với Bộ GD-ĐT để theo dõi, đánh giá tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra trường, dự báo xu hướng nghề nghiệp.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đã chia sẻ dữ liệu thẻ BHYT cho các cơ sở KCB để phục vụ KCB BHYT, bàn giao toàn bộ CSDL hộ gia đình tham gia BHYT cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe; tiếp nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ BHYT từ BHXH Bộ Quốc phòng...

Có thể thấy, với nguồn CSDL được cập nhật thường xuyên và hệ thống CNTT phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu của ngành BHXH Việt Nam với các Bộ, Ngành, địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý, cải cách, liên thông TTHC, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, đơn vị và DN.

Hà ThủyPortalCatRight

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Toàn ngành BHXH Việt Nam phải đảm bảo tối ưu quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huyến giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán

Hội đồng Quản lý BHXH thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

BHXH Việt Nam: Tích cực kết nối, chia sẻ CSDL góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số

Tạo điều kiện để Công đoàn chăm lo, đảm bảo an sinh và phúc lợi cho công nhân lao động

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT

Bà Vũ Thị Hoài Gương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu

BHXH Việt Nam: Tập trung triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP hiệu quả, kịp thời

BHXH Việt Nam lấy ý kiến các Sở Y tế và cơ sở KCB về quy trình lập và giao dự toán chi KCB BHYT

Podcast tin nhanh, bản tin số 27

Hơn 6,5 triệu lao động đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC của Ngành BHXH

Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2023- Vietnam Grand Sale 2023

BHXH tỉnh Yên Bái: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong tháng cuối năm

Hà Nội: Hơn 10.000 học sinh thuộc hộ cận nghèo được miễn học phí

Vận dụng sáng tạo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444