Báo chí bám sát thực tiễn đổi mới, nhịp đập của cuộc sống
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Báo chí bám sát thực tiễn đổi mới, nhịp đập của cuộc sống

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 18/03/2024 15:13

Ngày 18/3, tại TP.HCM, diễn ra Hội nghị toàn quốc năm 2024 của Hội Nhà báo Việt Nam. Tham dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban ngành, địa phương và đại diện các cơ quan báo chí.

Đoàn kết- Kỷ cương- Đổi mới- Sáng tạo- Phát triển

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Quốc Minh- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã điểm lại một số hoạt động nổi bật của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2023. Theo đó, trong năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Hội cũng tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của các cơ quan quản lý báo chí, tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Đức Lợi- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ông Nguyễn Đức Lợi- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, 74 năm qua- kể từ ngày thành lập (21/4/1950-21/4/2019), tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Từ chỗ có gần 300 hội viên thuở ban đầu, đến nay Hội đã thu hút hơn 25.000 hội viên, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 21 Liên Chi hội và 223 Chi hội trực thuộc trên cả nước.

"Trong những năm qua, các thế hệ người làm báo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"- ông Lợi nhấn mạnh. Cũng theo ông Lợi, Hội Nhà báo Việt Nam thực sự là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước, tạo môi trường sinh hoạt nghề nghiệp bổ ích, thiết thực cho các cấp Hội, thúc đẩy phong trào nghiệp vụ, gìn giữ ngọn lửa say nghề, phát huy tinh thần cống hiến của hội viên, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phản ánh kịp thời những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý, trong bối cảnh khó khăn, thách thức của thế giới, khu vực và đất nước, có những thách thức chưa từng có tiền lệ, báo chí vẫn luôn là lực lượng xung kích tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó và đồng hành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong đó, thông tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trở thành điểm nổi bật trong bức tranh tuyên truyền tổng thể của báo chí thời gian qua. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có chuyển biến rõ nét từ tư duy đến nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền. Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao…

Hòa mình vào không khí ấy, các cấp Hội Nhà báo đã luôn sát cánh cùng các hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động một cách chủ động, hiệu quả, linh hoạt, bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan các hoạt động của nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần rất quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, giúp cho bạn bè quốc tế hiểu rõ về những thành tựu, kết quả quan trọng của đất nước ta trong thời gian qua.

Bằng nhiều hình thức và hoạt động thiết thực, Hội và các cấp Hội thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong việc phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong hành nghề và giáo dục nhà báo tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy định và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Đánh giá cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống kinh tế- xã hội đất nước, từ nhiều năm nay, Chính phủ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Hội hoạt động và phát triển. Ngày 25/4/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 650/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020”.

Tiếp nối thành công của Đề án này, ngày 8/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025”. Chương trình tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn hơn, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài.

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, năm 2024, Hội triển khai chủ đề hoạt động là “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: Đoàn kết- Kỷ cương- Đổi mới- Sáng tạo- Phát triển”; hoàn thành chương trình toàn khóa, tiến hành Đại hội các cấp Hội Nhà báo, hướng tới Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Chuyển đối số, sáng tạo trong báo chí

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng khi các cấp Hội Nhà báo từ Trung ương đến địa phương đã đạt nhiều kết quả ấn tượng từ năm 2023 đến nay. Trong đó, nổi bật là công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam được tăng cường, phát huy hiệu quả tích cực. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên được thường xuyên và có nhiều đổi mới, để bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, việc củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam được quan tâm, qua đó tạo sự thống nhất, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội. Phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí cách mạng, hiện đại. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên được quan tâm, chú trọng, động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và công tác Hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý người làm báo, hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và hướng tới Đại hội XII của Hội nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp Hội và các nhà báo- hội viên tập trung thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các cấp Hội Nhà báo cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động Hội và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo các cấp cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, khách quan, chân thực, có tính chiến đấu cao, giá trị văn hóa, nhân văn sâu sắc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mỗi tác phẩm báo chí phải là một thông điệp thuyết phục, tác động vào cả trí óc và trái tim công chúng. Từ đó, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cũng như vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, cần thúc đẩy mạnh mẽ và quyết liệt hơn hoạt động đổi mới, sáng tạo trong báo chí, tìm kiếm và triển khai các mô hình tòa soạn số với phương thức tổ chức, quản lý nhằm phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của nhà báo; nghiên cứu, tìm giải pháp hạn chế những bất cập, những nguy cơ khiến nhân lực và vật lực ngành báo chí bị ảnh hưởng tiêu cực bởi trí tuệ nhân tạo, robot và các công cụ số, các yếu tố kỹ thuật, công nghệ tiên tiến khác.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc đối với hội viên, nhà báo khi tham gia mạng xã hội, phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”… Ngoài ra, triển khai hiệu quả, thực chất chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới để tiếp tục duy trì, khẳng định vị thế của Giải Báo chí quốc gia là giải báo chí uy tín, quan trọng nhất của báo giới cả nước.

Ngoài ra, tiếp tục tổ chức hiệu quả chủ trương “Hướng về cơ sở”, tăng cường hợp tác với các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức, DN trong nước và các hiệp hội nhà báo, báo chí quốc tế… Đặc biệt, Hội Nhà báo cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề án chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). “Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, tạo hành lang pháp lý và môi trường để các nhà báo- hội viên phát huy tiềm năng sáng tạo, để có những tác phẩm báo chí theo hướng báo chí tích cực, báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo, tạo đà cho sự phát triển ngành công nghiệp nội dung, công nghiệp văn hóa, công nghiệp số, trong đó các cơ quan báo chí và các nhà báo là những chủ thể nòng cốt”- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trần ĐứcPortalCatRight

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

PortalCatRight

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

PortalCatRight

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi người dân

Báo chí bám sát thực tiễn đổi mới, nhịp đập của cuộc sống

Tạp chí BHXH đạt giải Khuyến khích Gian trưng bày xuất sắc tại Hội Báo toàn quốc 2024

Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách chăm lo người cao tuổi

Báo chí dữ liệu- Chiến lược trong xây dựng nội dung vượt trội

Bộ Y tế gia hạn, cấp mới số đăng ký 1.100 loại thuốc cho điều trị, phòng bệnh

Báo chí trong kỷ nguyên số sẽ không thể tách rời công nghệ

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam giao lưu bóng đá với Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước

Bưu điện Việt Nam: Hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Gian trưng bày của Tạp chí BHXH thu hút công chúng và lan tỏa chính sách an sinh

Bàn giao BCH Quân sự và đơn vị tự vệ Cơ quan BHXH Việt Nam về BCH Quân sự quận Nam Từ Liêm

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, tạo lập niềm tin số và bảo vệ sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam

Bưu điện Việt Nam: Phát triển hơn 40.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trong ngày đầu ra quân

BHXH Việt Nam triển khai Kế hoạch Tổng kết 15 năm Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHYT trong tình hình mới

Thống nhất đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT tại vùng khó khăn

Giao lưu cùng nhà văn Bernard Werber

VietinBank tung 300 nghìn tỷ đồng tín dụng ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp bứt tốc kinh doanh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 31

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444