Phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 12/04/2024 14:31

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023)

Chương trình hành động được xây dựng nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết 45-NQ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam. Xác định xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức là trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, của Đảng và Nhà nước, trong đó có trách nhiệm của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Các nhiệm vụ chủ yếu được xác định rõ. Theo đó, thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, của việc xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 45-NQ/TW tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và NLĐ trong đơn vị.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong đơn vị, tập trung nắm bắt tư tưởng, kịp thời lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đội ngũ trí thức, nhân tài, trí thức trẻ nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ.

Đề cao trách nhiệm nêu gương đảng viên là trí thức, nhất là trí thức lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng đề cao vinh dự, đạo đức, tinh thần cống hiên, trách nhiệm của trí thức.

Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 45-NQ/TW, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW để xác định, lựa chọn nội dung thiết thức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, bổ sung vào chương trình hành động của chi bộ/đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức BHXH Việt Nam có trình độ, trí thức đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới gắn với chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với chiến lực, quy hoạch, đề án phát triển Ngành BHXH Việt Nam.

Nghiên cứu, đề xuất với các Bộ, ngành liên quan về việc sửa đổi chính sách, pháp luật theo thẩm quyền của BHXH Việt Nam. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức; có cơ chế, chính sách đột phá nhằm khuyến khích, thu hút nhân tài (về điều kiện, môi trường làm việc; về chế độ đãi ngộ, thu nhập; trọng dụng, tôn vinh). Có cơ chế phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, ý kiến phản biện của đội ngũ trí thức, đề cao đạo đức, trách nhiệm của trí thức trong hoạt động khoa học, công nghệ.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong đơn vị hợp tác, giao lưu, tiếp cận với tiến bộ khoa học - kỹ thuật của các nước tiên tiến; tham gia đóng góp ý kiến đối với việc xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án quan trọng của Ngành.

Các tổ chức đảng trực thuộc đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của đơn vị, chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là trí thức trẻ. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả.

Minh ĐứcPortalCatRight

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

PortalCatRight

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

PortalCatRight

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

Phát huy hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

BHXH TP.HCM và Thành đoàn tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ủy ban Xã hội lấy ý kiến Dự án Luật BHXH (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi)

BHXH Việt Nam phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại TP.Hồ Chí Minh

BHXH Việt Nam làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN

Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 4/2024

Vụ NLĐ Công ty CP Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng bị nợ lương, chậm đóng BHXH: Tổng Giám đốc Công ty lại thất hứa

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh tình trạng tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT bằng ứng dụng VssID, CCCD gắn chip và VNeID

Các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã phát huy hiệu quả

Chi phí vận chuyển tăng cao, khách có mặn mà các tour du lịch nội địa?

Kinh tế Việt Nam 2024: Nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định

Quy hoạch Thủ đô phải đảm bảo gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng

Đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho việc vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp tình hình thực tiễn

Agribank nhận giải Chất lượng thanh toán xuất sắc năm 2023 do Ngân hàng Standard Chartered trao tặng

Vụ Công ty CP Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng nợ lương, chậm đóng BHXH: Ngày 8/4, sẽ truy nộp BHXH, BHYT cho NLĐ

Chương trình nghệ thuật Ký ức Điện Biên diễn ra ngày 4/5

Bình Định: Nỗ lực hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia BHYT trong Nhân dân

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444