Đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 08/07/2024 08:34

Thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực tham gia, triển khai các hoạt động của Đề án 06 gắn với công tác chuyển đổi số y tế. Đẩy mạnh sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID trong chuyển tuyến KCB, dự kiến liên thông dữ liệu chẩn đoán hình ảnh trong chuyển tuyến KCB BHYT.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, theo Kế hoạch năm 2024, Bộ Y tế có 31 nhiệm vụ trọng tâm, thuộc 6 nhóm (5 nhóm nhiệm vụ theo Đề án 06 và nhóm nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành); trong đó có 26 nhiệm vụ có thời gian hoàn thành, 5 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Bộ Y tế được giao thêm 8 nhiệm vụ, đều có thời gian hoàn thành. Đến nay, Bộ Y tế đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, 30 nhiệm vụ đang triển khai.

Trong thông báo kết luận hội nghị giao ban của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 5/2024 số 2513/TB-TCTTKDA ngày 16/5/2024, Bộ Y tế có 8 nhiệm vụ được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Kết quả thực hiện, đối với công tác chỉ đạo điều hành, Bộ Y tế đã hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2024 của Bộ Y tế; xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia; xây dựng lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân phục vụ triển khai Đề án 06/CP, trong đó bao gồm các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân Bộ Y tế đã được giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017-2018; tập huấn, bồi dưỡng về an toàn, an ninh thông tin cho công chức, viên chức trên phần mềm đào tạo trực tuyến (MOOC).

Công tác hoàn thiện thể chế, Bộ Y tế đã thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú, phục vụ triển khai Đề án 06/CP. Bộ Y tế đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa đối với 54/73 TTHC, còn 19 TTHC phải thực hiện.

Tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định 104 của Chính phủ: Bộ Y tế phải công bố, công khai hoặc sửa đổi, bổ sung 34 TTHC liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú, hiện đã thực thi được 22 TTHC; còn 12 TTHC phải chờ sửa văn bản quy phạm pháp luật tại 2 Nghị định, 1 Thông tư liên tịch.

Liên quan đến TTHC, Bộ Y tế cho hay, việc thực hiện phân cấp trong giải quyết TTHC còn gặp một số khó khăn vướng mắc, đặc biệt là các TTHC trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, KCB đặt ra yêu cầu phải sửa từ các văn bản Luật nên đòi hỏi nhiều thời gian từ việc trình Quốc hội thông qua Luật và xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Một số phương án đơn giản hóa TTHC mà các TTHC này lại quy định tại các Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế và các bộ, ngành nên việc thực hiện sửa đổi bổ sung các văn bản này cũng không thể thực hiện ngay được...

Về triển khai giấy chuyển tuyến BHYT và giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID, Bộ Y tế đã đề nghị triển khai thí điểm trên toàn quốc sử dụng VNeID hoặc CCCD gắn chíp để thực hiện thủ tục khám lại, chuyển tuyến KCB BHYT, không yêu cầu người bệnh xuất trình các giấy tờ bắt đầu từ ngày 1/7/2024. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Cùng đó nhóm nhiệm vụ phục vụ phát triển công dân số triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID. Theo đó, mỗi người dân sẽ có 1 Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID tiến tới kết nối, liên thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế, tạo thuận lợi cán bộ y tế trong chẩn đoán, điều trị bệnh, người dân theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân.

Về triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, theo Bộ Y tế nhận thấy rõ vai trò, lợi ích của hồ sơ sức khỏe điện tử đối với công tác KCB, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đã phối hợp với UBND TP.Hà Nội, Bộ Công an, BHXH Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thí điểm tại TP.Hà Nội. Trong đó, Bộ Y tế đã hỗ trợ việc thiết lập hồ sơ sức khỏe thông qua ban hành văn bản, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở KCB chuyển dữ liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu cho TP.Hà Nội.

Sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, tháng 10/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4026/QĐ-BYT quy định các trường thông tin sức khỏe cá nhân hiển thị ứng dụng VNeID thí điểm trên địa bàn TP.Hà Nội, gồm 48 trường thông tin; đồng thời tích cực phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá thành công của TP.Hà Nội, để triển khai rộng rãi trên toàn quốc, ngày 21/05/2024, Bộ Y tế đã ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VneID tại Quyết định số 1332/QĐ-BYT. Văn bản này tạo hành lang pháp lý, hướng dẫn cụ thể các các địa phương triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VneID, trong đó có quy định 46 trường thông tin và nội dung thông tin hiển thị trên Sổ.

Đến nay, Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an và các địa phương, đơn vị liên quan đang mở rộng hỗ trợ các địa phương khác triển khai thiết lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, bao gồm TP.HCM, Bình Dương, Quảng Ngãi,..; tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID trong chuyển tuyến khám chữa bệnh, dự kiến liên thông dữ liệu chẩn đoán hình ảnh trong chuyển tuyến KCB BHYT.

Bộ Y tế cũng cho biết đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội bao gồm triển khai dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, KCB từ xa; triển khai đón tiếp người bệnh khám chữa bệnh BHYT bằng công nghệ xác thực sinh trắc học trên thẻ căn cước gắn chip tại các cơ sở KCB; nhân rộng kết quả triển khai các ứng dụng thuộc Đề án 06/CP do Bộ Công an đã triển khai thí điểm tại BVĐK Xanh Pôn...

Hà HùngPortalCatRight

Tập trung các giải pháp phát triển BHXH, BHYT trong 6 tháng cuối năm

Niềm vui của người dân khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Nhiều thành quả nổi bật trong thực hiện chính sách BHYT

Đổi mới các hình thức truyền thông BHXH, BHYT

Quốc hội chính thức thông qua Luật BHXH (sửa đổi) với sự đồng thuận cao

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hiệu quả chính sách BHYT

BHYT - cứu cánh cho những ca bệnh hiểm nghèo

Người hưởng lương hưu phấn khởi trước thông tin hưởng mức lương mới dự kiến từ 1/7

Phát huy hiệu quả các hình thức truyền thông trực tuyến về BHXH, BHYT

Đảm bảo quyền lợi BHYT tại các địa bàn ATK

Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Kiểm soát chi phí KCB BHYT: Đề cao trách nhiệm, sự minh bạch

Đồng hành, hỗ trợ người dân khó khăn xã Linh Thông vươn lên thoát nghèo

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Báo chí góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Đảm bảo an toàn thông tin ngành BHXH Việt Nam là ưu tiên hàng đầu

Thúc đẩy đà phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đảm bảo nguồn quỹ BHYT được sử dụng tối ưu, không lãng phí

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ sở KCB BHYT và cơ quan BHXH

BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu tích cực

Bắc Ninh: Đẩy mạnh các giải pháp tăng số người hưởng BHXH qua thẻ ATM

Quận Thanh Xuân: Đã có 85% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Phát huy hiệu quả cơ chế hỗ trợ người dân tham gia BHYT

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chính sách BHXH phát triển nhanh và có kết quả tốt

Nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Đưa chính sách BHXH đến gần với sinh viên

NLĐ nhận BHXH một lần: Cân nhắc để tránh rủi ro khi hết tuổi lao động

BHXH TP.Hà Nội: Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ sớm giải quyết chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

PortalCatRight

Gia Lai: Nhân rộng mô hình giúp chị em phụ nữ tham gia BHYT

Bệnh nhân mắc bệnh mạn tính: Có “nới” thời gian tái khám?

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

NLĐ đừng tự đưa mình vào thế khó

“Bất ngờ” Cù Lao Dung

Nguyễn Công Nhân- Anh bảo vệ “tay ngang”

Mở quyền lợi, tăng tiếp cận dịch vụ KCB BHYT cho người dân

Đồng lòng phục vụ nhân dân

Chuyện hạnh phúc ở một doanh nghiệp

“Lưới an sinh” cho lao động phi chính thức: Cách hóa giải vướng mắc

Luật BHXH (sửa đổi): Hướng đến bảo vệ mọi người lao động

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

Thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở Quảng Nam: Sức lan tỏa từ Nghị quyết 41

Phú Thọ- Hướng đến an sinh bền vững

Điện Biên- Viên ngọc sáng nơi cực Tây Tổ quốc

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

PortalCatRight

Thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình

Ngành BHXH Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới: Nhanh chóng, chính xác

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2024

Những điểm mới trong Luật BHXH (sửa đổi)

Thành tựu BHYT toàn dân

Dự kiến 10 khoản trợ cấp BHXH tăng theo mức lương cơ sở mới từ 1/7/2024

Thông điệp Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Trình tự đăng ký cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Danh mục dịch vụ công toàn trình ngành BHXH Việt Nam

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024

Người dân và doanh nghiệp thụ hưởng tiện ích từ Đề án 06

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Hành trình tri ân “miền đất lửa” anh hùng

Quảng Nam: Xã đầu tiên tham gia BHXH tự nguyện cho Tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW tới hơn 1,28 triệu đảng viên

Gia Lai: Nhân rộng mô hình giúp chị em phụ nữ tham gia BHYT

Đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế

VietinBank ra mắt Website mới

Đề án 06 là nhiệm vụ then chốt, quan trọng và là “điểm sáng” của chuyển đổi số quốc gia

BHYT- cộng đồng chia sẻ rủi ro

Toàn quốc có 74% số người nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị

Ngành BHXH Việt Nam: Gia tăng “gam màu sáng” trong bức tranh an sinh xã hội

Bắc Ninh: Hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Hoà nhạc ngoài trời tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bà Rịa-Vũng Tàu: Ra quân diện rộng thu hút gần 1.500 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT

Công ty Hoàng Sinh (Bình Dương): Nhiều công nhân ngừng việc đòi lương và BHXH, BHYT

Trường hợp kỳ lạ và đặc biệt của Gareth Southgate: Thiên tài hay may mắn!?

Nhiều thách thức trong nâng cao chất lượng dân số

Podcast tin nhanh, bản tin số 56

Bảo đảm an sinh xã hội, cấp phát hơn 26,2 triệu thẻ BHYT miễn phí

Chuyên gia y tế khuyến cáo cách phòng bệnh bạch hầu

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường rà soát, ngăn dịch bạch hầu bùng phát

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444