LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Nâng cao chất lượng thông tin báo chí ngành BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 13/01/2023 17:06

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 (BHXH Việt Nam) họp tư vấn, đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam”- do bà Nguyễn Hải Hồng- Tổng Biên tập Tạp chí BHXH làm Chủ nhiệm. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày Báo cáo tóm tắt Đề tài, bà Nguyễn Hải Hồng cho biết, trong những năm qua, thông tin báo chí đã góp phần quan trọng trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đưa chính sách đến với người dân. Thông tin báo chí về BHXH, BHYT đăng tải trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng TTĐT BHXH Việt Nam và Trang TTĐT của BHXH các tỉnh, thành phố đã góp phần xây dựng và điều chỉnh các nghị quyết, chính sách, quyết định sát với thực tiễn.

Theo đó, nhiều chính sách, quyết định trong quá trình thực hiện bộc lộ một số hạn chế, hoặc do hoàn cảnh khách quan phát sinh những vấn đề mới, được báo chí phản ánh, cung cấp tư liệu, chứng cứ cho các cơ quan ban hành chính sách và cơ quan lãnh đạo quản lý thực hiện chính sách kịp thời điều chỉnh, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân.

“Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, mức độ phong phú của nội dung thông tin và mức độ phản biện xã hội của thông tin về lĩnh vực BHXH, BHYT vẫn còn những hạn chế nhất định; tình trạng thông tin báo chí về BHXH, BHYT thiếu chính xác vẫn còn xảy ra. Điều này đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với chính sách và việc tổ chức thực hiện chính sách, cũng như hiệu quả hoạt động của ngành BHXH Việt Nam”- bà Nguyễn Hải Hồng chia sẻ.

Bà Nguyễn Hải Hồng cho biết, trước yêu cầu phát triển của xã hội trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết về an sinh xã hội nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” đưa ra quan điểm, giải pháp ở tầm chiến lược về bảo đảm an sinh xã hội tiếp cận dựa trên quyền con người và khẳng định vai trò trụ cột chính của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH, trong đó đề ra mô hình BHXH mới từ đơn tầng sang đa tầng, mở ra thời kỳ mới để mọi người dân đều được tham gia vào hệ thống BHXH. Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH.

“Vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam” nhằm làm rõ thực trạng chất lượng thông tin báo chí của Ngành trong thời gian qua; ý nghĩa, hiệu quả tác động của thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam với việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, vai trò định hướng dư luận… là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của đất nước. Thông qua đó, đề xuất được những giải pháp phù hợp, khả thi để nâng cao hiệu quả của thông tin báo chí ngành BHXH Việt Nam nói chung và đặc biệt trên các ấn phẩm của Tạp chí BHXH nói riêng”- bà Nguyễn Hải Hồng khẳng định.

Cũng theo bà Nguyễn Hải Hồng, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu thực trạng chất lượng thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, giới thiệu về 3 sản phẩm báo chí truyền thông của Ngành là Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Cổng TTĐT của BHXH Việt Nam. Đáng chú ý, trong phần khảo sát thông tin báo chí của Ngành, nhóm nghiên cứu tiến hành tìm hiểu thực tiễn về nội dung, hình thức và việc quản lý thông tin báo chí; qua đó đánh giá ưu điểm và hạn chế của thông tin báo chí ngành BHXH Việt Nam...

Kết quả khảo sát là cơ sở và căn cứ khoa học cho nhóm tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp, trong đó có các nhóm giải pháp về nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam; về nội dung và hình thức thông tin báo chí của ngành BHXH Việt Nam; về tổ chức bộ máy và con người thực hiện công tác thông tin báo chí.

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các sản phẩm báo chí mới của ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, có giải pháp đối với Kỳ BHXH, Kỳ ASXH, Tạp chí điện tử BHXH. Đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức trình bày các ấn phẩm Tạp chí BHXH theo hướng báo chí hiện đại, tác phẩm báo chí cần được trình bày dưới dạng đa phương tiện, kết hợp chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video, blog, video clip, infographic, motion graphic, các chương trình podcast…

Phát triển thêm các kênh thông tin của Tạp chí BHXH trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, youtube, tiktok, instagram..., trong đó tập trung mạnh vào việc phát triển fanpage facebook- do đây là kênh thông tin phổ biến với người sử dụng mạng xã hội Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục triển khai, phát triển thêm các kênh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội khác, giúp đa dạng hóa thông tin liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, tạo hứng thú cho người đọc, người xem...

Cùng với đó, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp mới như: Ứng dụng truyền thông sáng tạo, đa nền tảng trong thông tin báo chí về BHXH; ứng dụng CNTT trong công tác thông tin báo chí; đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường tính tự chủ của cơ quan báo chí của ngành BHXH Việt Nam…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đã được Ban Chủ nhiệm chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, trách nhiệm. Đề tài có kết cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu đặt ra, các chương mục bố cục hợp lý, nội dung đã khái quát được kinh nghiệm của các bộ, ngành liên quan về lĩnh vực này. Đồng thời, Đề tài đã nêu được thực trạng thông tin báo chí, đặc biệt đánh giá được các ưu điểm, nhược điểm để từ đó đề xuất các nhóm giải pháp tổng quát và cụ thể.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp, gợi mở một số nội dung để Ban Chủ nhiệm có thể bổ sung, hoàn thiện Đề tài, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí truyền thông của Ngành trong thời gian tới.

Nhất trí với những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề tài. “Thông qua các giải pháp đúc kết từ thực hiện hoạt động, Đề tài góp phần có cái nhìn rõ nét hơn về thực trạng chất lượng thông tin báo chí của Ngành; là những gợi ý cho các cơ quan báo chí, truyền thông của Ngành trong quá trình tìm kiếm những đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức của các tác phẩm báo chí”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nói.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và thống nhất nghiệm thu thông qua. “Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

Thủy HàPortalCatRight

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

PortalCatRight

Thêm những điểm tựa

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

PortalCatRight

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tạo niềm tin và động lực để BHXH các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ

Công bố các quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác cán bộ

Tháng 1-2/2023: Chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp cho 3,3 triệu người

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của công nhân, NLĐ

Phấn đấu đến năm 2025: Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vào TOP 50 thế giới

Hội Lim Xuân Quý Mão 2023 đậm nét truyền thống

Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Y tế: Tăng cường phát hiện thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19

Năm 2023: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Singapore: Kế hoạch quốc gia giúp người cao tuổi có đời sống và việc làm tốt hơn

Toàn quốc còn 1.972.767 hộ nghèo đa chiều

BV Hữu nghị Việt Đức cảnh báo bệnh lý động mạch chủ nguy hiểm

Năm 2023: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng đa dạng hóa các hình thức truyền thông BHXH, BHYT

Agribank khẳng định thương hiệu bằng những giải thưởng uy tín

Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

Báo chí cần nhanh nhạy, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc

Chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ mầm non

Thú vị homestay ở Đà Lạt

Thuốc mới Doxazosin- tin vui cho nam giới phì đại tiền liệt tuyến và tăng huyết áp

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 13.800 người trong tháng 1/2023

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter