Đắk Lắk: Quyết tâm gia tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT trong năm 2024
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đắk Lắk: Quyết tâm gia tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT trong năm 2024

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 26/03/2024 14:37

Ngày 26/3, Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh H' Yim Kđoh- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì.

Tại Hội nghị, đại diện BHXH tỉnh Đắk Lắk, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, tỉnh Đắk Lắk có hơn 112.790 người tham gia BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện cũng thu hút 24.392 người tham gia; BHYT có 1.735.486 người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 92,7%/dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Có thể nói, tất cả chỉ tiêu phát triển người tham gia của Đắk Lắk trong năm qua đều vượt so với kế hoạch được giao.

Song song đó, cũng trong năm 2023, toàn tỉnh đã thu được hơn 3.864 tỷ đồng, đạt 103,12% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số tiền chậm đóng phải tính lãi là 117 tỷ đồng, chiếm 2,86%, thấp hơn so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao (2,87%).

Đồng thời, BHXH tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và đã ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra tại 270 đơn vị, đạt 102% số đơn vị được giao. Từ đó, đã ban hành quyết định XPVPHC đối với 5 đơn vị với số tiền 123 triệu đồng và ban hành 1 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC. Đặc biệt, qua công tác thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã chuyển nộp số tiền nợ đóng hơn 14,778 tỷ đồng; tỷ lệ thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 90% tổng số tiền nợ, cho thấy công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn Đắk Lắk đã phát huy hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cũng là điểm nhấn khi đã tổ chức, triển khai một cách toàn diện, phản ánh kịp thời các hoạt động liên quan đến tổ chức thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn…

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh cũng chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân chủ quan, khách quan, cũng như bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, bài học kinh nghiệm được rút ra gồm: Phải chủ động, nắm bắt kịp thời những quan điểm, định hướng chỉ đạo của cấp trên, những chính sách và quy định về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, từ đó, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời, đúng quy định của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ, Ngành trung ương. Đồng thời, thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chính sách BHXH, BHYT thông qua chế tài và truyền thông. Xác định chính sách BHXH, BHYT là một trong những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, xem đó là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh hình thức đối thoại trực tiếp, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH tỉnh. Phân công công việc rõ ràng và gắn trách nhiệm cho từng cán bộ; kịp thời khen thưởng, động viên đối với những cán bộ làm tốt và kiểm điểm những cán bộ làm không tốt, chưa tốt công khai, minh bạch.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra một số khó khăn cụ thể như: Số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt 63,01% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, số người tham gia BHXH bắt buộc mới đạt 97,9% so với kế hoạch UBND tỉnh giao; số người tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh còn thấp so với tiềm năng. Bên cạnh tình trạng các DN cố tình trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ; số người tham gia BHXH bắt buộc còn thấp so với tiềm năng; một số xã chưa chủ động trong công tác rà soát, phê duyệt người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình; tỷ lệ HSSV tham gia BHYT mới đạt 94,94%.

“Có thể nói công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp ở Đắk Lắk đã khá hoàn thiện. BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; 4 Phó Trưởng ban trong đó 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực. Từ đó, Ban Chỉ đạo cũng đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Trưởng ban phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, BHXH các huyện, thị xã phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập và duy trì tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn và chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo tại cấp xã. Hiện nay, tại tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 1 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 15/15 Ban Chỉ đạo cấp huyện và 184/184 Ban Chỉ đạo cấp xã; tất cả Ban chỉ đạo đều do Chủ tịch UBND các cấp làm Trưởng Ban Chỉ đạo và có thành viên là cán bộ văn hóa - xã hội). Đây là cơ sở để tiếp tục làm tốt công tác thúc đẩy phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tốt hơn” – ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn chia sẻ tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đặt ra mục tiêu cụ thể trong năm 2024 phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 93.5% dân số; số người tham gia BHXH so với LLLĐ trong độ tuổi đạt 14,67%; số người tham gia BH thất nghiệp so với LLLĐ trong độ tuổi đạt 10,82%; phấn đấu chỉ tiêu giảm nợ thấp hơn tỷ lệ nợ do BHXH Việt Nam giao; kiểm soát chi KCB BHYT đảm bảo trong phạm vi dự toán Chính phủ giao năm 2024; giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp kịp thời, đúng quy định; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu khác được giao...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H' Yim Kđoh- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, BHXH, BHYT là 2 chính sách lớn, quan trọng của Đảng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo và chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Vì vậy, để triển khai chính sách BHXH, BHYT được tốt nhất, bà H' Yim Kđoh cho rằng cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung phân tích, làm rõ hơn những vấn đề cần chỉ đạo tổ chức thực hiện về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là phát triển BHYT HSSV, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; xử lý nợ đọng BHXH, BHYT và kiểm soát chi phí KCB BHYT. Bên cạnh đó, tập trung rà soát và phê duyệt hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn từng xã để vận động, tuyên truyền tham gia BHYT. Nghiên cứu đề xuất trình HĐND ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Phạm Thọ - Phạm LoanPortalCatRight

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

PortalCatRight

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

PortalCatRight

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện KCB BHYT trên địa bàn tỉnh An Giang

Nhiều giải pháp, cách làm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

Tuổi trẻ BHXH Việt Nam sôi nổi tham gia Hội thao chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, tạo lập niềm tin số và bảo vệ sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam

Phú Yên: Tập trung “làm nhanh, làm sớm” để đạt chỉ tiêu BHXH, BHYT được giao

Thỏa nguyện an sinh

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Giáo viên Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) tại TP.HCM ngừng việc: Chậm đóng BHXH, BHYT trên 24,4 tỷ đồng

An Giang: Nhân rộng cách làm hiệu quả trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Bàn giao BCH Quân sự và đơn vị tự vệ Cơ quan BHXH Việt Nam về BCH Quân sự quận Nam Từ Liêm

Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Báo Nhân Dân

Podcast tin nhanh, bản tin số 41

Việt Nam quyết tâm chấm dứt bệnh lao vào năm 2035

Triển khai công tác cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả

Việt Nam nhận 51,5 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới nhờ giảm phát thải qua bảo tồn rừng

Vụ giáo viên Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) ngừng việc: Sở GD-ĐT TP.HCM vào cuộc

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao

Đảm bảo 100% người cao tuổi có thẻ BHYT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444