Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm ngành BHXH Việt Nam
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm ngành BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 12/01/2023 12:38

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 (BHXH Việt Nam) họp tư vấn, đánh giá, nghiệm thu Đề án “Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với viên chức ngành BHXH gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với NSNN”, do Vụ TCCB chủ trì thực hiện, ông Lê Hùng Sơn- Phó Tổng Giám đốc làm Chủ nhiệm Đề án. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoà- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày Đề án, ông Nguyễn Hữu Thành- Vụ trưởng Vụ TCCB cho biết, Ban soạn thảo thực hiện Đề án đã hoàn thành 5 nội dung, 136 chuyên đề nghiên cứu. Theo đó, xây dựng thuyết minh Đề án, các cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Đề án. Đồng thời, đưa ra thực trạng chế độ tiền lương, vị trí việc làm và việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, CCVC, NLĐ trong hệ thống BHXH Việt Nam. Qua đó, đưa ra được các đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh lãnh đạo đối với CCVC; xây dựng Bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân ngành BHXH Việt Nam.

Cụ thể, trên cơ sở Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Công văn số 516/BNV-TL của Bộ Nội vụ, xác định việc xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm cho khu vực công là tất yếu. Tuy nhiên, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và điều kiện thực tế đặc thù của các cơ quan có tiền lương tăng thêm cho thấy, bên cạnh tiền lương, còn sử dụng phụ cấp, tiền thưởng... để bổ sung thu nhập nhằm tạo động lực, bù đắp cho CCVC...; cũng như tạo sự tương đồng về thu nhập của khu vực công với khu vực tư nhân.

Đồng thời, trong quá trình xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm phải gắn với hiệu quả công việc và để làm được điều đó cần phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đối với đơn vị, cá nhân cũng như tổ chức thực hiện có hiệu quả thực chất, việc đánh giá gắn với các điều kiện đặc thù, các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành BHXH Việt Nam.

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành BHXH Việt Nam, Ban soạn thảo đã chỉ ra rằng, mặc dù khối lượng công việc ngày càng gia tăng và mức độ, yêu cầu ngày càng cao, nhưng số lượng biên chế của Ngành ngày càng giảm (giảm 10% trong giai đoạn 2016-2021). Bên cạnh đó, quy định về hệ thống vị trí việc làm của ngành BHXH Việt Nam đã không còn phù hợp với thực tiễn, một số vị trí việc làm đã điều chỉnh, gộp hoặc thay thế, song nhiều vị trí việc làm phát sinh mới lại chưa được quy định. Chính sách tiền lương nói chung đã bộc lộ nhiều bất cập, còn mang nặng tính bình quân.

Mặc dù ngành BHXH Việt Nam đã có quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CCVC gắn với tiền thưởng và lương; tuy nhiên chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của NLĐ. Quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Chưa phát huy được quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đánh giá và trả lương, thưởng gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác của CCVC, NLĐ.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của Đảng, Nhà nước song còn hạn chế trong việc đánh giá chính xác kết quả đối với từng cá nhân. Một số tiêu chí đánh giá của ngành BHXH Việt Nam đã được định lượng song còn chưa nhiều, các nhiệm vụ của cá nhân chưa được cụ thể hóa trong bảng mô tả vị trí việc làm để làm căn cứ tuyển dụng, giao nhiệm vụ, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật…

Từ thực trạng trên, Ban soạn thảo Đề án cũng đã đưa ra một số đề xuất như: Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm; đề xuất khung danh mục các chức danh và chức vụ lãnh đạo; bổ sung khung danh mục vị trí việc làm nhóm chuyên môn, nghiệp vụ; cụ thể hóa danh mục vị trí việc làm trong từng đơn vị của BHXH Việt Nam. Xây dựng tiêu chí và thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong ngành như phương pháp đánh giá xếp loại theo tiêu chí áp dụng đối với từng đơn vị, từng vị trí việc làm của CCVC, NLĐ…

Ban soạn thảo cũng tham mưu một số nội dung như: Quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm ngành BHXH Việt Nam; ban hành văn bản quy định xây dựng đánh giá xếp loại theo Hệ thống chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của BHXH Việt Nam; báo cáo Bộ Nội vụ cân đối, tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét về bảng lương đối với CCVC, NLĐ ngành BHXH Việt Nam phù hợp với mục tiêu cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chiều sâu; nguồn dữ liệu phong phú, đầy đủ. Đề án cũng đã làm rõ được mặt lý luận, trong đó tham khảo kinh nghiệm của quốc tế và Việt Nam tại các đơn vị có tính tương đồng phù hợp với thực tiễn của Ngành. Cùng với đó, Đề án mang ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ thiết thực cho việc hoạch định và ban hành các chính sách trong tương lai, phục vụ đắc lực cho thực hiện các quy định, yêu cầu của Đảng và Nhà nước, thực thi nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam trong thời gian tới. Qua đó, hoàn thiện và đề xuất phương án trả lương theo vị trí việc làm, phù hợp với bối cảnh chung của đất nước.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp, gợi mở một số nội dung để Ban soạn thảo có thể bổ sung, hoàn thiện Đề án, sớm áp dụng trong thực tiễn để mang lại hiệu quả cao.

Nhất trí với những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề án. Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa, xây dựng bảng lương phù hợp với vị trí việc làm là một nội dung đặc biệt quan trọng. Đây là đề án đang được quan tâm và Ban Chủ nhiệm đã thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. “Đề án vừa mang tính khoa học, đồng thời mang ý nghĩa thực tiễn lớn, là cơ sở góp một phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng nhất trí cao đánh giá Đề án đạt yêu cầu và thống nhất nghiệm thu thông qua. “Ban Chủ nhiệm Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Thủy HàPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

Hơn 97% cơ sở KCB BHYT đã hỗ trợ người dân KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Chú trọng xây dựng các mô hình, giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT

TP.HCM: Hơn 26.000 lượt đặt lịch trực tuyến làm việc với cơ quan BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444