LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm ngành BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 12/01/2023 12:38

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 (BHXH Việt Nam) họp tư vấn, đánh giá, nghiệm thu Đề án “Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với viên chức ngành BHXH gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với NSNN”, do Vụ TCCB chủ trì thực hiện, ông Lê Hùng Sơn- Phó Tổng Giám đốc làm Chủ nhiệm Đề án. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoà- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày Đề án, ông Nguyễn Hữu Thành- Vụ trưởng Vụ TCCB cho biết, Ban soạn thảo thực hiện Đề án đã hoàn thành 5 nội dung, 136 chuyên đề nghiên cứu. Theo đó, xây dựng thuyết minh Đề án, các cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Đề án. Đồng thời, đưa ra thực trạng chế độ tiền lương, vị trí việc làm và việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, CCVC, NLĐ trong hệ thống BHXH Việt Nam. Qua đó, đưa ra được các đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh lãnh đạo đối với CCVC; xây dựng Bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân ngành BHXH Việt Nam.

Cụ thể, trên cơ sở Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Công văn số 516/BNV-TL của Bộ Nội vụ, xác định việc xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm cho khu vực công là tất yếu. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và điều kiện thực tế đặc thù của các cơ quan có tiền lương tăng thêm cho thấy, bên cạnh tiền lương, còn sử dụng phụ cấp, tiền thưởng... để bổ sung thu nhập nhằm tạo động lực, bù đắp cho CCVC...; cũng như tạo sự tương đồng về thu nhập của khu vực công với khu vực tư nhân.

Đồng thời, trong quá trình xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm phải gắn với hiệu quả công việc và để làm được điều đó cần phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đối với đơn vị, cá nhân cũng như tổ chức thực hiện có hiệu quả thực chất, việc đánh giá gắn với các điều kiện đặc thù, các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam.

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành BHXH Việt Nam, Ban soạn thảo đã chỉ ra rằng, mặc dù khối lượng công việc ngày càng gia tăng và mức độ, yêu cầu ngày càng cao, nhưng số lượng biên chế của Ngành ngày càng giảm (giảm 10% trong giai đoạn 2016-2021). Bên cạnh đó, quy định về hệ thống vị trí việc làm của ngành BHXH Việt Nam đã không còn phù hợp với thực tiễn, một số vị trí việc làm đã điều chỉnh, gộp hoặc thay thế, song nhiều vị trí việc làm phát sinh mới lại chưa được quy định. Chính sách tiền lương nói chung đã bộc lộ nhiều bất cập, còn mang nặng tính bình quân.

Mặc dù ngành BHXH Việt Nam đã có quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CCVC gắn với tiền thưởng và lương; tuy nhiên chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của NLĐ. Quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Chưa phát huy được quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đánh giá và trả lương, thưởng gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác của CCVC, NLĐ.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của Đảng, Nhà nước song còn hạn chế trong việc đánh giá chính xác kết quả đối với từng cá nhân. Một số tiêu chí đánh giá của ngành BHXH Việt Nam đã được định lượng song còn chưa nhiều, các nhiệm vụ của cá nhân chưa được cụ thể hóa trong bảng mô tả vị trí việc làm để làm căn cứ tuyển dụng, giao nhiệm vụ, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật…

Từ thực trạng trên, Ban soạn thảo Đề án cũng đã đưa ra một số đề xuất như: Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm; đề xuất khung danh mục các chức danh và chức vụ lãnh đạo; bổ sung khung danh mục vị trí việc làm nhóm chuyên môn, nghiệp vụ; cụ thể hóa danh mục vị trí việc làm trong từng đơn vị của BHXH Việt Nam. Xây dựng tiêu chí và thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong ngành như phương pháp đánh giá xếp loại theo tiêu chí áp dụng đối với từng đơn vị, từng vị trí việc làm của CCVC, NLĐ…

Ban soạn thảo cũng tham mưu một số nội dung như: Quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm ngành BHXH Việt Nam; ban hành văn bản quy định xây dựng đánh giá xếp loại theo Hệ thống chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của BHXH Việt Nam; báo cáo Bộ Nội vụ cân đối, tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét về bảng lương đối với CCVC, NLĐ ngành BHXH Việt Nam phù hợp với mục tiêu cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chiều sâu; nguồn dữ liệu phong phú, đầy đủ. Đề án cũng đã làm rõ được mặt lý luận, trong đó tham khảo kinh nghiệm của quốc tế và Việt Nam tại các đơn vị có tính tương đồng phù hợp với thực tiễn của Ngành. Cùng với đó, Đề án mang ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định và ban hành các chính sách trong tương lai, phục vụ đắc lực cho thực hiện các quy định, yêu cầu của Đảng và Nhà nước, thực thi nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam trong thời gian tới. Qua đó, hoàn thiện và đề xuất phương án trả lương theo vị trí việc làm, phù hợp với bối cảnh chung của đất nước.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp, gợi mở một số nội dung để Ban soạn thảo có thể bổ sung, hoàn thiện Đề án, sớm áp dụng trong thực tiễn để mang lại hiệu quả cao.

Nhất trí với những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề án. Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa, xây dựng bảng lương phù hợp với vị trí việc làm là một nội dung đặc biệt quan trọng. Đây là đề án đang được quan tâm và Ban Chủ nhiệm đã thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. “Đề án vừa mang tính khoa học, đồng thời mang ý nghĩa thực tiễn lớn, là cơ sở góp một phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng nhất trí cao đánh giá Đề án đạt yêu cầu và thống nhất nghiệm thu thông qua. “Ban Chủ nhiệm Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Thủy HàPortalCatRight

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

PortalCatRight

Thêm những điểm tựa

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

PortalCatRight

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Công bố các quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác cán bộ

Tháng 1-2/2023: Chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp cho 3,3 triệu người

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của công nhân, NLĐ

Phấn đấu đến năm 2025: Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vào TOP 50 thế giới

Hội Lim Xuân Quý Mão 2023 đậm nét truyền thống

Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Y tế: Tăng cường phát hiện thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19

Năm 2023: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Singapore: Kế hoạch quốc gia giúp người cao tuổi có đời sống và việc làm tốt hơn

Toàn quốc còn 1.972.767 hộ nghèo đa chiều

BV Hữu nghị Việt Đức cảnh báo bệnh lý động mạch chủ nguy hiểm

Năm 2023: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng đa dạng hóa các hình thức truyền thông BHXH, BHYT

Agribank khẳng định thương hiệu bằng những giải thưởng uy tín

Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

Báo chí cần nhanh nhạy, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc

Chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ mầm non

Thú vị homestay ở Đà Lạt

Thuốc mới Doxazosin- tin vui cho nam giới phì đại tiền liệt tuyến và tăng huyết áp

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 13.800 người trong tháng 1/2023

Lao động phía Bắc trở lại làm việc sau Tết chiếm tỷ lệ cao

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter