Xây dựng đạo đức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp trong thực hiện BHXH, BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Xây dựng đạo đức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp trong thực hiện BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 23/05/2024 08:19

Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 889-KH/BCSĐ triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

Nâng cao nhận thức của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân, DN thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với các DN để giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách. Qua đó, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN, giúp doanh nhân là chủ DN thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW

Tổ chức thường niên gặp mặt cộng đồng DN, doanh nhân tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc để kịp thời động viên, khuyến khích, biểu dương các tấm gương doanh nhân, DN tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ DN với người lao động trong việc thực hiện, chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Khuyến khích đội ngũ doanh nhân phấn đấu, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm xã hội, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội từ thiện.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức, DN khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH. Tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển người tham gia; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật BHXH; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn. Tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật BHYT, Luật Dược và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện các giải pháp tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC theo thẩm quyền; tập trung rà soát các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai toàn diện việc chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam; hoàn thiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan. Tạo điều kiện để DN không phải cung cấp thông tin thủ công, nhiều lần cho cơ quan BHXH, tiết kiệm thời gian, chi phí cho DN. Tạo điều kiện thuận lợi cho DN, doanh nhân tham gia đóng góp ý kiến và tham vấn quá trình xây dựng, phản biện chính sách cũng như đề xuất hoặc kiến nghị các bất cập trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Xây dựng đạo đức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ doanh nhân thực hiện trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BH thất nhiệp đầy đủ, kịp thời cho người lao động theo quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ giải quyết hưởng, chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động; khuyến khích, vận động người lao động trong doanh nghiệp nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng chủ trương, định hướng của Nhà nước. Khuyến khích doanh nhân, DN thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội như mua thẻ BHYT, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thân nhân người lao động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng đối với việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ”.

Đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH. Tăng cường công tác chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp người dân và DN về chế độ, chinh sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp qua các kênh trực tiếp và gián tiếp. Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT đối với sự phục vụ của ngành BHXH Việt Nam để kịp thời có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ, mang lại sự hài lòng ngày càng cao cho cá nhân, tổ chức.

Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW tại đơn vị mình.

Minh ĐứcPortalCatRight

Ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

BHXH các địa phương: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 5/2024: Triển khai mạnh các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Người dân đồng tình hưởng ứng

Hành trình tri ân tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Đoàn công tác BHXH Việt Nam

Hiệu quả triển khai BH thất nghiệp

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Cần thêm cơ chế hỗ trợ người khuyết tật tham gia BHXH

15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

PortalCatRight

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

Thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở Quảng Nam: Sức lan tỏa từ Nghị quyết 41

Phú Thọ- Hướng đến an sinh bền vững

Điện Biên- Viên ngọc sáng nơi cực Tây Tổ quốc

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

PortalCatRight

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm

Sóc Trăng: Tín hiệu tích cực trong ngày đầu ra quân phát triển BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: 5 nhóm tiện ích phục vụ thiết thực người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

BHXH toàn dân: Từ Nghị quyết đến thực tiễn

Hậu Giang: Tổng lực giải pháp để phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Gỡ khó trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh ứng dụng CSDL quốc gia về dân cư chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Cán bộ, đảng viên ngành BHXH Việt Nam tăng cường tính tiên phong, gương mẫu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng và kêu gọi mọi người tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng

Quyết liệt chuyển đối số lĩnh vực BHXH, BHYT: Lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ

Cần đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá vào chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương

Podcast tin nhanh, bản tin số 49

Thác Bản Giốc được bình chọn trong TOP 21 thác nước đẹp nhất thế giới

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444