Hội đồng Quản lý BHXH thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hội đồng Quản lý BHXH thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 05/12/2023 21:34

Chiều 5/12/2023, tại Hà Nội, Hội đồng Quản lý (HĐQL) BHXH họp kỳ họp Quý III và IV năm 2023. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐQL BHXH Hồ Đức Phớc chủ trì, điều hành Kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có: Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường và các Ủy viên HĐQL BHXH; Tổ giúp việc các Thành viên HĐQL BHXH là các đại diện Bộ, ngành.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực HĐQL BHXH Nguyễn Thế Mạnh

BHXH Việt Nam tham dự gồm có: Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực HĐQL BHXH Nguyễn Thế Mạnh; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐQL BHXH Hồ Đức Phớc cho biết, tại kỳ họp, HĐQL sẽ nghe các báo cáo của BHXH Việt Nam về công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2023; báo cáo quyết toán tài chính, phương án đầu tư quỹ BHXH thời gian tới và một số nội dung khác; về phía Văn phòng HĐQL BHXH thực hiện báo cáo và tổng hợp các kiến nghị; đến các Thành viên HĐQL BHXH cho ý kiến; đồng thời thông qua theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Tại Kỳ họp, các thành viên HĐQL đã nghe báo cáo về: Tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT; báo cáo quyết toán tài chính năm 2022; kết quả đầu tư quỹ năm 2023 và phương án đầu tư quỹ năm 2024; tham gia ý kiến đối với Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi); dự toán thu chi năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách 2024 - 2026; đề xuất kiện toàn, bổ sung biên chế đảm bảo về chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, khắc phục hạn chế, tồn tại và nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng HĐQL BHXH.

Phát biểu tại Kỳ họp, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã gửi báo cáo các nội dung BHXH Việt Nam cần xin ý kiến của HĐQL. Vì vậy, mong muốn Thành viên HĐQL cho ý kiến để BHXH Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo; nhất là giải quyết dứt điểm vấn đề thanh toán chi phí KCB BHYT vượt tổng mức theo Nghị định 146, nay được thanh toán theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường

Báo cáo tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường thông tin đến Kỳ họp ý kiến của các thành viên HĐQL về phương án đầu tư quỹ năm 2024. Theo đó, phương án đầu tư về hình thức trái phiếu chính phủ không thấp hơn 80%; thông qua mở tài khoản thu, chi tại các Ngân hàng thương theo Nghị quyết của HĐQL; BHXH Việt Nam cần sớm đề xuất phương án đầu tư quỹ BH thất nghiệp và giải pháp cụ thể đối với hình thức đầu tư từ quỹ này. Về dự toán thu, chi năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách 2024- 2026, BHXH Việt Nam cần đánh giá các yếu tố biến động, tác động của sự thay đổi chính sách tiền lương, thanh toán KCB BHYT theo Nghị định số 75 để xây dựng dự toán và cân đối. Về các chi phí KCB BHYT vượt tổng mức theo Nghị định 146 các năm 2019, 2020, 2022, nay được tháo gỡ, thanh toán theo Nghị định 75 của Chính phủ mới ban hành, các thành viên HĐQL yêu cầu BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan rà soát, xác định nguyên nhân theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý hồ sơ, quy trình, số liệu trước khi trình HĐQL thông qua.

Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL BHXH Nguyễn Văn Cường cũng cho biết, thời gian qua, HĐQL BHXH cũng tham gia sửa đổi Luật BHXH; trong đó có nội dung về việc “Kiện toàn và nâng cao năng lực HĐQL BHXH” tại Điều 18, 19, nhằm hoàn thiện bộ máy chuyên môn, hoạt động độc lập ở cấp quốc gia với vị trí, vai trò chỉ đạo, giám sát cơ quan BHXH; tiếp tục đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt cho người hưởng các chế độ BHXH để tiết kiệm chi phí quản lý trong chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng; thời gian qua, tham gia các đoàn giám sát tại địa phương nhận thấy cần tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa và song hành với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, tăng cường bảo mật, an toàn thông tin để phục vụ người dân tốt nhất và phù hợp xu hướng phát triển…

Tại Kỳ họp, các thành viên HĐQL BHXH phát biểu, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của BHXH Việt Nam; đồng thời cho ý kiến nội dung báo cáo, đề xuất của BHXH Việt Nam.

Các thành viên HĐQL BHXH cho ý kiến tập trung vào các vấn đề gồm góp ý sửa Luật BHXH, trong đó giao Văn phòng HĐQL phối hợp với các bộ, ban, ngành thực hiện tham gia sửa đổi Luật BHXH 2014 và chủ động ban hành văn bản theo thẩm quyền; đề nghị BHXH Việt Nam báo cáo các bộ, ban, ngành, Chính phủ đưa ra các giải pháp để giải quyết quyền lợi cho NLĐ tại các DN có chủ phá sản, bỏ trốn; thanh toán chi phí KCB BHYT vượt tổng mức theo quy định; hạn chế tình trạng rút BHXH một lần; phối hợp với Bộ Kế hoạch- Đầu tư theo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ kịp thời hoàn thiện quy định đối với vấn đề ủy quyền thu, chi hay đấu thầu đối với trách nhiệm về thực hiện tổ chức dưới hình thức ủy quyền dịch vụ thu, chi BHXH, BHYT; về phương án đầu tư các quỹ BHXH, BH thất nghiệp cần hoàn thiện và đưa ra các giải pháp đảm bảo việc dự báo, dự kiến đầu tư từ các quỹ bảo hiểm mang lại hiệu quả, tăng trưởng và bền vững; kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức, viên chức trong tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐQL BHXH đáp ứng khối lượng công việc ngày một nhiều…

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐQL BHXH Hồ Đức Phớc

Kết luận Kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐQL BHXH Hồ Đức Phớc đánh giá: Việc sửa đổi Luật BHXH lần này là một thời cơ, lợi thế, tăng tính hấp dẫn của chính sách BHXH. HĐQL BHXH có chức năng tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách BHXH, BHYT, BHYT vì vậy, đề nghị các thành viên HĐQL cần đầu tư trí tuệ, công sức để góp ý xây dựng, sửa đổi Luật BHXH, để chính sách này ngày càng ưu việt, hấp dẫn, đảm bảo thu, chi trong dài hạn...

Về phương án đầu tư quỹ BHXH thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐQL BHXH Hồ Đức Phớc yêu cầu, BHXH Việt Nam tuân thủ theo các quy định và Nghị quyết của HĐQL BHXH. Về chi phí KCB BHYT vượt tổng mức, BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các đơn vị liên qua rà soát, đảm bảo đúng quy định báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về ký hợp đồng ủy nhiệm thu, chi qua các tổ chức dịch vụ, BHXH Việt Nam đánh giá, rà soát lại các quy định để thực hiện đồng bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch HĐQL BHXH Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu Văn phòng HĐQL BHXH tiếp tục tiếp thu ý kiến các Thành viên HĐQL tổng hợp, hoàn thiện Nghị quyết phiên họp và ban hành; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu, đổi mới công tác tổng hợp, báo cáo giúp HĐQL và hỗ trợ các thành viên HĐQL thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQL ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn.

Hà ThuỷPortalCatRight

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Toàn ngành BHXH Việt Nam phải đảm bảo tối ưu quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huyến giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán

Hội đồng Quản lý BHXH thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng

BHXH Việt Nam: Tích cực kết nối, chia sẻ CSDL góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số

Tạo điều kiện để Công đoàn chăm lo, đảm bảo an sinh và phúc lợi cho công nhân lao động

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT

Bà Vũ Thị Hoài Gương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu

BHXH Việt Nam: Tập trung triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP hiệu quả, kịp thời

BHXH Việt Nam lấy ý kiến các Sở Y tế và cơ sở KCB về quy trình lập và giao dự toán chi KCB BHYT

Không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện TTHC của Ngành BHXH

Hơn 6,5 triệu lao động đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Podcast tin nhanh, bản tin số 27

Lewis Hamilton theo đuổi mục tiêu đa màu sắc ở F1

Khánh Hòa: Phát triển người tham gia BHXH tại cơ sở Giáo dục mầm non

Lễ hội Văn hoá Ẩm thực xứ Quảng diễn ra từ 30/12/2023

Đồng Nai: 84 DN chấp hành quyết định xử phạt với số tiền trên 2,53 tỷ đồng

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444