Nâng cao chất lượng thông tin báo chí ngành BHXH Việt Nam
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Nâng cao chất lượng thông tin báo chí ngành BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 13/01/2023 17:06

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 (BHXH Việt Nam) họp tư vấn, đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam”- do bà Nguyễn Hải Hồng- Tổng Biên tập Tạp chí BHXH làm Chủ nhiệm. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày Báo cáo tóm tắt Đề tài, bà Nguyễn Hải Hồng cho biết, trong những năm qua, thông tin báo chí đã góp phần quan trọng trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đưa chính sách đến với người dân. Thông tin báo chí về BHXH, BHYT đăng tải trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng TTĐT BHXH Việt Nam và Trang TTĐT của BHXH các tỉnh, thành phố đã góp phần xây dựng và điều chỉnh các nghị quyết, chính sách, quyết định sát với thực tiễn.

Theo đó, nhiều chính sách, quyết định trong quá trình thực hiện bộc lộ một số hạn chế, hoặc do hoàn cảnh khách quan phát sinh những vấn đề mới, được báo chí phản ánh, cung cấp tư liệu, chứng cứ cho các cơ quan ban hành chính sách và cơ quan lãnh đạo quản lý thực hiện chính sách kịp thời điều chỉnh, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân.

“Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, mức độ phong phú của nội dung thông tin và mức độ phản biện xã hội của thông tin về lĩnh vực BHXH, BHYT vẫn còn những hạn chế nhất định; tình trạng thông tin báo chí về BHXH, BHYT thiếu chính xác vẫn còn xảy ra. Điều này đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với chính sách và việc tổ chức thực hiện chính sách, cũng như hiệu quả hoạt động của ngành BHXH Việt Nam”- bà Nguyễn Hải Hồng chia sẻ.

Bà Nguyễn Hải Hồng cho biết, trước yêu cầu phát triển của xã hội trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết về an sinh xã hội nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” đưa ra quan điểm, giải pháp ở tầm chiến lược về bảo đảm an sinh xã hội tiếp cận dựa trên quyền con người và khẳng định vai trò trụ cột chính của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH, trong đó đề ra mô hình BHXH mới từ đơn tầng sang đa tầng, mở ra thời kỳ mới để mọi người dân đều được tham gia vào hệ thống BHXH. Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH.

“Vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam” nhằm làm rõ thực trạng chất lượng thông tin báo chí của Ngành trong thời gian qua; ý nghĩa, hiệu quả tác động của thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam với việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, vai trò định hướng dư luận… là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của đất nước. Thông qua đó, đề xuất được những giải pháp phù hợp, khả thi để nâng cao hiệu quả của thông tin báo chí ngành BHXH Việt Nam nói chung và đặc biệt trên các ấn phẩm của Tạp chí BHXH nói riêng”- bà Nguyễn Hải Hồng khẳng định.

Cũng theo bà Nguyễn Hải Hồng, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu thực trạng chất lượng thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, giới thiệu về 3 sản phẩm báo chí truyền thông của Ngành là Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Cổng TTĐT của BHXH Việt Nam. Đáng chú ý, trong phần khảo sát thông tin báo chí của Ngành, nhóm nghiên cứu tiến hành tìm hiểu thực tiễn về nội dung, hình thức và việc quản lý thông tin báo chí; qua đó đánh giá ưu điểm và hạn chế của thông tin báo chí ngành BHXH Việt Nam...

Kết quả khảo sát là cơ sở và căn cứ khoa học cho nhóm tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp, trong đó có các nhóm giải pháp về nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam; về nội dung và hình thức thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam; về tổ chức bộ máy và con người thực hiện công tác thông tin báo chí.

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các sản phẩm báo chí mới của ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, có giải pháp đối với Kỳ BHXH, Kỳ ASXH, Tạp chí điện tử BHXH. Đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức trình bày các ấn phẩm Tạp chí BHXH theo hướng báo chí hiện đại, tác phẩm báo chí cần được trình bày dưới dạng đa phương tiện, kết hợp chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video, blog, video clip, infographic, motion graphic, các chương trình podcast…

Phát triển thêm các kênh thông tin của Tạp chí BHXH trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, youtube, tiktok, instagram..., trong đó tập trung mạnh vào việc phát triển fanpage facebook- do đây là kênh thông tin phổ biến với người sử dụng mạng xã hội Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục triển khai, phát triển thêm các kênh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội khác, giúp đa dạng hóa thông tin liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, tạo hứng thú cho người đọc, người xem...

Cùng với đó, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp mới như: Ứng dụng truyền thông sáng tạo, đa nền tảng trong thông tin báo chí về BHXH; ứng dụng CNTT trong công tác thông tin báo chí; đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường tính tự chủ của cơ quan báo chí của ngành BHXH Việt Nam…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đã được Ban Chủ nhiệm chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, trách nhiệm. Đề tài có kết cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu đặt ra, các chương mục bố cục hợp lý, nội dung đã khái quát được kinh nghiệm của các bộ, ngành liên quan về lĩnh vực này. Đồng thời, Đề tài đã nêu được thực trạng thông tin báo chí, đặc biệt đánh giá được các ưu điểm, nhược điểm để từ đó đề xuất các nhóm giải pháp tổng quát và cụ thể.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp, gợi mở một số nội dung để Ban Chủ nhiệm có thể bổ sung, hoàn thiện Đề tài, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí truyền thông của Ngành trong thời gian tới.

Nhất trí với những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề tài. “Thông qua các giải pháp đúc kết từ thực hiện hoạt động, Đề tài góp phần có cái nhìn rõ nét hơn về thực trạng chất lượng thông tin báo chí của Ngành; là những gợi ý cho các cơ quan báo chí, truyền thông của Ngành trong quá trình tìm kiếm những đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức của các tác phẩm báo chí”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nói.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và thống nhất nghiệm thu thông qua. “Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

Thủy HàPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

Hơn 97% cơ sở KCB BHYT đã hỗ trợ người dân KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Chú trọng xây dựng các mô hình, giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT

TP.HCM: Hơn 26.000 lượt đặt lịch trực tuyến làm việc với cơ quan BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444