Đôn đốc đơn vị SDLĐ đảm bảo chế độ BHXH cho công nhân mắc bụi phổi silic
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Đôn đốc đơn vị SDLĐ đảm bảo chế độ BHXH cho công nhân mắc bụi phổi silic

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 10/11/2023 23:44

BHXH huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã thực hiện rà soát việc giải quyết các chế độ BHXH, tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), BH thất nghiệp, BHYT đối với NLĐ làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến; phối hợp với đơn vị SDLĐ hướng dẫn NLĐ các thủ tục hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. Đây là công ty có 14 người mắc bụi phổi silic và các bệnh liên quan đến phổi, trong đó đến nay có 5 người đã tử vong...

Nhiều vi phạm an toàn lao động, chính sách BHXH, BHYT

Công ty TNHH Châu Tiến được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2005 tại khu A, Khu công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, chuyên sản xuất kinh doanh là sản xuất bột đá.

Từ tháng 2/2023, UBND huyện Nghi Lộc đã tiếp nhận đơn thư của công dân phản ánh tình trạng nhiều công nhân đã làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) bị bệnh bụi phổi, có người đã tử vong. Tính đến thời điểm tháng 4/2023, đơn thư phản ánh có 9 công nhân đã làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến đều bị bệnh phổi, 4 người đã mất và 5 người đang phải điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương.

Ngày 12/05/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra Công ty TNHH Châu Tiến. Nội dung kiểm tra gồm: kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BNN, môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động; thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ. Mốc thời gian kiểm tra: từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm kiểm tra.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử phạt hành chính DN này với một số vi phạm trong chấp hành pháp luật về BNN, môi trường lao động, quan trắc môi trường. Công ty đã không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe NLĐ; Không tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho NLĐ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trong khi đó, kết quả phân tích của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cho thấy hàm lượng silic tự do trong nguyên liệu và thành phẩm cao trên 99%...

Kết quả kiểm tra về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, TNLĐ- BNN cho NLĐ tại Công ty TNHH Châu Tiến cũng cho thấy: Tổng số lao động tại thời điểm kiểm tra là 34 người. Công ty có tham gia BHXH bắt buộc cho NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH. Tuy nhiên, có tình trạng NLĐ được Công ty giao kết HĐLĐ, thực tế làm việc, có hưởng lương là đối tượng đóng BHXH bắt buộc nhưng Công ty không đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định. Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại công ty có sự chênh lệch với mức lương chính trên bảng lương trích đóng BHXH cho NLĐ (chỉ áp dụng mức lương tối thiểu vùng để đóng BHXH)

Theo kết quả rà soát của BHXH tỉnh Nghệ An tại thời điểm này: Trong 4 NLĐ đã mất, có một người đã nhận chế độ BHXH một lần trước đó nên thân nhân không được giải quyết chế độ chế độ tử tuất, còn lại có 3 thân nhân nhận chế độ tử tuất. Trong 5 NLĐ đang điều trị cũng có một người đã nhận chế độ BHXH một lần...

Kiến nghị của NLĐ, và thân nhân NLĐ được Đoàn kiểm tra tổng hợp gồm: đề nghị Công ty TNHH Châu Tiến bồi thường, trợ cấp cho NLĐ bị bệnh nghề nghiệp đã mất, chế độ trợ cấp cho thân nhân NLĐ đã mất, những người đang bị bệnh và đảm bảo quyền lợi, an toàn cho người đang làm việc. Đề nghị được đi khám BNN, giám định mức suy giảm khả năng lao động. Công ty TNHH Châu Tiến hỗ trợ tiền KCB, điều trị và giải quyết các chế độ cho NLĐ; hỗ trợ kinh phí cho người bệnh và bù đắp chi phí không đóng bảo hiểm. Đề nghị các cơ quan chức năng giúp đỡ để được hưởng các chế độ độc hại mà Công ty TNHH Châu Tiến gây ra và được hưởng các chế độ theo quy định...

Với các căn cứ này, ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 6726/UBND-VC về việc xử lý kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Công ty TNHH Châu Tiến, huyện Nghi Lộc. Trong đó giao BHXH tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty TNHH Châu Tiến phải khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ. Yêu cầu lập hồ sơ, danh sách NLĐ, phối hợp cơ quan BHXH huyện Nghi Lộc và Cơ quan BHXH quản lý địa bàn có liên quan thực hiện truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, TNLĐ-BNN theo đúng quy định. Liên hệ với NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH đã làm việc tại Công ty, hiện nay nghỉ việc, chuyển đi làm việc khác để lập hồ sơ truy đóng BHXH theo quy định. Hướng dẫn thân nhân NLĐ, và NLĐ bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động lập hồ sơ hưởng các chế độ do BHXH chi trả theo quy định... Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Y tế: Tổ chức điều tra bệnh nghề nghiệp đối với 4 NLĐ đã mất; Thực hiện xác định bệnh nghề nghiệp cho 5 NLĐ đang điều trị bệnh bụi phổi silic và 5 NLĐ có liên quan đến bệnh phổi đã được báo cáo trước đó. Tổ chức giám định mức suy giảm khả năng lao động ngay sau khi có kết quả xác định bệnh nghề nghiệp cho 10 người trên...

Đồng thời, ngày 23/8/2023, UBND tỉnh Nghệ An cũng có công văn số 7074/UBND-VX gửi Tổng Giám đốc Công ty TNHH Châu Tiến yêu cầu thực hiện nghĩa vụ của người SDLĐ và khắc phục hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người SDLĐ đối với NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 38, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Có các chính sách hỗ trợ khác đối với NLĐ/thân nhân NLĐ bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động đã và đang làm việc tại Công ty. Yêu cầu chấp hành đúng quy định của pháp luật về: giao kết Hợp đồng lao động; thời gian tham gia đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bắt buộc cho NLĐ; tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; lập hồ sơ truy đóng BHXH cho 10 NLĐ có căn cứ mức lương đóng BHXH thấp hơn thực tế...

Ngày 15/9, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Quyết định 215/QĐ-XPHC xử phạt hành chính với công ty Châu Tiến với tổng số tiền phạt là 116 triệu đồng...

Tập trung đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ

Để đảm bảo quyền lợi NLĐ, ngày 29/9/2023, BHXH tỉnh Nghệ An có văn bản số 2085/BHXH-TTKT gửi Công ty TNHH Châu Tiến; Giám đốc BHXH huyện Nghi Lộc, yêu cầu thực hiện kết luận của UBND tỉnh Nghệ An về kiểm tra Công ty TNHH Châu Tiến.

Cụ thể, BHXH tỉnh Nghệ An yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Châu Tiến thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời những nội dung chỉ đạo tại Công văn số 7074/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, TNLĐ-BNN. Đồng thời, yêu cầu Công ty hướng dẫn thân nhân NLĐ, và NLĐ bị TNLĐ-BNN lập hồ sơ hưởng các chế độ do BHXH chi trả theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc BHXH huyện Nghi Lộc phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Châu Tiến thực hiện các nghĩa vụ trên. Và phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Châu Tiến, thân nhân NLĐ/NLĐ bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động lập hồ sơ để giải quyết đầy đủ các chế độ cho NLĐ theo đúng quy định.

Theo kết quả tổng hợp ngày 2/11 của BHXH huyện Nghi Lộc, đơn vị này đã phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc Công ty TNHH Châu Tiến lập hồ sơ, thực hiện truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN đúng quy định đối với 10 lao động có căn cứ mức lương đóng BHXH thấp hơn thực tế, với số tiền truy thu trên 181 triệu đồng. Cũng theo kết quả rà soát của BHXH huyện Nghi Lộc, trong 10 trường hợp truy thu không có trường hợp nào đủ điều kiện giải quyết chế độ TNLĐ- BNN.

Đối với các trường hợp đã nghỉ việc tại đơn vị, theo kết quả rà soát: có 2 lao động (Bùi Đình Bình, Hoàng Văn Sơn) nằm trong danh sách NLĐ đang điều trị bệnh bụi phổi Silic đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. BHXH huyện Nghi Lộc đã phối hợp với đơn vị SDLĐ để hướng dẫn NLĐ bổ sung hồ sơ giải quyết chế độ, tuy nhiên, 2 lao động này vẫn chưa bổ sung được hồ sơ theo quy định. BHXH huyện Nghi Lộc cho biết: sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị để đôn đốc NLĐ và thân nhân NLĐ hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với 2 trường hợp đủ điều kiện nêu trên.

Theo BHXH tỉnh Nghệ An, hiện đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do Sở Y tế Nghệ An thành lập đã tổ chức khám sức khỏe, điều tra bệnh nghề nghiệp cho các công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến. Sau các bước thủ tục nhằm xác nhận bệnh nghề nghiệp cho các công nhân, thì hội đồng giám định y khoa sẽ giám định mức suy giảm khả năng lao động, từ đó có căn cứ hỗ trợ cho các công nhân. Đây cũng là căn cứ để cơ quan BHXH thực hiện chế độ TNLĐ- BNN cho NLĐ, bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng đã và đang chủ động rà soát, yêu cầu đơn vị SDLĐ thực hiện nghĩa vụ BHXH, BHYT... đồng thời hỗ trợ NLĐ hoàn thiện các thủ tục thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng của mình...

Thái AnPortalCatRight

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

PortalCatRight

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2026

Rà soát, hoàn thiện chính sách tiền lương, BHXH, BH thất nghiệp

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chưa có quy định về việc thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân khi ra ngoài mua thuốc

Trình Quốc hội sửa đổi các Luật để quyết vấn đề thuốc, VTYT, BHYT một cách căn cơ nhất

Ưu tiên xếp lương cho giáo viên cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Hoàn thành xong danh mục vị trí việc làm cho cải cách tiền lương

Hải Dương: Giám sát để nâng cao chất lượng KCB BHYT từ tuyến y tế cơ sở

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Đoàn công tác BHXH Việt Nam trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm tại Pháp và Bồ Đào Nha

Đôn đốc đơn vị SDLĐ đảm bảo chế độ BHXH cho công nhân mắc bụi phổi silic

Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch Covid-19

Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 11/2023

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Cảnh báo giả mạo số Tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng của cơ quan BHXH

BHXH tỉnh Hà Nam ký Quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn và LĐLĐ tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Võ thuật Trung Quốc và việc cải thiện sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi

2023 có thể nóng nhất trong 125.000 năm

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444