Lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT: Đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT: Đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 21/12/2023 16:43

Sáng nay (21/12), BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về việc lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có bà Hoàng Thị Kim Ngân- Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Y tế); bà Vũ Thị Hải Yến- Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính HCSN (Bộ Tài chính); đại diện các vụ, ban của BHXH Việt Nam; đại diện BHXH các địa phương, Sở Y tế và một số cơ sở KCB.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cho biết: Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Một trong những điểm mới của Nghị định 75 là quy định về việc lập dự toán chi KCB BHYT và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tại Điểm 2, Khoản 9 Điều 1.

Hội thảo lấy ý kiến về việc lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT

“Nguyên tắc lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, đặc biệt là công bằng giữa các cơ sở KCB và giữa các địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là một nội dung khó, đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả, thống nhất giữa các bên liên quan. Trong đó, các cơ sở KCB cần đề xuất dự kiến chi phải sát với thực tế- đây là căn cứ để cơ quan BHXH các cấp thực hiện hiệu quả việc giao dự toán chi KCB BHYT”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Theo quy định tại Nghị định 75, quy trình lập dự toán yêu cầu trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan như sau: Trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam giao dự toán chi KCB BHYT cho BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi 90% số dự toán thu BHYT của toàn quốc. Trên cơ sở đề nghị của cơ sở KCB về dự kiến chi trong năm, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo số dự kiến chi KCB BHYT đến cơ sở KCB... Trường hợp cơ sở KCB có số dự kiến chỉ trong năm tăng hoặc giảm so với số đã được thông báo, cơ sở KCB có văn bản gửi BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổng hợp điều chỉnh.

Trường hợp cơ sở KCB có số dự kiến chi trong năm tăng hoặc giảm, thì cần có văn bản gửi BHXH tỉnh, thành phố trước ngày 15/10 hằng năm để tổng hợp, điều chỉnh trong phạm vi dự toán được giao của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp tổng số dự kiến chi KCB BHYT trong năm tăng hoặc giảm so với dự toán được BHXH Việt Nam giao, BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH bộ, ngành tổng hợp gửi BHXH Việt Nam trước ngày 30/10 hằng năm để xem xét điều chỉnh giữa các tỉnh, thành phố và BHXH bộ, ngành.

BHXH Việt Nam sẽ tổng hợp, xem xét điều chỉnh dự toán chi KCB BHYT giữa BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH bộ, ngành trong phạm vi dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 15/11 hằng năm để làm cơ sở điều chỉnh số dự kiến chi KCB BHYT của cơ sở KCB. Trường hợp tổng số quyết toán chi KCB BHYT thực tế trong năm vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam bổ sung kinh phí KCB BHYT để thanh toán cho các cơ sở KCB từ nguồn dự phòng và tổng hợp báo cáo gửi HĐQL BHXH, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng cho biết thêm: Dự toán chi KCB BHYT gồm: Chi phí phát sinh tại các cơ sở KCB; chi thanh toán trực tiếp; chi chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong đó khó nhất là giao toán chi KCB BHYT tại cơ sở KCB. Theo Dự thảo nguyên tắc, tiêu chí lập, giao và điều chỉnh dự toán, dự toán chi KCB được lập từ cơ sở KCB BHYT, BHXH huyện, BHXH tỉnh. Toàn bộ số liệu lập dự toán được cập nhật trên phần mềm giám định BHYT đã được cơ sở KCB gửi BHXH tỉnh và BHXH tỉnh gửi BHXH Việt Nam Dự toán chi KCB BHYT, số thông báo dự kiến chi KCB BHYT được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo tính tương đồng về chi phí bình quân của từng loại bệnh/lượt tại các cơ sở KCB cùng hạng, cùng chuyên khoa. Tổng số giao dự toán chi KCB BHYT cho BHXH các tỉnh trong phạm vi 90% số dự toán thu BHYT của toàn quốc. Tổng số điều chỉnh dự toán đối với BHXH các tỉnh, thành phố trong phạm vi dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Bà Vũ Thị Hải Yến- Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) phát biểu

Trên cơ sở đề nghị của cơ sở KCB, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế để tổng hợp, rà soát và lập số dự toán chi KCB BHYT của từng cơ sở KCB, của toàn tỉnh. Đối với các cơ sở KCB có mức chi phí bình quân tăng cao so với mức chi bình quân của các cơ sở KCB cùng tuyến, hạng, cùng chuyên khoa, BHXH tỉnh  đề nghị cơ sở KCB làm rõ lý do, sau đó phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB thống nhất điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh lưu ý các chỉ tiêu về tần suất KCB/thẻ, số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu năm nay, năm sau, tốc độ tăng lượt người bệnh đa tuyến đến hằng năm, số lượt KCB của tỉnh tăng so với năm trước (không vượt quá tần suất KCB nội tỉnh/thẻ năm trước) để có điều chỉnh ước năm kế hoạch cho phù hợp với tình hình tại địa phương.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã cũng chia sẻ, thảo luận, làm rõ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc lập, giao dự toán chi KCB BHYT và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT. Qua đó, đóng góp những ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo lập, giao dự toán chi KCB BHYT và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch, hiệu quả.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh tinh thần minh bạch, công bằng và công khai trong xây dựng nguyên tắc để các bên liên quan cùng thực hiện. Đảm bảo quy trình lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT cho cơ sở KCB hợp lý, hợp pháp, an toàn, chống tình trạng chi không hợp lý. Cụ thể cần xác định các tiêu chí đảm bảo sự công bằng trong chi phí các nhóm bệnh tại cùng một hạng bệnh viện, cùng tuyến, cùng chuyên khoa... Đồng thời, các phương án lập dự toán cũng phải đảm bảo tổng số dự toán chi theo quy định của Nghị định 75 là: “Trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam giao dự toán chi KCB BHYT cho BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi 90% số dự toán thu BHYT của toàn quốc”.

Nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện quy trình lập, điều chỉnh dự kiến chi và bổ sung kinh phí cho cơ sở KCB vượt dự kiến chi là việc không dễ; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cho biết: “Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và đạt được sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ phía ngành y tế và BHXH các địa phương để sớm hoàn thành quy trình lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT cho cơ sở KCB. Đề nghị các cơ sở y tế và BHXH các địa phương tiếp tục gửi ý kiến, phản hồi, đóng góp về BHXH Việt Nam trước ngày 30/12”.

Hà HùngPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH tỉnh Bến Tre

Biểu dương tập thể, cá nhân ngành Bưu điện nổi bật trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh BHYT: Quyền lợi của bệnh nhân có thực sự đảm bảo?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm và làm việc với BV Trung ương Quân đội 108

Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 12

Lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT: Đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đan Thương giữ chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh

Tạp chí BHXH không ngừng đổi mới, sáng tạo, bắt kịp với xu hướng báo chí hiện đại

Thuốc Salbutamol bình xịt định liều điều áp

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nợ lương, chậm đóng BHXH kéo dài: Nhiều sinh viên có nguy cơ dừng học

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính

BHXH Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06

Bắt giữ bác sĩ vụ nghi vấn trục lợi BHYT ở BVĐK tỉnh Lâm Đồng

Ngành BHXH Việt Nam: Nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật

BHXH tỉnh Nam Định: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 2023

WHO thông báo biến thể mới của virus gây COVID-19

Triển lãm “Chung bước hành quân” đang diễn ra tại Hà Nội

Gần 3.000 NLĐ được đi tàu, máy bay miễn phí về quê đón Tết

Nhiều đồng bào DTTS thoát nghèo nhờ trồng dược liệu

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444