Thử nghiệm thành công tích hợp tài khoản VNeID đăng nhập, sử dụng ứng dụng VssID
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Thử nghiệm thành công tích hợp tài khoản VNeID đăng nhập, sử dụng ứng dụng VssID

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 22/09/2023 21:54

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Đề án 06 đến tháng 9/2023.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, về thực hiện nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm, tính đến ngày 14/9/2023, hệ thống đã xác thực được 91.239.213 thông tin nhân khẩu trong CSDL do ngành BHXH Việt Nam quản lý (trong đó có hơn 82,3 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT, chiếm 94% tổng số người tham gia) với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ 131.092.114 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã phối hợp với C06- Bộ Công an tổ chức Đoàn khảo sát trực tiếp tại Hải Dương (ngày 18/8/2023) và tại Đà Nẵng (ngày 21/8/2023) để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cập nhật xác thực thông tin người tham gia với CSDL quốc gia về dân cư, qua đó đề xuất phương án xử lý cho các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Sau khảo sát, BHXH Việt Nam đã tổng hợp các trường hợp người tham gia chưa được cập nhật số ĐDCN/CCCD, hoặc đã có số ĐDCN/CCCD nhưng chưa được xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư gửi C06 hỗ trợ rà soát, làm sạch.

Bên cạnh đó, toàn quốc đã có 12.597 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 98,2% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với trên 43 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip phục vụ làm thủ tục KCB BHYT. Đã triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia: Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 26.144 thẻ BHYT thông qua dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng" thông qua Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 143.245 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3.028 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua 2 nhóm DVC liên thông "Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí".

Tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 244.258 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ. Đối với DVC “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện”, BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia từ ngày 19/1/2023. Tính đến ngày 15/8/2023, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 3.724 giao dịch đăng ký đóng BHXH tự nguyện.

Đối với DVC “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, ban hành DVC trực tuyến, đã triển khai trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia ngày 13/7/2023. Tính đến ngày 14/9/2023, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 26.144 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT thông qua DVC này.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Hiện trên toàn quốc có 1.140 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe với 1.156.323 dữ liệu được gửi; có 1.364 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 411.653 dữ liệu được gửi; có 488 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử với 4.184 dữ liệu được gửi.

Đáng chú ý, về việc tích hợp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thử nghiệm thành công việc sử dụng tài khoản định danh mức 2, đã kiểm tra an toàn, an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính thức…

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao theo Đề án 06, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Công an tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam chỉ đạo triển khai rà soát, cập nhật, xác thực thông tin số ĐDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT với CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm tra, rà soát dữ liệu hộ gia đình do hệ thống của BHXH Việt Nam gửi sang được xác thực đúng 100% với CSDL quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, chia sẻ thông tin công dân đang hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp đi định cư ở nước ngoài, xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích để phục vụ giải quyết các chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho NLĐ theo quy định của Luật BHXH. Hỗ trợ BHXH Việt Nam trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam tích hợp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Bộ TT-TT phối hợp với Bộ Công an ban hành quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết bị xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip và lưu trữ lịch sử truy vấn thông tin sinh trắc.

Bộ Y tế ban hành quy định về việc xác thực CCCD gắn chip khi đi KCB tại các cơ sở KCB BHYT để đảm bảo triển khai trên toàn quốc; ban hành hướng dẫn, quy định về việc liên thông dữ liệu từ cơ sở KCB tạo cơ sở cho việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID; hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở KCB điều chỉnh việc cập nhật dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử. Chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Công an sớm rà soát các công việc liên quan, đôn đốc các cơ sở KCB thực hiện liên thông 100% dữ liệu KCB, dữ liệu giấy khám sức khỏe, giấy chứng sinh, giấy báo tử có ký số, đảm bảo đúng quy định.

Bộ LĐ-TB&XH chia sẻ dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông- lâm- ngư nghiệp để đối soát khi thực hiện các DVC trực tuyến đóng BHXH tự nguyện, đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

NHNN Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại có cơ chế ưu đãi lâu dài (miễn, giảm các loại phí dịch vụ) cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp; có kế hoạch nâng cấp hạ tầng dịch vụ, số lượng, chất lượng hệ thống ATM, sớm triển khai mô hình đại lý ngân hàng… để đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ...

Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam hoàn thiện quy chế phối hợp- là cơ sở để triển khai kết nối chia sẻ, xác thực thông tin giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL do Bộ GD-ĐT quản lý.

Bộ Tư pháp chia sẻ dữ liệu khai sinh, dữ liệu khai tử do Bộ Tư pháp quản lý cho BHXH Việt Nam để phục vụ các nghiệp vụ của ngành BHXH Việt Nam và thực hiện các TTHC liên quan đến BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban ngành trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 Hà ThủyPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

PortalCatRight

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

PortalCatRight

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Nhận diện thách thức để đưa ra những giải pháp đột phá

Khi thầy, cô giáo “bén duyên” với BHYT

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Đã chi trả hơn 567 triệu đồng chế độ tử tuất cho thân nhân NLĐ

Các quốc gia tiếp tục bảo tồn, thúc đẩy và tôn trọng sự đa dạng văn hoá của nhau

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Lấy ý kiến đề xuất các nội dung sửa đổi Luật BHYT

Chi bộ Vụ Thanh tra-Kiểm tra tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu Di tích lịch sử K9

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong những tháng cuối năm

TP.HCM: Ký kết phối hợp tăng cường đưa chính sách BHYT đến sinh viên khối đại học, cao đẳng

Tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu

TP.HCM: Thông qua Nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm

Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2023: Xây dựng văn hóa an toàn người bệnh

ASIAD 19: 2 đội tuyển rút lui, Olympic Việt Nam có thể hưởng lợi

Bình Dương: Ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Chính sách nào hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể?

Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số

Tuyển Olympic Việt Nam ra quân tại Asiad 19: Thắng, mà lo nhiều

Hậu Giang: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444