Ủy ban Xã hội của Quốc hội họp tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự án Luật BHXH (sửa đổi)
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Ủy ban Xã hội của Quốc hội họp tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 03/05/2024 13:01

Trong 2 ngày 3-4/5, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12 xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban, chuẩn bị công tác phục vụ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thúy Anh- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, đây là Phiên họp có khối lượng công việc tương đối lớn, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Xã hội, để chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Xã hội sẽ tiến hành thẩm tra đối với Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Phiên họp của Ủy ban Xã hội thảo luận về Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

"Đây là Dự án Luật tương đối khó và phức tạp, nên Ủy ban Xã hội đã thực hiện tương đối cẩn trọng, kỹ càng để vừa bảo đảm chính sách BHXH đi đúng đường lối, chủ trương của Đảng, vừa đáp ứng yêu cầu được bảo đảm an sinh xã hội của người dân, NLĐ. Mặt khác, cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Xã hội xem xét, cho ý kiến thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; tham gia thẩm tra, góp ý kiến với một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7"- bà Thúy Anh nhấn mạnh.

Về công tác giám sát, phiên giải trình về “trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” sẽ diễn ra vào sáng 4/5/2024. Đây là phiên giải trình đầu tiên của Ủy ban Xã hội khóa XV với nội dung đang được xã hội và cử tri rất quan tâm hiện nay về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ủy ban Xã hội cũng sẽ thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; cho ý kiến Dự thảo Báo cáo giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về dược.

Ngoài ra, Ủy ban Xã hội cũng sẽ cho ý kiến tham gia thẩm tra các Báo cáo: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán NSNN năm 2023, kết quả thực hiện Kế hoạch, dự toán những tháng đầu năm 2024 và dự kiến đến cuối năm 2024; kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 thuộc lĩnh vực của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế phụ trách.

Ông Đặng Thuần Phong- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội trình bày Báo cáo tại Phiên họp

Ngay sau khai mạc, Ủy ban Xã hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), ông Đặng Thuần Phong- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, về điều kiện người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng BHXH, chưa đủ 20 năm đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần (Điểm đ, Khoản 1 Điều 74 và Điểm đ, Khoản 1 Điều 107), ngoài các trường hợp giải quyết hưởng BHXH một lần tương tự quy định tại Điều 60 của Luật BHXH hiện hành, đối với người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần, Dự thảo Luật do Chính phủ trình Quốc hội 2 phương án.

Đa số ý kiến trong quá trình chỉnh lý, góp ý Dự thảo Luật cho rằng, phương án 1 do Chính phủ trình có ưu điểm như: Cơ bản bảo đảm kế thừa quy định hiện hành, không gây sự xáo trộn trong xã hội (không làm ảnh hưởng nhiều đến khoảng 18 triệu người đang tham gia BHXH); hướng tới tiếp cận theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về BHXH; hạn chế được tình trạng một người tham gia BHXH có nhiều lần hưởng BHXH một lần thời gian qua (giai đoạn 2016-2022 đã có gần 25% số lượt người rút BHXH một lần đã rút từ 2 lần trở lên).

Về lâu dài, nếu quy định theo phương án 1 sẽ góp phần giúp tăng số người được thụ hưởng các chế độ BHXH từ chính quá trình tích lũy thông qua tham gia BHXH của mình và giảm gánh nặng cho cả xã hội cũng như NSNN sau này khi phải cân đối nguồn lực để thực hiện các chính sách, chế độ mang tính chất bảo trợ xã hội. Điểm hạn chế của phương án này là còn có sự so sánh giữa những NLĐ tham gia trước và sau khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực. Tuy nhiên, Dự thảo Luật được xây dựng theo hướng cải cách và mang tính cách mạng, nhằm thể chế hóa toàn diện quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, nên sẽ không thể tránh khỏi việc có sự khác nhau giữa các nhóm đối tượng trước cải cách và nhóm đối tượng sau cải cách.

Về chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc và biện pháp xử lý, tiếp thu ý kiến ĐBQH về việc áp dụng các chế tài xử lý, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng: Chưa quy định chế tài ngừng sử dụng hóa đơn, bởi việc áp dụng chế tài này đồng nghĩa với việc DN dừng mọi hoạt động kinh doanh, không còn cơ hội tạo nguồn thu và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của DN. Từ đó, vô hình chung sẽ ảnh hưởng tới cả NLĐ, thậm chí khiến NLĐ mất việc làm, mất nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, cũng chưa có giải pháp hỗ trợ DN từng bước khắc phục việc chậm đóng và chưa xử lý được vướng mắc khi DN chậm đóng, trốn đóng BHXH nhưng vẫn phát sinh và duy trì nghĩa vụ nộp thuế.

Dự thảo Luật cũng quy định chế tài tạm hoãn xuất cảnh theo hướng dẫn chiếu quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; cũng như bổ sung Khoản 2, Điều 140 để sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 1, Điều 28 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13) theo hướng bổ sung đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh như sau: “Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc người đại diện cho tổ chức đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHXH”.

Ông Đào Ngọc Dung- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phát biểu ý kiến về việc chỉnh lý các quy định của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Phát biểu ý kiến về việc chỉnh lý các quy định của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), ông Đào Ngọc Dung- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh, về nội dung quy định liên quan đến điều kiện hưởng BHXH một lần, mục tiêu đặt ra là giữ chân được NLĐ, hạn chế tối đa việc rút BHXH một lần nhưng vẫn bảo vệ đầy đủ quyền, lợi ích của NLĐ. Đối với nội dung này, Chính phủ trình 2 phương án. Theo phương án 1, NLĐ được chia làm 2 nhóm: Nhóm 1 tiếp tục được áp dụng hưởng BHXH một lần như quy định tại Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ (NLĐ tham gia BHXH trước khi Luật có hiệu lực- dự kiến trước thời điểm 1/7/2025).

Sự khác biệt của Dự thảo Luật với quy định hiện hành là, nếu NLĐ lựa chọn bảo lưu, không nhận BHXH một lần, thì khi đến tuổi nghỉ hưu mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu (có tích lũy thời gian đóng BHXH không đủ 15 năm) và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, thì có thể được lựa chọn hưởng các quyền lợi bổ sung (hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính phần bảo lưu của mình trong thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến trước tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (75 tuổi); trong thời gian này thì được NSNN đóng BHYT và nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng...). Dự thảo Luật vẫn quy định, nếu NLĐ không nhận trợ cấp hằng tháng, thì nhận BHXH một lần- nhưng sẽ mất đi cơ hội được nhận các quyền lợi bổ sung nêu trên. Trong khi đó, với nhóm 2- NLĐ tham gia BHXH từ ngày Luật có hiệu lực trở đi, thì không được áp dụng quy định này.

Theo phương án 2, NLĐ được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng BHXH còn lại được bảo lưu để NLĐ tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ BHXH. “Cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên ngành, nghiên cứu sâu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Qua đó thấy rõ, mỗi phương án đều có nhưng ưu điểm, khuyết điểm đặc thù, song có nhiều ý kiến cho rằng, quy định như phương án 1 có nhiều ưu điểm hơn, phù hợp hơn với tình hình hiện tại”- ông Dung nhấn mạnh.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã phát biểu, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung quan trọng của Dự thảo luật như: Chậm đóng BHXH bắt buộc, trốn đóng BHXH bắt buộc và biện pháp xử lý; cơ chế đặc thù để bảo vệ NLĐ trong trường hợp người SDLĐ không còn khả năng đóng BHXH cho NLĐ; BH hưu trí bổ sung; khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHXH của cơ quan hành chính nhà nước...

Kết luận nội dung thảo luận, bà Nguyễn Thúy Anh- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các đại biểu, cũng như đại diện các cơ quan hữu quan nhằm đảm bảo Dự án Luật đạt chất lượng cao, đáp ứng các mục tiêu đề ra khi xây dựng, sửa đổi luật. Đồng thời, bà Thúy Anh cũng cho biết, các ý kiến này sẽ là cơ sở để tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Luật, để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tiếp tục xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7.

Vũ ThuPortalCatRight

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Người dân đồng tình hưởng ứng

Hành trình tri ân tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Đoàn công tác BHXH Việt Nam

Hiệu quả triển khai BH thất nghiệp

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Cần thêm cơ chế hỗ trợ người khuyết tật tham gia BHXH

15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

PortalCatRight

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

PortalCatRight

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phạt tù 3 công nhân sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả

Ủy ban Xã hội của Quốc hội họp tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Podcast tin nhanh, bản tin số 47

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai

Những chiến công tô thắm lịch sử dân tộc

Tưởng nốt ruồi “phong thủy”, hoá ung thư sắc tố da

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngăn ngừa, xử lý nghiêm thực phẩm không đảm bảo an toàn

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Người dân đồng tình hưởng ứng

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Podcast tổng hợp tuần 1 tháng 5/2024

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng thẻ kép quốc tế VietinBank Eliv3

Khai mạc Giải Bóng đá Công chức, viên chức, người lao động năm 2024

Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khẩn trương phối hợp giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ

Khối Thi đua số 5 (BHXH Việt Nam) phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Khắp châu Á chịu nắng nóng dữ dội

An Giang: Xuất hiện đối tượng mạo nhận cán bộ BHXH để lừa người dân

Bình Dương: Gần 11.000 NLĐ làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ

Tây Ninh: Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ từ Hội thi “Tuyên truyền viên BHXH, BHYT”

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444