BHXH tỉnh Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm 2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH tỉnh Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 08/11/2023 16:44

Ngày 8/11/2023, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cùng Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2023; thảo luận các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2023...

Chủ động, linh hoạt các giải pháp thực hiện tốt an sinh xã hội

Báo cáo một số chỉ tiêu thực hiện công tác 10 tháng năm 2023, Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tám cho biết: Tính đến hết ngày 31/10/2023, trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động bằng 28,09%. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc 403.276 người, đạt 92,31% kế hoạch; Số người tham gia BHXH tự nguyện 79.538 người, đạt 81,84% kế hoạch; số người tham gia BH thất nghiệp là 377.696 người, đạt 91,91% kế hoạch. Riêng số người tham gia BHYT tại Thanh Hóa hiện là 3.215.509 người, đạt 94% kế hoạch; bao phủ 85,99% dân số (chưa tính các nhóm tham gia BHYT ở ngoài tỉnh, ngoài nước và trong lực lượng vũ trang)...

BHXH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách, giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi người lao động. Thực hiện tiếp nhận và thụ lý giải quyết cho 232.019 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, giảm 35,5% so với cùng kỳ năm trước; điều chỉnh tăng lương theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết chế độ ốm đau, thai sản dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tỷ lệ giao dịch bình quân toàn tỉnh đạt 89,7%.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tám, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, toàn thể CBCCVC và NLĐ BHXH tỉnh đồng lòng, tìm mọi giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cơ quan BHXH đã triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; xây dựng kịch bản giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp các tháng cuối năm 2023; thực hiện rà soát NLĐ tại các đơn vị chậm đóng khó thu; rà soát dữ liệu do Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cung cấp để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và cập nhật trạng thái DN...

BHXH tỉnh Thanh Hóa cũng định kỳ hàng quý, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong đó có công tác phát triển người tham gia và tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường; ban hành Kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2023. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra...

Tuy nhiên, báo cáo của BHXH tỉnh Thanh Hóa cũng chia sẻ một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm. Vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tổ chức và mở rộng sản xuất kinh doanh, thậm chí phải ngừng hoạt động; việc làm, thu nhập của người lao động, người dân gặp khó khăn, đặc biệt là nhóm lao động phi chính thức do tạm dừng việc, nghỉ việc, mất việc… Tốc độ gia tăng người tham gia BHXH, BH thất nghiệp còn chậm; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH thấp. Số người tham gia BHXH tự nguyện mặc dù có tăng, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn thấp, thiếu tính bền vững, nhất là đối với các huyện miền núi còn phụ thuộc nhiều vào các chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nên gặp rất khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo ông Tám, thời gian qua công tác CNTT được BHXH tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh, đặc biệt là thực hiện Đề án 06. BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp các đơn vị liên quan, người tham gia và đơn vị quản lý người tham gia tiến hành rà soát, bổ sung, xác thực đúng thông tin nhân thân của người tham gia vào CSDL do cơ quan BHXH quản lý. Đến nay, đã đồng bộ 3.133.057/3.222.736 hồ sơ người tham gia với CSDL Quốc gia về dân cư, đạt 97,21%. Tiếp tục phối hợp triển khai thí điểm KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, hiện nay đã đồng bộ 3.036.499 thông tin định danh cá nhân (ĐDCN)/CCCD với thẻ BHYT còn hiệu lực; đôn đốc triển khai rà soát, làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Thanh Hóa cũng phản ánh một số vướng mắc phát sinh trên các phần mềm nghiệp vụ; việc báo giảm người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH do chết của Bưu điện với cơ quan BHXH còn sai sót về thông tin ngày, tháng chết làm ảnh hưởng đến dữ liệu người hưởng và khó khăn trong khâu xét duyệt chế độ tử tuất; người tham gia chưa có thói quen sử dụng Dịch vụ công trực tuyến để giao dịch nên tỷ lệ giao dịch điện tử trong một số lĩnh vực đang ở mức thấp...

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã cũng báo cáo đồng chí Phó Tổng Giám đốc và các đồng chí trong đoàn công tác của BHXH Việt Nam những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đề ra một số phương hướng, giải đáp về lĩnh vực thu, phát triển người tham gia, truyền thông, giải quyết chế độ chính sách, chuyển đổi số... trong thời gian tới.

Thu hút sự vào cuộc của hệ thống chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà BHXH tỉnh Thanh Hóa đạt được, đặc biệt là trong công tác tham mưu, phối hợp, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh: BHXH tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục bám sát kế hoạch giao chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT của BHXH Việt Nam và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành triển khai linh hoạt, phù hợp, đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp theo kịch bản chi tiết đã được xây dựng của địa phương, các quy trình, hướng dẫn của BHXH Việt Nam để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; chủ động tham mưu để cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là sự quan tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ tỉnh đến xã, nhất là Ban Chỉ đạo cấp xã, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao ở mức cao nhất. Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm kiểm soát chi phí KCB BHYT, quản lý, sử dụng hiệu quả dự toán chi KCB BHYT được giao; tập trung rà soát, giám định chặt chẽ điều kiện, tỷ lệ thanh toán thuốc, vật tư y tế... theo đúng quy định.

Hiện Thanh Hóa đang có số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến hết tháng 10/2023 là 710,5 tỷ đồng, bằng 6,39% (kế hoạch giao 4,02%). Do đó, BHXH tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng, không để phát sinh chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tích cực phối hợp với Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tập trung khai thác CSDL để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi người lao động, kịp thời ngăn chặn những hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT...

Nhấn mạnh một trong những mục tiêu của toàn ngành BHXH trong giai đoạn hiện nay là thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, Phó Tổng giám đốc Chu Mạnh Sinh yêu cầu BHXH tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành tại các Thông báo kết luận về công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Ngành, đảm bảo tiến độ, chất lượng; kịp thời báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, hiệu quả công tác truyền thông, đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, đảm bảo đa dạng, linh hoạt, phù hợp đặc thù địa phương, nâng cao chất lượng công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và mở rộng độ bao phủ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu BHXH tỉnh chủ động xử lý, giải quyết công việc, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm được giao, đảm bảo phân công cán bộ giải quyết “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác BHXH Việt Nam cũng tiếp tục làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. ghi nhận những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Như Thanh đã đạt được trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đặc biệt đánh giá cao vai trò quan trọng của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Như Thanh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện mọi mặt công tác, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, chỉ ra một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo kế hoạch đề ra, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH huyện Như Thanh cần tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến tận cấp xã; phát huy vai trò, năng lực, sự đồng bộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, đặc biệt lưu ý thành viên ban chỉ đạo cấp xã có cán bộ, công chức văn hóa-xã hội; triển khai các chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ các nguồn lực của địa phương.

Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Như Thanh chỉ đạo các phòng, ban, ngành chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH huyện tham mưu xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế; đồng thời, rà soát, xây dựng các phương án tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo lộ trình đề ra.

Thái AnPortalCatRight

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

PortalCatRight

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Các đại biểu cùng hiến kế để thiết kế chính sách BHXH tối ưu nhất

Quốc hội nghe báo cáo về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH một lần- Lịch sử và góc nhìn từ chính sách

TP.HCM: Một trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp mức cao nhất hơn 23 triệu đồng/tháng

Ưu tiên xếp lương cho giáo viên cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Hoàn thành xong danh mục vị trí việc làm cho cải cách tiền lương

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói hỗ trợ phục hồi kinh tế- xã hội

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Toàn ngành BHXH Việt Nam quyết liệt triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm

Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch Covid-19

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Lại xuất hiện đối tượng lừa đảo khi người dân lấy lại mật khẩu VssID

Podcast tin nhanh, bản tin số 22

Chính sách BHXH một lần: Kinh nghiệm từ một số quốc gia

Ngành BHXH Việt Nam: Tập trung rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023 trong Đề án 06

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Agribank đồng hành, chung tay phát triển kinh tế tập thể

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Phải khắc phục bằng được việc thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế và làm tốt công tác an sinh xã hội

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444