Triển khai công tác cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Triển khai công tác cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 26/03/2024 10:56

Trong Quý I năm 2024, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ, thống nhất công tác cải cách hành chính (CCHC) ở các lĩnh vực: Tổ chức hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ số.

Theo đó, đến nay, BHXH Việt Nam đã công khai 25/25 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng DVC quốc gia và Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024, toàn quốc đã tiếp nhận 4.681.756 hồ sơ và thực hiện giải quyết 4.437.919 hồ sơ, đạt 94,8% so với tổng số hồ sơ phải giải quyết. Số hồ sơ đang giải quyết 243.837 hồ sơ, chiếm 5,2 % so với tổng số hồ sơ phải giải quyết trong kỳ.

Trong Quý 1, BHXH Việt Nam đã bố trí đủ kinh phí để BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng (tháng 1 và tháng 2 năm 2024) cho hơn 3,3 triệu người hưởng.

Triển khai Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định CSDL quốc gia về bảo hiểm; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam và các Bộ, Ngành, địa phương. Đến nay, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an kết nối xác thực và chia sẻ thông tin liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với CSDL quốc gia về dân cư.

Đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 96 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý, trong đó có khoảng 87,75 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chiếm 97,3% tổng số người không tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với CSDL quốc gia về dân cư; phối hợp tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VneID, đến nay đã có hơn 15,4 triệu lượt truy vấn thông tin sổ BHXH thành công để tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ: kết nối, cung cấp thông tin trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống của BHXH Việt Nam đã kết nối, đồng bộ thông tin, dữ liệu đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ TT-TT triển khai thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố. Thực hiện việc tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh từ Bộ Tư pháp để thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn quốc; đã phối hợp với Bộ Tư pháp cung cấp 2 API tra cứu giấy chứng sinh, giấy báo tử và đã hoàn thành việc xây dựng API tiếp nhận dữ liệu khai tử từ hệ thống của Bộ Tư pháp sang hệ thống của Việt Nam.

Thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến: Trong quý I/2024, toàn Ngành đã tiếp nhận và xử lý hơn 4,3 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (tương đương 29,4 triệu hồ sơ gắn với từng NLĐ, chiếm 87,2% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận và xử lý).

Thực hiện Đề án 06, BHXH Việt Nam đã triển khai tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình. BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình, ban hành DVC, tích hợp, cung cấp DVC Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia từ tháng 7/2022. Hiện nay, DVC này đã được tích hợp chung vào DVC “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”.

Thực hiện liên thông “Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử- Xóa đăng ký thường trú- Trợ cấp mai táng phí”: Tính đến nay, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 718.407 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trong đó đã xử lý 714.072 hồ sơ (99,4%), đang xử lý 4.335 hồ sơ (chiếm 0,6%); 9.116 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí, trong đó đã xử lý 8.855 hồ sơ (chiếm 97,1%), đang xử lý 261 hồ sơ (2,9%). BHXH Việt Nam đã và đang duy trì Tổ hỗ trợ BHXH tỉnh, thành phố triển khai 2 nhóm TTHC liên thông, hạn chế tối đa tình trạng xử lý hồ sơ chậm, muộn.

Thực hiện giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Bộ LĐ-TBXH chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam thực hiện: Đã tích hợp DVC Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVC quốc gia từ 12/4/2022. Tính đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 379.617 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

Triển khai DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, DVC Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện (bao gồm đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu; chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký; đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện). Đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 7.434 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện.

Đối với DVC Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (tích hợp DVC Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình vào DVC này): Tính đến nay, toàn Ngành đã tiếp nhận và xử lý 46.814 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT thông qua DVC này.

Triển khai ứng dụng VssID- BHXH số, tính đến nay, toàn Ngành đã phê duyệt gần 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập và sử dụng Cổng DVC BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID); đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) với ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID); đã triển khai chính thức từ 19/10/2023, đến nay đã có hơn 7,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập VssID.

Nhìn chung, những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút nguồn lực bên ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Trong thời gian qua, Ngành BHXH Việt Nam luôn xác định và quyết tâm thực hiện CCHC phải đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực, các khâu, triển khai thống nhất từ BHXH Việt Nam đến BHXH các tỉnh, thành phố. BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 đồng thời chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch.

Hà ThủyPortalCatRight

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

PortalCatRight

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

PortalCatRight

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện KCB BHYT trên địa bàn tỉnh An Giang

Nhiều giải pháp, cách làm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

Tuổi trẻ BHXH Việt Nam sôi nổi tham gia Hội thao chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, tạo lập niềm tin số và bảo vệ sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam

Phú Yên: Tập trung “làm nhanh, làm sớm” để đạt chỉ tiêu BHXH, BHYT được giao

Thỏa nguyện an sinh

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Giáo viên Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) tại TP.HCM ngừng việc: Chậm đóng BHXH, BHYT trên 24,4 tỷ đồng

An Giang: Nhân rộng cách làm hiệu quả trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Bàn giao BCH Quân sự và đơn vị tự vệ Cơ quan BHXH Việt Nam về BCH Quân sự quận Nam Từ Liêm

Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Báo Nhân Dân

Podcast tin nhanh, bản tin số 41

Sử dụng thuốc giãn mạch Nicorandil- Cần đề phòng những phản ứng có hại

Phát động Tháng Âm nhạc “Bài ca Điện Biên”

Phát hành bộ tranh cổ động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hong Kong: Người cao tuổi phục vụ tiệm café để điều trị bệnh sa sút trí tuệ

BHXH tỉnh Quảng Trị: Sôi nổi Giải cầu lông, bóng bàn, bida hướng đến các ngày lễ lớn năm 2024

Giới thiệu bộ tem “Kỷ niệm 1100 năm sinh Đinh Tiên Hoàng đế (924-979)”

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444