Bộ Y tế yêu cầu triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Bộ Y tế yêu cầu triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ BHYT

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 08/11/2023 19:44

Bộ Y tế có Văn bản số 7221/BYT-BH ngày 7/11/2023 gửi BHXH Việt Nam; Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành; Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, đề nghị chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, và sẽ có hiệu lực thi hành từ 3/12/2023. Nghị định 75 đã sửa đổi, bổ sung 10 nội dung, 3 biểu mẫu và bãi bỏ 4 khoản so với Nghị định 146, theo hướng mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng BHYT như: Mở rộng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT; tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng KCB BHYT cho một số nhóm đối tượng; bãi bỏ quy định về Tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT...

Để triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện một số nội dung chuẩn bị điều kiện thực hiện. Cụ thể, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai và đôn đốc thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý, phụ trách; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người có thẻ BHYT để người dân biết và thực hiện đúng quy định.

Đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; thực hiện điều chỉnh mức hưởng cho người tham gia BHYT quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP lên mức hưởng 100% theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP;

BHXH Việt Nam hướng dẫn, tổ chức việc thanh toán bổ sung các chi phí KCB BHYT của cơ sở KCB vượt tổng mức thanh toán từ ngày 1/1/2019 theo quy định tại khoản 8 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Song song với đó, tham mưu, hướng dẫn theo thẩm quyền, tập huấn, tổ chức thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về việc lập, giao dự toán đến BHXH cấp tỉnh và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tới cơ sở KCB bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH Việt Nam tăng cường thực hiện công tác giám định và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc tiếp nhận, giám định và phản hồi kịp thời cho cơ sở KCB về dữ liệu KCB BHYT. Cần bảo đảm chính xác, an toàn, bảo mật thông tin và quyền lợi của các bên liên quan. Chủ động rà soát, phát hiện và gửi thông tin cảnh báo kịp thời cho cơ sở KCB BHYT về các chi phí KCB BHYT tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở KCB cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để cơ sở KCB thực hiện kiểm tra, xác minh và điều chỉnh phù hợp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT.

Đối với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ thuộc Bộ Y tế, yêu cầu tổ chức rà soát, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật; các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về KCB BHYT; dược, trang thiết bị, vật tư y tế; giá dịch vụ KCB; mua sắm, đầu thầu, quản lý và sử dụng tài sản công để bảo đảm hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng, khả thi cho hoạt động KCB BHYT và công tác giám định chi phí KCB BHYT.

Các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong KCB, mua sắm, đấu thầu, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, KCB và các quy định của Nghị định 75/2023/NĐ-CP; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Nhằm duy trì tỷ lệ tham gia BHYT của tỉnh, thành phố đã đạt được và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia BHYT, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị này phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách về BHYT phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương; hỗ trợ mức đóng BHYT; xác định đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ cùng chi trả chi phí KCB BHYT cho người tham gia BHYT theo quy định của khoản 3 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP. Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Đối với các BV, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành và các cơ sở KCB trong toàn quốc, Giám đốc các cơ sở KCB chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, KCB, mua sắm, đầu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan để bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Các cơ sở chủ động rà soát, ban hành, cập nhật kịp thời các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, các biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT theo thẩm quyền; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát xác minh các chi phí KCB BHYT tăng cao tại cơ sở theo kiến nghị, cảnh báo của cơ quan BHXH và điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh BHYT, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Thái AnPortalCatRight

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

PortalCatRight

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Các đại biểu cùng hiến kế để thiết kế chính sách BHXH tối ưu nhất

Quốc hội nghe báo cáo về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH một lần- Lịch sử và góc nhìn từ chính sách

TP.HCM: Một trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp mức cao nhất hơn 23 triệu đồng/tháng

Ưu tiên xếp lương cho giáo viên cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Hoàn thành xong danh mục vị trí việc làm cho cải cách tiền lương

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói hỗ trợ phục hồi kinh tế- xã hội

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Toàn ngành BHXH Việt Nam quyết liệt triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm

Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch Covid-19

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Lại xuất hiện đối tượng lừa đảo khi người dân lấy lại mật khẩu VssID

Podcast tin nhanh, bản tin số 22

Chính sách BHXH một lần: Kinh nghiệm từ một số quốc gia

Ngành BHXH Việt Nam: Tập trung rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023 trong Đề án 06

Agribank đồng hành, chung tay phát triển kinh tế tập thể

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Phải khắc phục bằng được việc thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế và làm tốt công tác an sinh xã hội

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444