Bộ Y tế tham vấn ý kiến về việc sửa đổi Luật BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Bộ Y tế tham vấn ý kiến về việc sửa đổi Luật BHYT

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 16/04/2024 18:48

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Ông Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Lê Văn Phúc- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) và bà Trần Thị Trang- Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) chủ trì Hội thảo.

Tạo nguồn tài chính bền vững chăm sóc sức khỏe người dân

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính sách BHYT. Đồng thời cho biết, sau 15 năm triển khai thực hiện Luật BHYT, chính sách BHYT từng bước phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp trong việc lựa chọn tài chính y tế thông qua BHYT, cũng như thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Ông Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo

Bên cạnh nỗ lực của ngành Y tế và ngành BHXH Việt Nam, còn có sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT; đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của các bộ, ban ngành và UBND các cấp. Vì thế, công tác BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể: Tỷ lệ bao phủ BHYT gia tăng nhanh chóng, tới năm 2023 đã đạt 93,35% dân số, tương ứng với trên 93,307 triệu người tham gia BHYT. Tính tới 31/12/2023, toàn quốc có 174,8 triệu lượt người KCB BHYT với số tiền do quỹ BHYT chi trả khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng...

Cùng với đó, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, việc tiếp cận dịch vụ KCB BHYT ngày càng thuận lợi. Danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng theo năng lực chuyên môn, tuyến chuyên môn kỹ thuật vừa đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT, vừa là yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng lãnh đạo Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) và Vụ BHYT (Bộ Y tế) chủ trì Hội thảo

Bên cạnh những kết quả đạt được, Luật BHYT 2008 và Luật BHYT 2014 có một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, những thay đổi trong các quy định về KCB của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đang trình Quốc hội đòi hỏi cần phải tổng kết, đánh giá và sửa đổi, bổ sung Luật BHYT để phù hợp với các quy định mới của hệ thống pháp luật và thực tiễn.

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 15 trên thế giới về dân số và đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Cùng với đó, mô hình bệnh tật thay đổi, gia tăng các bệnh không lây nhiễm, nhu cầu điều trị ngày càng tăng và khuynh hướng điều trị đòi hỏi theo xu hướng tiên tiến để bảo đảm quyền bình đẳng mọi người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; được bình đẳng về trách nhiệm tham gia và quyền lợi được hưởng trong KCB BHYT và tiếp cận các dịch vụ có liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Những năm qua, nhiều văn bản của Đảng đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu cụ thể liên quan đến lĩnh vực BHYT. Bên cạnh đó, một số nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đều có các nội dung định hướng hoàn thiện pháp luật BHYT. Đây là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để sửa đổi, bổ sung Luật BHYT. Có thể kể đến như: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

"Các định hướng, chiến lược của Đảng và Quốc hội cần phải được thể chế vào Luật để có hiệu lực pháp lý cao và bảo đảm các quyền, lợi ích của người dân liên quan đến BHYT. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, thời gian qua, Bộ Y tế đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT"- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Tập trung vào 4 nhóm chính sách cơ bản

Trong quá trình xây dựng, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan rà soát và thống nhất hoàn thiện hồ sơ theo hướng tập trung sửa đổi, bổ sung tối đa một số vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách, một số vấn đề đã có đầy đủ thông tin, dữ liệu và đạt được sự đồng thuận cao, cập nhật, pháp điển hóa một số nội dung đã được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan. Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật BHYT có liên quan tới việc thay đổi các quy định về tiền lương theo theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 để có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Bà Trần Thị Trang- Vụ trưởng Vụ BHYT phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, bà Trần Thị Trang- Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) đã chia sẻ về các chính sách cơ bản trong Dự án Luật. Theo bà Trang, Bộ Y tế tập trung vào 4 chính sách cơ bản gồm: Chính sách điều chỉnh đối tượng tham gia BHYT đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan; chính sách điều chỉnh phạm vi quyền lợi BHYT phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ BHYT và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn; chính sách điều chỉnh các quy định về BHYT có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật KCB và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và KCB BHYT; chính sách phân bổ sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

Theo bà Trang, mục tiêu của việc sửa đổi chính sách BHYT lần này còn nhằm bảo đảm người dân được tham gia BHYT theo nhóm đối tượng phù hợp và bảo đảm quyền lợi BHYT phù hợp với nhu cầu của người dân trong chăm sóc sức khỏe, yêu cầu chuyên môn và khả năng chi trả của quỹ BHYT. Bên cạnh đó, tạo công bằng, thuận lợi cho việc cung ứng, sử dụng dịch vụ KCB BHYT; nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, quan tâm đến chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần quản lý toàn diện sức khỏe người dân; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT; đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan tới BHYT.

"Khắc phục đ­ược các tồn tại, bất hợp lý mang tính cấp bách sau 15 năm thực hiện Luật BHYT; cụ thể hóa, kế thừa chọn lọc những quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT"- bà Trang nhấn mạnh quan điểm sửa đổi Luật BHYT.

Hà HùngPortalCatRight

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

PortalCatRight

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

PortalCatRight

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Phát huy hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại TP.Hồ Chí Minh

Các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã phát huy hiệu quả

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

BHXH Việt Nam làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN

Vụ NLĐ Công ty CP Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng bị nợ lương, chậm đóng BHXH: Tổng Giám đốc Công ty lại thất hứa

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh tình trạng tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT bằng ứng dụng VssID, CCCD gắn chip và VNeID

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Kinh tế Việt Nam 2024: Nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định

Quy hoạch Thủ đô phải đảm bảo gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng

Phải tạo không gian thúc đẩy sáng tạo, phát triển văn học

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Bộ Nội vụ thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024

Hà Nội: Phấn đấu giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH

Agribank nhận giải Chất lượng thanh toán xuất sắc năm 2023 do Ngân hàng Standard Chartered trao tặng

Người dân Bắc Mỹ phấn khích với nhật thực toàn phần

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444