BHXH Việt Nam triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Việt Nam triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 19/03/2024 12:26

Sáng 19/3, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng năm 2024. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam có Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; tại các điểm cầu địa phương có Giám đốc BHXH cấp tỉnh, huyện và cán bộ nghiệp vụ có liên quan trong toàn hệ thống.

Tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nêu rõ, trong những năm qua, Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác ứng dụng CNTT và chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Trong 9 lĩnh vực quan trọng của việc phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số, ATTT mạng và an ninh mạng được nêu thành một tiêu chí riêng bên cạnh các tiêu chí về xây dựng thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu số.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, BHXH Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hệ thống. “Chúng ta đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, được các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị, DN và người dân ghi nhận. Đây là niềm tự hào của toàn ngành BHXH Việt Nam”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong nỗ lực tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia và các đề án của Chính phủ liên quan đến chuyển đổi số, việc đảm bao ATTT mạng là nhiệm vụ quan trọng và đột phát để tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam, nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của ATTT mạng, Ban Cán sự Đảng cũng như lãnh đạo BHXH Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Ngày 15/3/2024 vừa qua, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ về tăng cường công tác bảo đảm ATTT mạng ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, Ban Cán sự Đảng đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ATTT mạng của Ngành; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, phân tích rõ các nguyên nhân, qua đó đề ra các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác bảo đảm ATTT mạng trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, hiện nay, Ngành đã được đầu tư và trang bị khá nhiều giải pháp, thiết bị ATTT giúp ngăn chặn các cuộc tấn công, bảo vệ hệ thống, chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong lĩnh vực ATTT, vấn đề rủi ro tác động đến hệ thống và tài sản thông tin, dữ liệu lại được khai thác từ chính những điểm yếu bên trong hệ thống, đặc biệt lại xuất phát từ chính nhận thức chưa đầy đủ, thiếu kỹ năng về ATTT của đội ngũ kỹ thuật và người sử dụng hệ thống trong các cơ quan, đơn vị.

“Toàn bộ các hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm nghiệp vụ và các giao dịch với tổ chức, cá nhân đều được thực hiện trên môi trường mạng. Cùng với đó, CSDL quốc gia về bảo hiểm đang từng bước hoàn thiện và được đưa vào khai thác, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương; cũng như việc triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ, chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, thì việc đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống thông tin của Ngành là một thách thức rất lớn trước những nguy cơ tấn công mạng, với kỹ thuật ngày càng tiên tiến, tinh vi của tội phạm công nghệ cao như hiện nay”- Tổng Giám đốc lưu ý.

Vì vậy, theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, nhằm nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ CBVC, NLĐ trong toàn Ngành, BHXH Việt Nam đã phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách ATTT, tổ chức các hoạt động diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT; bồi dưỡng, tập huấn cho toàn bộ CBVC, NLĐ về công tác đảm bảo ATTT, nâng cao cảnh giác trước những hành vi lừa đảo, phòng ngừa các nguy cơ tấn công qua mạng. “Hội nghị được tổ chức lần này cũng nằm trong chương trình đó”- Tổng Giám đốc nói.

“Tôi đề nghị toàn bộ CBVC, NLĐ tham gia hội nghị tập trung cao độ để cập nhật tình hình, phương thức phòng chống các nguy cơ tấn công mạng, đảm bảo an toàn thông tin mạng; cập nhật các kỹ năng, kiến thức của mình vào giải quyết những tình huống, sẵn sàng ứng phó trước các nguy cơ, sự cố do tấn công mạng gây ra đối với hệ thống thông tin của Ngành”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu.

Tăng cường an toàn, an ninh mạng

Tại Hội nghị, các chuyên gia của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục ATTT (Bộ TT-TT) đã chia sẻ một số nội dung về ATTT, an ninh mạng trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giai đoạn hiện nay và những rủi ro lộ lọt tài khoản, cách nhận diện, phòng chống. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh đã quán triệt Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ ngày 15/3/2024 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về tăng cường công tác bảo đảm ATTT mạng ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng nhận định, ATTT mạng là nhiệm vụ quan trọng và đột phá để tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo vệ sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam, nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết đã đánh giá khái quát các kết quả nổi bật của Ngành thời gian qua trong công tác bảo đảm ATTT mạng; đồng thời nêu một số tồn tại, hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành trong công tác đảm bảo ATTT mạng, Nghị quyết đặt mục tiêu: Toàn Ngành tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; chú trọng xây dựng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng; rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản quản lý và các quy định về an ninh mạng để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành BHXH Việt Nam; xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) cũng đã đánh giá tình hình bảo đảm ATTT ngành BHXH Việt Nam; việc quản lý, sử dụng tài khoản người dùng truy cập hệ thống thông tin; một số sự cố ATTT tại các đơn vị; trách nhiệm của CBVC, NLĐ trong thực hiện công tác bảo đảm ATTT mạng. Công tác phân loại, xác định, lập hồ sơ đề xuất cấp độ và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của ngành BHXH Việt Nam. Rà soát việc bảo đảm viên chức quản lý, viên chức thực hiện công tác bảo đảm ATTT mạng và kiện toàn lại Đội ứng cứu sự cố ngành BHXH Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá cao những chia sẻ đầy tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia đối với công tác bảo đảm ATTT mạng của ngành BHXH Việt Nam. Đồng thời, Tổng Giám đốc đề nghị cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc trao đổi, phối hợp giữa cán bộ chuyên trách ATTT mạng tại BHXH tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam với Trung tâm CNTT và giữa Trung tâm CNTT của BHXH Việt Nam với các đơn vị thuộc Bộ TT-TT, Bộ Công an để nâng cao khả năng sẵn sàng trước các cuộc tấn công mạng, bảo vệ hệ thống mạng, hạ tầng thông tin; nâng cao ý thức, trình độ, trách nhiệm cho CBVC về ATTT mạng để tiếp tục duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn và phát triển của Hệ thống thông tin ngành BHXH Việt Nam, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian tới, để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai một nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 398-NQ/BCSĐ về tăng cường công tác bảo đảm ATTT mạng ngành BHXH Việt Nam thành kế hoạch chi tiết để tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện. Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng, CBVC chuyên trách ATTT mạng của BHXH các tỉnh, thành phố để đội ngũ này làm lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATTT mạng tại các đơn vị.

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp kỹ thuật; thường xuyên giám sát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ATTT mạng; khoanh vùng, cô lập, khống chế các sự cố để giảm thiểu thiệt hại về tài sản thông tin, dữ liệu. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, vai trò của công tác bảo đảm ATTT mạng.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về tăng cường bảo đảm ATTT mạng; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ATTT mạng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng.

“Nêu cao ý thức phòng thủ chủ động, nhận diện thủ đoạn trong tấn công mạng; thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy trình, quy chế, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm ATTT mạng, để công tác ATTT mạng của Ngành tiếp tục có những bước tiến vượt bậc, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các hoạt động chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam”- Tổng Giám đốc yêu cầu.

Bích ThủyPortalCatRight

Thỏa ước an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

PortalCatRight

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

PortalCatRight

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện KCB BHYT trên địa bàn tỉnh An Giang

BHXH Việt Nam triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

Tuổi trẻ BHXH Việt Nam sôi nổi tham gia Hội thao chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tạp chí BHXH đạt giải Khuyến khích Gian trưng bày xuất sắc tại Hội Báo toàn quốc 2024

Báo chí bám sát thực tiễn đổi mới, nhịp đập của cuộc sống

Nhiều giải pháp, cách làm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, tạo lập niềm tin số và bảo vệ sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam

Báo chí dữ liệu- Chiến lược trong xây dựng nội dung vượt trội

Báo chí trong kỷ nguyên số sẽ không thể tách rời công nghệ

Phú Yên: Tập trung “làm nhanh, làm sớm” để đạt chỉ tiêu BHXH, BHYT được giao

Bưu điện Việt Nam: Hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Giáo viên Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) tại TP.HCM ngừng việc: Chậm đóng BHXH, BHYT trên 24,4 tỷ đồng

Bưu điện Việt Nam: Phát triển hơn 40.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trong ngày đầu ra quân

An Giang: Nhân rộng cách làm hiệu quả trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Gian trưng bày của Tạp chí BHXH thu hút công chúng và lan tỏa chính sách an sinh

Bàn giao BCH Quân sự và đơn vị tự vệ Cơ quan BHXH Việt Nam về BCH Quân sự quận Nam Từ Liêm

Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Báo Nhân Dân

Podcast tin nhanh, bản tin số 41

Tích cực đàm phán miễn thị thực song phương với các nước

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444