Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ quý II/2024
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 16/04/2024 16:43

Chiều 16/4, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Tham dự Hội nghị có ông Lê Chí Hướng- Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo báo cáo của Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam, trong quý I/2024, khối lượng công việc của BHXH Việt Nam và các tổ chức Đảng trực thuộc rất lớn, mặt khác vẫn phải đảm bảo việc di chuyển, sắp xếp, ổn định công việc tai trụ sở mới. Dù vậy, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cụ thể, Đảng ủy luôn kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản quan trọng của Đảng; kịp thời ban hành các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương). Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng; thường xuyên chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện rà soát quy hoạch cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp làm căn cứ giới thiệu nhân sự Đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của BHXH Việt Nam và các quy định mới. Nghiêm túc xây dựng báo cáo và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của BHXH Việt Nam. Duy trì chế độ họp liên tịch hằng quý giữa Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy; các hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo BHXH Việt Nam với các đơn vị trực thuộc, các cuộc họp giao ban hằng tháng của cơ quan đều mời đại diện Đảng ủy tham dự.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Chú trọng công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong việc kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác rà soát, quy hoạch, kiện toàn cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh). Phối hợp với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo BHXH Việt Nam nghiêm túc đối thoại với các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, NLĐ theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy đã triển khai phát động sâu rộng tới các tổ chức Đảng, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Chí Hướng- Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam. “Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được thực hiện với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên; các mặt công tác Đảng cũng được Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam chú trọng thực hiện bài bản, nền nếp”- ông Hướng nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng cho biết, tình hình kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế quý II và những tháng cuối năm tiếp tục còn nhiều khó khăn, diễn biến khó lường. Do đó, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy cần chỉ đạo thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, cần kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10 của Đảng.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện việc rà soát quy hoạch cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, để làm căn cứ giới thiệu nhân sự Đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của BHXH Việt Nam, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Kịp thời sửa đổi, bổ sung quy trình, thẩm định hồ sơ kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn và Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đầu tư quỹ Phạm Quý Tích, do có thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liên tục

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh); tổng hợp đầy đủ kết quả hội nghị đối thoại với các tổ chức, đoàn thể, CBVC, NLĐ. Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo đúng kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tăng cường công tác nắm tư tưởng cán bộ, đảng viên để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, phức tạp (nếu có). Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 BHXH Việt Nam; tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối phát động...

Yêu cầu Văn phòng Đảng ủy, các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy cần chủ động hơn nữa công tác tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo kịp thời, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai các nhiệm vụ công tác đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Chủ động nắm bắt tình hình, những vấn đề nổi cộm trong toàn Đảng bộ để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ kịp thời xử lý, giải quyết; đảm bảo việc sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp ủy cấp trên theo đúng hướng dẫn, yêu cầu; tổng hợp lại những đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, đoàn thể để tham mưu, trình Đảng ủy cơ quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Các tổ chức Đảng trực thuộc bám sát chỉ đạo của Đảng ủy để triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản quan trọng của Đảng và của cấp uỷ cấp trên. Nâng cao chất lượng Chi bộ trong Đảng bộ, gắn với nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể cần chủ động đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các mặt công tác, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, quyên góp do các cấp, hội phát động nhằm tăng cường truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc; tiếp tục vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Minh ĐứcPortalCatRight

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

PortalCatRight

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

PortalCatRight

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Phát huy hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại TP.Hồ Chí Minh

Các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã phát huy hiệu quả

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

BHXH Việt Nam làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN

Vụ NLĐ Công ty CP Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng bị nợ lương, chậm đóng BHXH: Tổng Giám đốc Công ty lại thất hứa

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh tình trạng tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT bằng ứng dụng VssID, CCCD gắn chip và VNeID

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Kinh tế Việt Nam 2024: Nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định

Quy hoạch Thủ đô phải đảm bảo gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng

Phải tạo không gian thúc đẩy sáng tạo, phát triển văn học

Bộ Nội vụ thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024

Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG tại địa phương

Hà Nội: Trường THCS chất lượng cao được tuyển bằng phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển

Hà Nội: Phấn đấu giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444