Thanh Hóa: Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Thanh Hóa: Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 06/03/2024 16:45

Sáng 6/3, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng dự và chủ trì Hội nghị.

Còn nhiều dư địa phát triển

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ đạo tỉnh), để công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đảm bảo toàn diện, hiệu quả, ngày 18/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và đã đạt được những kết quả quan trọng. Số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng mở rộng và phát triển; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ được kịp thời, đầy đủ. Công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT luôn kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách TTHC tiếp tục được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và hưởng BHXH, BHYT… Qua đó, góp phần tích cực trong việc bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Mặc dù tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, cụ thể như tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn dư địa khá lớn cần mở rộng khai thác. Công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT mặc dù đã được quan quan tâm, tuy nhiên trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có lúc chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp, mới đạt khoảng 31% (toàn quốc đạt 39,25%); tỷ lệ người tham gia BHYT chưa cao, chưa mang tính bền vững (mới đạt tỷ lệ bao phủ 91,95% dân số, trong khi toàn quốc đạt 93,35%); tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn phổ biến, khiến nhiều NLĐ chưa được hưởng chế độ theo quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Các đại biểu cũng phân tích, đưa ra dự báo, đề xuất giải pháp cần tập trung thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân, NLĐ.

Nâng cao trách nhiệm, đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của tỉnh Thanh Hoá, nhất là hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp đã tích cực triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp, qua đó giúp Thanh Hóa là một trong những tỉnh thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hoá cần nhận diện, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Thanh Hoá là tỉnh có dư địa lớn, vì vậy cần có phương pháp, cách làm phù hợp để tăng tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT”- Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đi đôi với kiểm tra, giám sát; kịp thời khen thưởng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo các cấp và các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả CNTT, đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng- Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, các thành viên Ban Chỉ đạo; các sở, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã cần nâng cao vai trò, trách nhiệm để tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời công tác BHXH, BHYT trên địa bàn. Đặc biệt, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận Hội nghị

Ông Đầu Thanh Tùng cũng yêu cầu BHXH tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT trong các cơ quan, DN, tổ chức thuê mướn và sử dụng lao động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Đề nghị Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam để thực hiện tốt công tác điều tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phối hợp với BHXH tỉnh khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật Hình sự. Cùng với đó, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH và các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và cộng đồng tích cực tham gia và chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Ngoài ra, ông Tùng cũng đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn để cơ quan BHXH địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nam HàPortalCatRight

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

PortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

PortalCatRight

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

BHXH Việt Nam tổ chức Lễ Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Khẩn trương thực hiện các giải pháp, tạo đà phát triển cho năm 2024

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm Ủy viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Podcast tin nhanh, bản tin số 38

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

Khi tham gia BHYT, người dân đã được biết thời hạn sử dụng thẻ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Bình Phước

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế

Singapore: Tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp Đại học giảm

Tuyên truyền, lan tỏa giá trị 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hậu Giang: Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội

BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Công đoàn TP.HCM chăm lo cho hơn 630.000 NLĐ khó khăn dịp Tết

Tuần lễ Áo dài năm 2024

Sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp lương đối với người lao động

Gỡ vướng trong giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam xử lý lỗ hổng trên các sản phẩm Microsoft

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444