Hoàn thiện chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hoàn thiện chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 22/11/2023 18:20

Chiều ngày 22/11, BHXH Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Cơ sở khoa học hoàn thiện chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn. TS.Nguyễn Quốc Tuấn- Hiệu trưởng Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH là chủ nhiệm Đề tài. Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn- Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

Thuyết minh các nội dung cơ bản của Đề tài, TS.Nguyễn Quốc Tuấn- Hiệu trưởng Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH, Chủ nhiệm đề tài cho biết: Việt Nam là quốc gia đang phát triển, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp trong GDP luôn chiếm từ 22 đến 24%. Do vậy, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn được Đảng và Chính phủ coi là vấn đề cơ bản. Người nông dân không chi góp phần giữ vững an ninh lương thực quốc gia, ổn định xã hội, mà còn đưa nông nghiệp trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế quốc dân vượt qua khủng hoảng tài chính thể giới, suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như đại dịch Covid-19, góp phần đưa Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích.

BHXH Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Để hiện thực hóa quan điểm trên, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, như chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách dạy nghề, tạo việc làm, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách đất đai, các chính sách cho vay vốn ưu đãi... Trong đó, chính sách BHXH, BHYT đã được xác định là trụ cột chính đảm bảo ASXH nói chung và ASXH cho người nông dân nói riêng.

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Đảng khẳng định: BHXH là một trụ cột chính của hệ thống ASXH trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế; huy động các nguồn lực XH hướng tới bao phủ toàn dân; kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng- hưởng; công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật BHXH cho thấy, chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự đi vào cuộc sống, số đối tượng tham gia hằng năm có tăng, song vån chưa đáng kể so với tổng số đối tượng thuộc diện tham gia và so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Do vậy, “khoảng trống" về BHXH trong nông dân vẫn còn rất lớn.

“Nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT và chất lượng an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là đối với người nông dân ở nông thôn theo đúng chủ trương của Đảng đặt ra trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII thì việc nghiên cứu đề tài cấp Bộ Cơ sở khoa học hoàn thiện chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn trong giai đoạn hiện nay”, TS.Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.

TS.Nguyễn Quốc Tuấn trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu

Đề tài góp phần làm rõ cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn; nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn của một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Đồng thời, đề tài nghiên cứu và đánh giá thực trạng chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn Việt Nam từ 2008 đến nay; nghiên cứu đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách BHXH cho nông dân trong những năm tiếp theo.

Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH đối với người nông dân ở nông thôn. Cung cấp luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH đối với người nông dân ở nông thôn Việt Nam đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam và là tư liệu tham khảo cho những người quan tâm.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của Đề tài. Theo các thành viên Hội đồng, những kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu sẽ góp phần quan trọng trong việc làm rõ cơ sở khoa học hoàn thiện chính sách BHXH đối với người nông dân ở nông thôn. Từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách BHXH cho nông dân trong những năm tiếp theo.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn ghi nhận tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề tài. “Đây là một đề tài khó và phức tạp nhưng là rất cần thiết nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT và chất lượng an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là đối với người nông dân ở nông thôn theo đúng chủ trương của Đảng đặt ra trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII”- Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn cho biết.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn cũng đồng tình với các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng như: Cần làm sắc nét, nổi bật hơn tính cần thiết của Đề tài; bám sát đối tượng và mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của Đề tài và định hướng được các nội dung nghiên cứu theo hướng đưa ra các giải pháp hiệu quả... để việc nghiên cứu khoa học đi theo đúng định hướng, đảm bảo tính thực tiễn của Đề tài khi triển khai.

Hà HùngPortalCatRight

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Quỹ BHYT không “nợ” chi phí KCB của cơ sở y tế

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Hoàn thành các chỉ tiêu là trách nhiệm với người dân

Sớm nâng mức chuẩn trợ cấp, hưu trí xã hội và bao phủ BHYT cho người cao tuổi

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

Tập trung triển khai hiệu quả Nghị định 75/2023/NĐ-CP, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Mở ra nhiều cơ hội cho NLĐ

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp): Cần phải xử lý nghiêm minh, hiệu quả các vi phạm về BHXH

Podcast tin nhanh, bản tin số 24

Nhiều thách thức phát triển y tế cơ sở

Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Phát huy vai trò xung kích của báo chí để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ông Nguyễn Văn Sỹ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Podcast tổng hợp tuần 3 tháng 11/2023

Sửa đổi Luật BHXH để phù hợp với thực tiễn

Xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Tăng cường hợp tác để ứng phó với kháng thuốc tại Việt Nam

Ngân hàng thực phẩm và tình trạng mất an ninh lương thực ở Thái Lan

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444