Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng của ngành BHXH Việt Nam
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng của ngành BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 04/06/2024 15:51

Thực hiện khoản 2, Điều 2 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, ngành BHXH Việt Nam công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng để lấy ý kiến Nhân dân trước khi Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Ngành họp xét khen thưởng.

Theo đó, danh sách tập thể, cá nhân thuộc ngành BHXH Việt Nam được đề nghị Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Ngành xem xét trình cấp trên khen thưởng bao gồm 58 tập thể, cá nhân.

I. Huân chương Lao động hạng Nhất

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La;

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum;

3. Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

II. Huân chương Lao động hạng Nhì

1. Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình;

2. Ông Hồ Sỹ Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị (khen thưởng quá trình cống hiến);

3. Ông Đinh Văn Hiệp, Nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng (khen thưởng quá trình cống hiến);

4. Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Ông Dương Văn Thắng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre;

6. Ông Nguyễn Hoàng Các, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng.

III. Huân chương Lao động hạng Ba

1. Phòng Giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng;

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa;

3. Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long;

4. Tập thể phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, tỉnh Long An;

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng;

6. Ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

7. Ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ;

8. Ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La;

9. Ông Đinh Gia Tăng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu;

10.Bà Lò Thị Hoán, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên;

11. Ông Ngô Văn Chiến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng;

12. Ông Phạm Hữu Hiện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên;

13. Ông Bùi Minh Đức, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng;

14. Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương;

15. Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An;

16. Ông Vũ Mạnh Chữ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum;

17. Ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh;

18. Ông Võ Khánh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang;

19. Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang;

20. Ông Đàm Lực Sĩ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng;

21. Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;

22. Ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc;

23. Ông Vũ Đức Khiên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương;

24. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình;

25. Ông Lâm Thanh Thiên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng;

26. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La;

27. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

28. Bà Trần Thị Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình;

29. Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương;

30. Ông Lăng Quang Vinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước;

31. Ông Lê Xuân Cao, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước;

32. Bà Phạm Thị Mỹ, Nguyên Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang (nghỉ hưu từ 1/11/2023);

33. Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ;

34. Ông Ngô Võ Lược, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình;

35. Ông Phạm Đức Hiển, Chánh Văn phòng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình;

36. Ông Vũ Hồng Thái, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lương Sơn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình;

37. Bà Phạm Thị Thanh Nguyên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Kim Bảng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam;

38. Bà Phạm Thị Bẩy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương;

39. Bà Hoàng Thị Hồi, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Giang , Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương;

40. Ông Trương Văn Long, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam;

41. Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quận 3, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

42. Bà Phạm Hoàng Diễm Trang, Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An;

43. Ông Đỗ Tường Tuấn, Trưởng phòng Giám định Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An;

44. Bà Ngô Thị Thu Hà, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đức Hòa, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An;

45. Ông Đỗ Văn Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thạnh Hóa, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An;

46. Bà Nguyễn Thị Nhỏ, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Đông, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang;

47. Bà Lâm Thị Hiên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Hòa Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu;

48. Bà Trương Huỳnh Xuân Bình, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang;

49. Ông Châu Trấn Lợi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Hòa Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu.

Những ý kiến liên quan đến các tập thể, cá nhân có tên tại danh sách xin gửi bằng văn bản về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua- Khen thưởng); điện thoại 0243.6285953; email: vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 17/6/2024 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam.

Tùng AnhPortalCatRight

Phát huy hiệu quả cơ chế hỗ trợ người dân tham gia BHYT

BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực

Bắc Ninh: Đẩy mạnh các giải pháp tăng số người hưởng BHXH qua thẻ ATM

Quận Thanh Xuân: Đã có 85% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chính sách BHXH phát triển nhanh và có kết quả tốt

Nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Đưa chính sách BHXH đến gần với sinh viên

NLĐ nhận BHXH một lần: Cân nhắc để tránh rủi ro khi hết tuổi lao động

BHXH TP.Hà Nội: Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ sớm giải quyết chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

BHXH các địa phương: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 5/2024: Triển khai mạnh các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Người dân đồng tình hưởng ứng

Hành trình tri ân tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Đoàn công tác BHXH Việt Nam

Hiệu quả triển khai BH thất nghiệp

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Cần thêm cơ chế hỗ trợ người khuyết tật tham gia BHXH

15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

PortalCatRight

“Lưới an sinh” cho lao động phi chính thức: Cách hóa giải vướng mắc

Chuyện hạnh phúc ở một doanh nghiệp

Luật BHXH (sửa đổi): Hướng đến bảo vệ mọi người lao động

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

Thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở Quảng Nam: Sức lan tỏa từ Nghị quyết 41

Phú Thọ- Hướng đến an sinh bền vững

Điện Biên- Viên ngọc sáng nơi cực Tây Tổ quốc

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

PortalCatRight

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024

Người dân và doanh nghiệp thụ hưởng tiện ích từ Đề án 06

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Giới thiệu sách Trạm Y tế xã

Chính phủ đề nghị Bộ Y tế tiếp thu, giải trình đầy đủ đề xuất thay khái niệm về giám định BHYT

“Lưới an sinh” cho lao động phi chính thức: Cách hóa giải vướng mắc

BHXH Việt Nam: Nhiều tín hiệu tích cực trong thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm

Phối hợp chặt chẽ để cùng đảm bảo quyền lợi BHYT của người dân

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Phú Thọ

Phát huy hiệu quả cơ chế hỗ trợ người dân tham gia BHYT

Quận Thanh Xuân: Đã có 85% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực

Hoàn thiện Sổ tay nghiệp vụ chăm sóc khách hàng ngành BHXH Việt Nam

Giới thiệu bộ tem “Truyện cổ tích Việt Nam: Cây tre trăm đốt”

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chính sách BHXH phát triển nhanh và có kết quả tốt

Quận Hà Đông: 93,64% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản cá nhân

Châu Âu: Cải thiện chất lượng không khí giúp giảm mạnh tỷ lệ tử vong do bệnh tim

Giới thiệu bộ tem “Kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824-2024)”

Mức giảm trừ gia cảnh chưa phản ánh đúng thực tế cuộc sống

Bắc Ninh: Đẩy mạnh các giải pháp tăng số người hưởng BHXH qua thẻ ATM

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024

Thủ đô Ấn Độ hứng nắng nóng kỷ lục

Cần khoảng 122.000 tỷ đồng thực hiện chương trình phát triển văn hóa

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444